DZIĘKCZYNIENIE BOGU

ZA DAR ŻYCIA KONSEKROWANEGO

 
Ks. Biskup: Drodzy bracia i siostry, kończąc uroczyście Rok Życia Konsekrowanego w naszych diecezjach w Święto Ofiarowania Pańskiego zapraszam was wszystkich wraz ze mną do dziękczynienia Panu za dar życia konsekrowanego, które Duch Święty wzbudza w Kościele. Wy, tutaj obecni, poświęceni Służbie Bożej, w zadziwiającej różnorodności powołań w Kościele, odnówcie zobowiązanie naśladowania Chrystusa posłusznego, ubogiego i czystego, aby Chrystus Pan – światło narodów, poprzez wasze ewangeliczne świadectwo zabłysnął w Kościele i zajaśniał światu. 
 
Chwila ciszy
 
Błogosławiony bądź Panie, Ojcze Święty, ponieważ w swej nieskończonej dobroci, głosem Ducha Świętego w każdym czasie powołujesz mężczyzn i kobiety, aby, poświęceni Tobie już w chrzcie świętym, byli w Kościele znakiem radykalnego naśladowania Chrystusa, żywym świadectwem Ewangelii, zwiastowaniem wartości Królestwa oraz proroctwem nowego i ostatecznego Miasta – niebieskiego Jeruzalem. 
 
Wszyscy: Tobie, Ojcze cześć i chwała! 
 
Siostry: Wychwalamy Cię, Ojcze i błogosławimy Cię za to, że w Chrystusie Jezusie, Twoim Synu, dałeś nam doskonały obraz posłusznego Sługi, który czyni z Twojej woli swój pokarm, ze służby normę życia, z miłości wzajemnej najwyższe prawo Królestwa. 
 
Bracia: Dzięki Ci, Ojcze, za dar Chrystusa, Syna Twojej Służebnicy Maryi, Sługę posłusznego aż do śmierci. Z radością potwierdzamy dziś nasze zobowiązanie do posłuszeństwa Ewangelii, głosowi Kościoła i naszej regule życia. 
 
Wszyscy: Tobie, Ojcze cześć i chwała!
 
Siostry: Wychwalamy Cię, Ojcze, i błogosławimy Cię za to, że w Chrystusie Jezusie, naszym Bracie, dałeś nam przykład Daru z samego siebie: On, będąc bogaty, dla nas stał się ubogi, ogłosił błogosławionymi ubogich w Duchu i najmniejszym otworzył skarbnice Królestwa. 
 
Bracia: Dzięki Ci, Ojcze, za dar Chrystusa, Syna Człowieczego, cichego, pokornego i ubogiego, który nie miał miejsca, gdzie mógłby głowę oprzeć. Pełni radości potwierdzamy dziś nasze zobowiązanie do życia w umiarze i surowości, by pragnienie posiadania przezwyciężać radością daru, a dobrami świata posługiwać się dla świadectwa Ewangelii i w służbie człowiekowi. 
 
Wszyscy: Tobie, Ojcze cześć i chwała ! 
 
Siostry: Wychwalamy Cię, Ojcze i błogosławimy Cię za to, że w Chrystusie Jezusie, Synu Dziewiczej Matki Maryi, dałeś nam najwyższy przykład Miłości konsekrowanej. On, Baranek bez skazy, żył miłując Ciebie i braci, umarł na krzyżu przebaczając i otwierając bramy Królestwa. 
 
Bracia: Dzięki Ci, Ojcze, za dar Chrystusa, dziewiczego Oblubieńca Kościoła-Oblubienicy. Z radością potwierdzamy dziś nasze zobowiązanie do strzeżenia czystości naszego serca i niewinności naszego ciała, by żyć miłością niepodzielną dla Twojej chwały i dla zbawienia człowieka. 
 
Wszyscy: Tobie, Ojcze cześć i chwała! 
 
Ks. Biskup: Wejrzyj Ojcze z dobrocią na twoich synów i twoje córki – stałych w wierze, radosnych w nadziei i rozpalonych Twoją miłością. Niech staną się, dzięki Twojej łasce, odblaskiem twego światła, narzędziem Ducha pokoju i przedłużeniem obecności Chrystusa między ludźmi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
 

 

Załączniki:
Pobierz plik (swieto_ofiarowania_popr.pdf)swieto_ofiarowania_popr.pdf[ ]485 kBPliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.