Offcanvas Section

Z pocz膮tkiem Adwentu rozpoczynamy cykl kr贸tkich film贸w po艣wi臋conych liturgii i zagadnieniom z ni膮 zwi膮zanych pt. "Express liturgiczny". Naszym celem jest przbli偶enie oraz wyja艣nienie niekt贸rych zagadnie艅 liturgicznych, z kt贸rymi mo偶emy styka膰 si臋 na przestrzeni ca艂ego Roku Ko艣cielnego. Filmy b臋d膮 ukazywa膰 si臋 nieregularnie, dlatego zach臋camy do 艣ledzenia naszych profili spo艂eczno艣ciowych. "Express liturgiczny" b臋dzie mo偶na ogl膮da膰 na stronie diecezji opolskiej (www.diecezja.opole.pl), profilu facebook'owym oraz na nowootwartym kanale YouTube diecezji opolskiej.
W pierwszym odcinku bp pomocniczy Rudolf Pierska艂a wprowadza nas w Adwent i zwraca uwag臋 na to, co jest istot膮 tego czasu.
Wszystkich zapraszamy do ogl膮dania oraz dzielenia si臋 naszym projektem z innymi chocia偶by poprzez udost臋pnianie przygotowywanych dla Was materia艂贸w na swoich profilach spo艂eczno艣ciowych. Wszystkim 偶yczymy, aby nasz projekt pom贸g艂 Wam bardziej 艣wiadomie prze偶ywa膰 rozpoczynaj膮cy si臋 Nowy Rok Liturgiczny w Ko艣ciele.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu og贸lnego w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych w Ko艣ciele katolickim wydanym przez Konferencj臋 Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuj臋, 偶e:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzib膮 przy ul. Ksi膮偶膮t Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaj臋;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa us艂ug, celu informacyjnym oraz pomiar贸w statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez administratora lub przez stron臋 trzeci膮, z wyj膮tkiem sytuacji, w kt贸rych nadrz臋dny charakter wobec tych interes贸w maj膮 interesy lub podstawowe prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, wymagaj膮ce ochrony danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest dzieckiem;
 5. Odbiorc膮 Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do publicznej ko艣cielnej osoby prawnej maj膮cej siedzib臋 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes b臋dziemy przetwarza膰 do czasu ewentualnego zg艂oszenia przez Pana/Pani膮 skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Ko艣cielnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszy艅skiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, i偶 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz膮cych narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany, ale dane nie b臋d膮 profilowane.
Polityka prywatno艣ci Zgadzam si臋