Offcanvas Section

Ksiądz Krzysztof towarzyszył nam w różnych chwilach, także w tych trudnych... Dziś chcemy zaprosić Was na SPOTKANIE w ramach czytania i słuchania treści, które nam pozostawił. Na naszej stronie - http://www.kskrzysztofgrzywocz.pl - można czytać zarówno on-line lub pobrać tekst w postaci pdf, udostępniamy również wiele konferencji audio. To wszytko w porządku chronologicznym, w zakładce „publikacje”. Wszystkie materiały dostępne bezpłatnie.

Natomiast w każdy piątek Wielkiego Postu nadal będziemy kontynuować rekolekcje z ks. Krzysztofem.

Zapraszamy także na kanał You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCHa-wTlQdb4GdpCg1w-T5Bg/
Facebook: od Grzywocza
Twitter: @ksGrzywocz

Strona jest oficjalnym projektem Diecezji Opolskiej i działa pod patronatem bpa Andrzeja Czai.

 

"Modlitewne spotkania u Paluszków o 19.00"

Codziennie – na żywo - o godzinie 19.00 pan dr Ryszard Paluch zaprasza na mini-katechezę wraz z modlitwą na YouTube (https://www.youtube.com/user/rbpaluch). Serdecznie Państwa zapraszamy. Konspekt naszego spotkania jest prosty: Ewangelia, scenka biblijna, modlitwa, ogłoszenia. Dobrze być razem w takiej chwili.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się