Offcanvas Section

27. Opolska Wigilia pod patronatem Biskupa Andrzeja Czai, odbędzie się w niedzielę 22.12.2019 r. o godz. 16.00 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu (ul. Wrocławska 158 / za Centrum Handlowym "Karolinka".

Zaproszenia na Wigilię będą rozdawane od soboty 14.12.2019 r. w 20 opolskich parafiach:

- Katedra Opolska
- św. Ap. Piotra i Pawła
- oo. Franciszkanów 
- MB Bolesnej i św. Wojciecha (Górka)
- oo. Jezuitów
- Przemienienia Pańskiego (Osiedle AK)
- św. Karola Boromeusza (Chabry)
- Chrystusa Króla (Metalchem)
- MB Fatimskiej (Grudzice)
- św. Jacka (Kolonia Gosławicka)
- MB Nieustającej Pomocy (Nowa Wieś Królewska)
- Wniebowzięcia NMP (Gosławice)
- św. Katarzyny (Groszowice)
- bł Czesława (Zaodrze)
- św. Michała (Półwieś)
- św. Anny (Chmielowice)
- św. Jana Nepomucena (Sławice)
- Ducha Świętego (Winów)
- św. Józefa (Szczepanowice)
- św. Ap. Piotra i Pawła (Chruścina Opolska)

Oprawę muzyczną podczas Wigilii zapewni Orkiestra i Chór parafii św. Józefa w Opolu – Szczepanowicach oraz zespół muzyczny.

Każdy uczestnik Wigilii otrzyma paczkę żywnościową.

Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie tego dzieła: Stowarzyszenie wigilia dla Samotnych i Bezdomnych BGŻ o/Opole, nr 11203000451110000000432430.

Więcej informacji z Wigilią udzielają:
- Artur Ciechociński: 506 140 520
- Eleonora Policht: 608 174 432
- ks. prałat Zygmunt Lubieniecki: 602 340 671

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się