Offcanvas Section

Zapraszamy na niezwykły koncert dla Domu Nadziei i bezdomnych w Opolu. W Niedzielę 19 stycznia 2020 roku o godfz. 17.00 w auli seminaryjnej (Opole, ul. Drzymały 1) odbędzie się koncert jubileuszowo-akustyczny i świąteczny Krzysztofa Cugowskiego z zespołem mistrzów.

Artysta świętuje obecnie swój Złoty Jubileusz, czyli 50-lecie pracy artystycznej.  
 
Od ponad dwóch lat Krzysztofowi Cugowskiemu towarzyszy Zespół Mistrzów, składający się ze znanych i cenionych muzyków:  
• Jacek Królik - gitara,
• Cezary Konrad - perkusja,
• Robert Kubiszyn - bas,
• Tomasz Kałwak - instrumenty klawiszowe.

Grupa ma za sobą kilkadziesiąt koncertów na polskich i zagranicznych scenach. Trasa koncertowa „50 lat na 100%” jest podsumowaniem 5 dekad na scenie Krzysztofa Cugowskiego. Artysta zaprasza publiczność w muzyczną podróż ze swoimi największymi przebojami.  

Na rozpoczęcie koncertu wystąpi Natalia Gosztyła - związana z opolską sceną wokalistka i wiolonczelistka, na co dzień poruszająca się po takich gatunkach muzycznych jak pop, soul, r&b czy gospel. Trenerka wokalna Studio Piosenki METRO - Opole, które działa pod auspicjami Teatru Studio Buffo w Warszawie we współpracy z Januszem Józefowiczem i Januszem Stokłosą. Natalia wystąpi z Pawłem Kalicińskim - gitara akustyczna.

Bilety-cegiełki na koncert kosztują 70, 60 i 50 zł i można je kupić w trzech punktach: kancelarii parafii katedralnej, w furcie opolskiej Kurii Diecezjalnej oraz portierni Wydziału Teologicznego UO.
Całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz budowy Domu Nadziei i bezdomnych w Opolu. Telefon do kontaktu 664 477 422.

współorganizator koncertu: https://www.facebook.com/KrzysztofCugowskiSolo/

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się