Offcanvas Section

Edward Simoni, a także 10-letnia Lena Zientek wystąpili w koncercie charytatywnym na rzecz opolskiej katedry, który odbył się w niedzielę 17 listopada w auli Wydziału Teologicznego UO.

koncert-na-katedre-17112019-45
koncert-na-katedre-17112019-44
koncert-na-katedre-17112019-43
koncert-na-katedre-17112019-42
koncert-na-katedre-17112019-41
koncert-na-katedre-17112019-40
koncert-na-katedre-17112019-37
koncert-na-katedre-17112019-38
koncert-na-katedre-17112019-36
koncert-na-katedre-17112019-35
koncert-na-katedre-17112019-34
koncert-na-katedre-17112019-32
koncert-na-katedre-17112019-31
koncert-na-katedre-17112019-30
koncert-na-katedre-17112019-29
koncert-na-katedre-17112019-28
koncert-na-katedre-17112019-27
koncert-na-katedre-17112019-26
koncert-na-katedre-17112019-25
koncert-na-katedre-17112019-24
koncert-na-katedre-17112019-23
koncert-na-katedre-17112019-22
koncert-na-katedre-17112019-21
koncert-na-katedre-17112019-20
koncert-na-katedre-17112019-15
koncert-na-katedre-17112019-18
koncert-na-katedre-17112019-14
koncert-na-katedre-17112019-12
koncert-na-katedre-17112019-13
koncert-na-katedre-17112019-11
koncert-na-katedre-17112019-10
koncert-na-katedre-17112019-9
koncert-na-katedre-17112019-8
koncert-na-katedre-17112019-7
koncert-na-katedre-17112019-6
koncert-na-katedre-17112019-5
koncert-na-katedre-17112019-4
koncert-na-katedre-17112019-3
koncert-na-katedre-17112019-2
koncert-na-katedre-17112019-1
koncert-na-katedre-17112019-45 koncert-na-katedre-17112019-44 koncert-na-katedre-17112019-43 koncert-na-katedre-17112019-42 koncert-na-katedre-17112019-41 koncert-na-katedre-17112019-40 koncert-na-katedre-17112019-37 koncert-na-katedre-17112019-38 koncert-na-katedre-17112019-36 koncert-na-katedre-17112019-35 koncert-na-katedre-17112019-34 koncert-na-katedre-17112019-32 koncert-na-katedre-17112019-31 koncert-na-katedre-17112019-30 koncert-na-katedre-17112019-29 koncert-na-katedre-17112019-28 koncert-na-katedre-17112019-27 koncert-na-katedre-17112019-26 koncert-na-katedre-17112019-25 koncert-na-katedre-17112019-24 koncert-na-katedre-17112019-23 koncert-na-katedre-17112019-22 koncert-na-katedre-17112019-21 koncert-na-katedre-17112019-20 koncert-na-katedre-17112019-15 koncert-na-katedre-17112019-18 koncert-na-katedre-17112019-14 koncert-na-katedre-17112019-12 koncert-na-katedre-17112019-13 koncert-na-katedre-17112019-11 koncert-na-katedre-17112019-10 koncert-na-katedre-17112019-9 koncert-na-katedre-17112019-8 koncert-na-katedre-17112019-7 koncert-na-katedre-17112019-6 koncert-na-katedre-17112019-5 koncert-na-katedre-17112019-4 koncert-na-katedre-17112019-3 koncert-na-katedre-17112019-2 koncert-na-katedre-17112019-1

zdjęcia: Piotr Dobrowolski

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się