Centrum Służby Życiu i Rodzinie

 

Śp. ks. Bernard Kussy

 Dnia 13 stycznia 2011 r. zmarł ks. Bernard Kussy, lat 63, były proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Grabinie, obecnie mieszkał w ramach urlopu zdrowotnego w Domu Księży Emerytów w Nysie.
Eksportacja odbyła się w niedzielę 16 stycznia o godz. 15.30 w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Grabinie, pogrzeb – w poniedziałek 17 stycznia o godz. 10.30 również w kościele pw. pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Grabinie.
Śp. ks. Bernard Kussy urodził się 20 czerwca 1947 r. w Raciborzu, święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1974 r. w Opolu. Był wikariuszem w Grzędzinie (1974–1976), Zabrzu – parafii pw. św. Antoniego (1976–1977), Krapkowicach (1977–1980) oraz w Kamieniu Śląskim (1980–1983). Przez kolejne ćwierć wieku był proboszczem w parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Grabinie (1983–2008), po czym ze względów zdrowotnych zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Nysie. Zmarł po ciężkiej chorobie, zaopatrzony sakramentem chorych 13 stycznia 2011 r.

 

Śp. ks. dziekan dr Kazimierz Drozd

Dnia 7 marca 2011 r. zmarł ks. dziekan dr Kazimierz Drozd, lat 74, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Szymona i św. Judy Tadeusza w Gierałtowicach. Eksportacja odbyła się w czwartek 10 marca o godz. 16.30 w kościele w Gierałtowicach, pogrzeb – w piątek 11 marca o godz. 11.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Brzegu.
  Śp. ks. dziekan dr Kazimierz Drozd urodził się 20 maja 1936 r. w Prusach (archidiec. lwowska). Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 r. w Opolu. Był wikariuszem w Oleśnie (1959–1961), Kłodnicy (1961–1962), Pyskowicach (1962–1965), Skorogoszczy (1965–1967) i Zabrzu-Mikulczycach – parafii św. Teresy (1967–1969). Następnie został zamianowany proboszczem parafii Nasale i Roszkowice (1969–1985), po czym objął parafię Gierałtowice, gdzie posługiwał do przejścia na emeryturę w 2006 r. Pełnił też funkcję wicedziekana łańskiego (1991–1996). W grudniu 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk teologicznych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Przez biskupa opolskiego w 2002 r. został odznaczony tytułem dziekana honorowego. Zmarł 7 marca 2011 r.

 

Śp. ks. dziekan Joachim Kurek

Dnia 16 marca 2011 r. zmarł w 70. roku życia ks. dziekan Joachim Kurek, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Andrzeja i Jakuba w Pawłowiczkach.
Eksportacja odbyła się w niedzielę (20 marca) o godz. 17.00 w kościele w Pawłowiczkach, po-grzeb – w poniedziałek (21 marca) o godz. 10.30 również w kościele w Pawłowiczkach.
Śp. ks. dziekan Joachim Kurek urodził się 4 maja 1941 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1967 r. w Bytomiu. Był wikariuszem w Koźlu (1967–1968), Polskiej Nowej Wsi (1968–1971), Starych Siołkowicach (1971–1972), Starych Budkowicach (1972–1975) i Toszku (1975–1978). Następnie został zamianowany proboszczem parafii Trzebina (1978–1993), po czym objął parafię Pawłowiczki, gdzie posługiwał do nagłej śmierci w dniu 16 marca 2011 r. Przez biskupa opolskiego w 2001 r. został odznaczony tytułem dziekana honorowego.


Śp. ks. dziekan Dieter Nowak

Dnia 15 kwietnia 2011 r. zmarł w 70. roku życia ks. dziekan Dieter Nowak, emerytowany pro-boszcz parafii Kazimierz.
Eksportacja odbyła się w poniedziałek (18 kwietnia) o godz. 17.00 w Kazimierzu, pogrzeb – we wtorek (19 kwietnia) o godz. 10.30 również w Kazimierzu.
  Ks. dziekan Dieter Nowak urodził się 14 sierpnia 1941 r. w Bytomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1966 r. w Nysie. Był wikariuszem w Bytomiu-Karbiu (1966–1968); Niemo-dlinie (1968–1973); Zabrzu – w parafii św. Antoniego (1973) oraz w Zabrzu-Mikulczycach – parafii św. Wawrzyńca (1973–1975). W 1975 r. został mianowany proboszczem parafii Sidzina (1975–1981), a następnie w 1981 r. został skierowany do Kazimierza, gdzie duszpasterzował przez kolejne 27 lat. W 2008 r. ze względu na stan zdrowia przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup opolski odznaczył go w 2001 r. tytułem dziekana honorowego.

Śp. ks. profesor Józef Król

Dnia 30 kwietnia 2011 r. zmarł ks. prof. Józef Król, lat 65, pracownik naukowy Wydziału Teo-logicznego i Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Eksportacja odbyła się we wtorek, 3 maja o godz. 19.00 w kościele pw. św. Michała w Opolu-Półwsi, pogrzeb – w środę, 4 maja o godz. 11.00 w kościele pw. św. Michała w Opolu-Półwsi.
Śp. ks. profesor Józef Król urodził się 17 grudnia 1945 r. w Opolu-Półwsi. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1969 r. w Opolu i jako neoprezbiter został ustanowiony wikariuszem parafii pw. Chrystusa Króla w Gliwicach. W 1974 r. biskup opolski Franciszek Jop skierował go na studia specjalistyczne z zakresu psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ich ukończeniu i obronie pracy doktorskiej został zamianowany w 1978 r. wykładowcą psychologii i teodycei w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Oprócz działalności dydaktycznej pełnił w tym czasie aż do 1995 r. również posługę kapelana Zakładu Karnego w Nysie. W latach 1993-1999 był sędzią Biskupiego Sądu Duchownego w Opolu. W 1990 r. habi-litował się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po utworzeniu w 1994 r. Uniwersytetu Opolskiego został kierownikiem Katedry Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; od 2002 r. był także wykładowcą na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym UO, a od 2005 kierownikiem Zakładu Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii UO. W latach 1994-2002 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Teologicznego UO. W 2002 r. Senat Akademicki KUL nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych w zakresie psychologii, zaś w 2006 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W ostatnich latach zmagał się z ciężką, nieuleczalną chorobą.

 

Śp. ks. Piotr Kus

Dnia 25 maja 2011 r. zmarł po ciężkiej chorobie ks. Piotr Kus, lat 48. Eksportacja odbyła się w piątek (27 maja) o godz. 16.00 w kościele pw. św. Michała w Oleśnie; Msza św. pogrzebowa została odprawiona w sobotę (28 maja) o godz. 13.00 w kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie, po której ciało zmarłego przewieziono na cmentarz w Starym Oleśnie i tam złożono do grobu. Śp. ks. Piotr Kus urodził się 24 maja 1963 r. w Gorzowie Śląskim, wkrótce jednak wraz z całą rodziną zamieszkał w Oleśnie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1989 r. w Opolu. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Jemielnicy. Problemy ze zdrowiem, które nękały go przez całe kapłańskie życie, umożliwiły jedynie krótkotrwałe posługiwanie w kilku parafiach diecezji opolskiej i gliwickiej (m.in. w Bytomiu-Miechowicach i Gliwicach – MB Częstochowskiej) i były powodem częstego przebywania na długotrwałych urlopach zdrowotnych. W latach 2001–2006 był administratorem parafii Stare Olesno. W 2010 r. biskup opolski powierzył mu zadania koordynatora ds. przebudowy tzw. domu ks. Ulitzki w Raciborzu i jednocześnie rezydenta przy parafii św. Mikołaja w Raciborzu.

 

Śp. ks. radca Wilhelm Skorupa

Dnia 31 maja 2011 r. zmarł w 81. roku życia ks. radca Wilhelm Skorupa, emerytowany proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Domecku. Eksportacja odbyła się w czwartek (2 czerwca) o godz. 17.00 w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Domecku, pogrzeb – w piątek (3 czerwca) o godz. 10.30 również w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Domecku.
Ks. radca Wilhelm Skorupa urodził się 12 listopada 1930 r. w Borowianach. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. w Opolu. Posługę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w Kłodnicy (1956–1960), po czym mianowany został wikariuszem w Chrząszczycach, ale z zamieszkaniem w Domecku i misją zakończenia tam budowy kościoła (kościół poświęcony został przez biskupa F. Jopa w 1961 r. ) oraz zorganizowania samodzielnego ośrodka duszpasterskiego. Po erygowaniu w 1980 r. w Domecku parafii, został jej pierwszym proboszczem. Przez wiele lat pełnił też funkcję wicedziekana (1988–1994) i dziekana (1994–2003) dekanatu prószkowskiego. Po przejściu na emeryturę w 2005 r. nadal mieszkał w Domecku i chętnie angażował się duszpastersko w okolicznych parafiach. Biskup opolski odznaczył go w 1987 r. tytułem dziekana honorowego, a w 1996 – radcy duchownego.

 

Śp. ks. radca Józef Rozwadowski

Dnia 21 lipca br. zmarł ks. radca Józef Rozwadowski, lat 88, emerytowany proboszcz parafii Leśnica. Eksportacja odbyła się w niedzielę (24 lipca) o godz. 17.30 w Leśnicy, pogrzeb – w poniedziałek (25 lipca) o godz. 10.30 również w Leśnicy.
Ks. radca Józef Rozwadowski urodził się 8 marca 1923 r. w Rudniku. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1953 r. na Górze Świętej Anny. Był wikariuszem w Twardawie (1953–1955) i Opolu Groszowicach (1955–1958). W 1958 r. został mianowany administratorem parafii Krośnica, a po 3 latach bp Franciszek Jop ustanowił go proboszczem w Leśnicy. Urząd ten pełnił przez 35 lat (1961–1996). Dodatkowo przez 10 lat był dziekanem dekanatu Leśnica. W 1996 r. zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Opolu, ale nadal z gorliwością angażował się do pomocy duszpasterskiej w różnych parafiach, w tym dwa razy, odpowiadając na prośbę biskupa, podejmował się administracji w wakujących parafiach: Gamowie (1999–2000) i Ostrożnicy (2000). Bp F. Jop odznaczył go w 1975 r. tytułem dziekana honorowego, a bp A. Nossol w 1989 r. – tytułem radcy duchownego.

 

Śp. ks. mgr-lic. Paweł Wróbel

Dnia 1 sierpnia br. zmarł nagle ks. mgr-lic. Paweł Wróbel, lat 57, proboszcz parafii Zielina Kujawy. Eksportacja odbyła się w czwartek (4 sierpnia) o godz. 17.00 w Zielinie-Kujawach, pogrzeb – w piątek (5 sierpnia) o godz. 10.30 również w Zielinie-Kujawach.
Ks. mgr-lic. Paweł Wróbel urodził się 6 stycznia 1954 r. w Łubnianach. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1983 r. w Opolu. Posługę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Bytomiu-Karbiu (1983–1985), po czym został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1989 r. powrócił do duszpasterstwa – najpierw przez rok był wikariuszem parafii św. Michała w Gliwicach i jednocześnie duszpasterzem akademickim, a następnie został mianowany proboszczem ponownie w parafii Bytom-Karb (1990–1993), gdzie zastał go nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce, włączając tym samym do diecezji gliwickiej. W 1993 przeniósł się do diecezji opolskiej, gdzie powierzono mu urząd proboszcza parafii Zielina-Kujawy. Nagła śmierć przerwała jego gorliwą posługę 1 sierpnia 2011 r.

 

Śp. ks. dr Józef Respondek

Dnia 5 sierpnia br. zmarł ks. dr Józef Respondek, lat 76, emerytowany proboszcz parafii Polska Cerekiew. Eksportacja odbyła się w poniedziałek (8 sierpnia) o godz. 17.00 w Polskiej Cerekwi, pogrzeb – we wtorek (9 sierpnia) o godz. 10.30 również w Polskiej Cerekwi.
Ks. dr Józef Respondek urodził się 19 czerwca 1935 r. w Bytomiu-Miechowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1958 r. w Opolu. Był wikariuszem w Kluczborku (1958–1963) i Gliwicach-Łabędach (1963–1966). W 1966 r. został mianowany duszpasterzem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Branicach (1966–1975); od 1973 r. pełnił równocześnie funkcję wicedziekana dekanatu branickiego. Następnie objął parafię Jełowa, a po 2 latach przeniósł się do Polskiej Cerekwi, gdzie był proboszczem do 2001 r. W tym roku ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Kietrzu, angażując się jeszcze na kilka lat jako kapelan Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach. W 2011 r. już bardzo schorowany zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu, gdzie zmarł 5 sierpnia tr.

 

Śp. ks. prałat Gerard Kałuża

Dnia 7 września br. zmarł ks. prałat mgr Gerard Kałuża, lat 78, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Ozimku, kapelan sióstr w Dobrzeniu Wielkim. Eksportacja odbyła się w niedzielę (11 września) o godz. 17.00 w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim, pogrzeb – w poniedziałek (12 września) o godz. 11.00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Ozimku.
Ks. prałat mgr Gerard Kałuża urodził się 12 sierpnia 1933 r. w Górkach Śląskich. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Franciszka Jopa 23 czerwca 1957 r. w Opolu. Był wikariuszem w parafii pw. Ducha Świętego w Zabrzu (1957–1960), w Kietrzu (1960–1962) oraz w parafii pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie (1962–1965). Pierwszą samodzielną placówką duszpasterską była dla niego parafia Gracze (1965–1974). W 1974 r. bp F. Jop powierzył mu urząd proboszcza w Ozimku, który pełnił przez 34 lata. Trwałym śladem jego pasterskiego zaangażowania pozostaną trzy kościoły, których był budowniczym: w Ozimku (poświęcony w 1983 r.), Schodni (poświęcony w 1983 r.) i Nowej Schodni (poświęcony w 1989 r.). W 2008 r. – osiągnąwszy wiek emerytalny – zamieszkał w Dobrzeniu Wielkim, pełniąc posługę kapelana Sióstr Franciszkanek Szpitalnych. W 1975 r. został odznaczony tytułem dziekana honorowego, w 1983 r. – radcy duchownego, a w 1990 r. – kapelanem Jego Świątobliwości. Odszedł do Domu Ojca nagle 7 września 2011 r.

 

 {mospagebreak header=Rok 2010c&title=Rok 2010}  

Śp.ks. radca Józef Swolany

Dnia 9 marca 2010 r. zmarł ks. radca Józef Swolany, lat 75, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła Kotorzu Wielkim.
Eksportacja odbyła się w czwartek 11 marca o godz. 17.00 w kościele pw. św. Michała Archa-nioła Kotorzu Wielkim, pogrzeb – w piątek12 marca o godz. 11.00 również w kościele pw. św. Michała Archanioła Kotorzu Wielkim.
Urodził się 18 marca 1934 r. w Zabrzu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1958 r. w Opo-lu. Był wikariuszem w Koźlu (1958–1964), i w Opolu, parafii Matki Boskiej Bolesnej (1964–1968). Następnie został zamianowany proboszczem parafii Kotórz Wielki, gdzie posługiwał do końca swego życia. Pełnił też funkcję diecezjalnego referenta ds. duszpasterstwa turystycznego (1969–1990) oraz wicedziekana ozimeckiego (1990–1998). Przez biskupa opolskiego w 1993 r. został odznaczony tytułem dziekana honorowego, a w 1999 r. – radcy duchownego.

 

Śp. ks. Aleksander Chmielowski

 Dnia 17 marca br. zmarł ks. Aleksander Chmielowski, lat 61, 8 lutego ze względu na stan zdrowia zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej w Murowie.
Eksportacja odbyła się w niedzielę 21 marca o godz. 17.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Mu-rowie, pogrzeb – w poniedziałek 22 marca o godz. 10.30 również w kościele pw. Trójcy Świętej w Murowie
Ks. Aleksander Chmielowski urodził się 11 grudnia 1948 r. w Białych Błotach. Święcenia ka-płańskie przyjął 20 maja 1973 r. w Opolu. Posługę wikariusza pełnił w następujących parafiach: Gliwice – św. Apostołów Piotra i Pawła (1973), Bytom Szombierki – Najświętszego Serca Pana Jezusa (1973–1974), Kluczbork – Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (1974–1975), Nędza – Matki Bożej Różańcowej (1978–1982). W latach 1975–1978 był zatrudniony poza diecezją. Pierwszą jego samodzielną placówką była parafia pw. Nawiedzenia NMP w Goświnowicach (1982–1989), a następnie jako proboszcz został skierowany do kontynuowania budowy nowego kościoła w erygowanej w 1988 r. parafii Murów, gdzie pozostał niemal do śmierci. Poważna choroba uniemożliwiała dalszą posługę, stąd 8 lutego został zwolniony z urzędu proboszcza i zamianowany rezydentem w Opolu-Grudzicach. Nie zdążył tam zamieszkać – zmarł 17 marca 2010 r. na kilka tygodni przed planowanym wyjściem ze szpitala.

Śp. ks. mgr-lic. Mirosław Chołuj

Dnia 18 kwietnia 2010 r. zmarł po ciężkiej chorobie w 47. roku życia ks. mgr-lic. Mirosław Cho-łuj, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Wierzbięcicach oraz ex currendo parafii pw. św. Nika-zego i Chrystusa Króla w Węży.
Eksportacja odbyła się w środę (21 kwietnia) o godz. 17.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Wierzbięcicach, pogrzeb – w czwartek (22 kwietnia) o godz. 11.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu.
Ks. mgr-lic. Mirosław Chołuj urodził się 28 maja 1963 r. w Kędzierzynie-Koźlu. Święcenia ka-płańskie przyjął 17 czerwca 1989 r. w Opolu. Był wikariuszem w Bytomiu–Karbiu – parafii pw. Dobrego Pasterza (1989–1990), Opolu – parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha (1990–1993), Paczkowie (1993–1996), Krapkowicach (1996–1997) i Nysie – parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja (1997–1998). W 1998 r. jego samodzielnej duszpasterskiej od-powiedzialności zostały powierzone parafie pw. św. Mikołaja w Wierzbięcicach i pw. św. Nika-zego i Chrystusa Króla w Węży. Obowiązki proboszcza dzielił dodatkowo z posługą w duszpa-sterstwie ogólnodiecezjalnym – od 1999 r. był kapelanem Opolskiej Chorągwi ZHP.

 

Śp. ks. radca Józef Kurda

Dnia 30 kwietnia 2010 r. zmarł w 86. roku życia ks. radca Józef Kurda, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Racławiczkach.
Eksportacja odbyła się we wtorek (4 maja) o godz. 16.00 w kościele w Racławiczkach, pogrzeb – w środę (5 maja) o godz. 10.30 również w kościele w Racławiczkach.
Ks. radca Józef Kurda urodził się 24 lipca 1924 r. w Krasiejowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1952 r. w Nysie. Jego kapłańską drogę wyznaczała najpierw trzyletnia posługa wika-riuszowska w Zabrzu – parafii pw. św. Jana Chrzciciela (1952–1955), a następnie trzy placówki proboszczowskie: w Wierzbięcicach (1955–1959), w Zabrzu–Rokitnicy (1959–1968) i w Racła-wiczkach. W 1986 roku ze względu na stan zdrowia zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup opolski odznaczył go w 1982 roku tytułem dziekana honorowego, a w 1996 – radcy duchownego.


Śp. ks. dziekan mgr Paweł Łazor

Dnia 6 czerwca 2010 r. zmarł w 66. roku życia ks. mgr Paweł Łazor, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Pilszczu. Eksportacja odbyła się we wtorek (8 czerwca) o godz. 15.30 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Pilszczu, pogrzeb – w środę (9 czerwca) o godz. 11.00 również w kościele pw. Wnie-bowzięcia NMP w Pilszczu.
  Ks. dziekan Paweł Łazor urodził się 25 czerwca 1944 r. w Łubnie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1968 r. w Opolu. Po 10 latach posługi wikariuszowskiej, którą wyznaczały parafie w Gościęcinie (1968–1972), Kietrzu (1972–1976), św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach (1976–1977), św. Andrzeja w Zabrzu (1977–1978) i Opolu-Groszowicach (1978) został w 1978 r. za-mianowany proboszczem w Pilszczu. Po roku powierzono jego duszpasterskiej opiece także pa-rafię Ludmierzyce, która od 1980 r. stałą się filią Pilszcza. Dodatkowo był przez wiele lat Diece-zjalnym Duszpasterzem Sanktuariów. Biskup opolski odznaczył go w 2004 r. tytułem dziekana honorowego. 

 

Śp. ks. prałat Ernst Nozinski

Dnia 12 lipca 2010 r. zmarł w 71. roku życia ks. Ernst Nozinski, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Joachima i św. Anny w Dziewkowicach.
Eksportacja odbyła się w środę (14 lipca) o godz. 17.00 w kościele w Dziewkowicach, pogrzeb – w czwartek (15 lipca) o godz. 10.30 również w kościele w Dziewkowicach.
Ks. prałat Ernst Nozinski urodził się 20 września 1939 r. w Borkowicach (par. Bogacica). Świę-cenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 r. w Opolu. Był wikariuszem w Pyskowicach (1962–1966), Opolu – parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (1966–1971) oraz Kup (1971–1972). W 1972 r. bp F. Jop zlecił mu zadanie wybudowania kościoła Dziewkowicach. Będąc formalnie wikariuszem parafii Jemielnica, zamieszkał w Dziewkowicach i po czterech latach mógł cieszyć się wraz z parafianami poświęceniem nowoczesnej świątyni pw. św. Joachima i św. Anny. W 1980 r. bp A. Nossol erygował parafię w Dziewkowicach i pierwszym jej proboszczem usta-nowił faktycznie już od ośmiu lat posługującego duszpasterza – ks. E. Nozinskiego. Zwieńczenie jednego zadania otworzyło mu możliwość podjęcia kolejnego trudnego wyzwania. W 1976 r. został zamianowany dyrektorem Wydawnictwa Świętego Krzyża w Opolu z misją zorganizowa-nia przyszłej drukarni. W latach 2002–2007 pełnił funkcję dziekana dekanatu strzeleckiego. W 1982 r. został odznaczony tytułem dziekana honorowego, a w 1992 r. – kapelanem Jego Świątobliwości. Ze względów zdrowotnych w 2000 r. złożył rezygnację z przewodzenia Wy-dawnictwu, a w 2009 r. z urzędu proboszcza parafii Dziewkowice i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu.

 

Śp. ks. dziekan Janusz Górski

Dnia 13 sierpnia 2010 r. w szpitalu w Zabrzu-Biskupicach zaopatrzony Sakramentem Chorych, w 56. roku życia i 32. roku kapłaństwa zmarł ks. Janusz Górski, wieloletni misjonarz w Togo.
Eksportacja odbyła się 16 sierpnia (poniedziałek) o godz. 16.00 w parafii NMP Matki Kościoła w Zabrzu-Helence, pogrzeb – 17 sierpnia br. (wtorek) o godz. 11.00 również w Zabrzu-Helence.
Ks. Janusz urodził się 22 sierpnia 1954 r. w Szprotawie. Kilka lat później Jego rodzina przepro-wadziła się na Osiedle Helenka w Zabrzu. Tutaj ukończył szkołę podstawową. Maturę złożył w maju 1973 r. w IV LO w Zabrzu Rokitnicy. Święcenia kapłańskie przyjął 6 maja 1979 r., po czym został skierowany do pracy duszpasterskiej. Najpierw przez rok był wikariuszem w parafii Polska Nowa Wieś, a następnie przez 2 lata – w parafii św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach.W roku 1982 postanowił wyjechać na misje. Miejscem Jego pracy duszpasterskiej było afrykańskie Togo. Przedtem jednak uczestniczył w rocznym przygotowaniu językowym w Brukseli. Na misje udał się 12 września 1983 r. Po kilkumiesięcznym przygotowaniu mającym na celu głównie naukę miejscowego języka ewe, został proboszczem w Tado (diec. Atakpamé). Tam pracował do roku 1989. W latach 1989–1996 był proboszczem innej parafii – Elevagnon. Ze względów zdrowotnych musiał wrócić do Polski i został proboszczem w Kobieli (1997–2003). W tym czasie przez kilka lat sprawował także funkcję wicedziekana, a później dziekana dekanatu grodkow-skiego. W 2003 r. Biskup Opolski odznaczył go tytułem dziekana honorowego.W roku 2003 powrócił do Togo, tym razem do diecezji Sokodé. Kilka miesięcy uczył się miejscowego języka kabye. Od roku 2004 był proboszczem w Lama-Tessi. Na skutek pogarszającego się stanu zdro-wia powrócił do Polski 11 lipca br.

 

Śp. ks. dziekan mgr Zygmunt Widziak

 Dnia 14 sierpnia 2010 r, w 60. roku życia zmarł ks. mgr Zygmunt Widziak, od 1994 proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Chróścinie i ex curr. pw. Trójcy Świętej w Starym Grodkowie.
Eksportacja odbyła się w środę 18 sierpnia o godz. 15.00 w parafii pw. św. Michała Archanioła w Chróścinie, pogrzeb – 19 sierpnia (czwartek) o godz. 11.00 również w Chróścinie.
Urodził się 28 października 1950 r. w Laskowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 8 maja 1977 r. w Opolu. Posługę wikariuszowską wyznaczały kolejno parafie: Prószków (1977–1978), Sośni-cowice (1978–1979), Niemodlin (1979–1981), Trójcy Świętej w Bytomiu (1981–1982) i Go-ścięcin (1982–1984). W 1984 r. został zamianowany samodzielnym duszpasterzem w parafii Maciowakrze, a od 1994 r. był proboszczem w Chróścinie i Starym Grodkowie. Biskup opolski odznaczył go w 2002 r. tytułem dziekana honorowego. Zmarł nagle, podczas sprawowania Mszy św. w Starym Grodkowie 14 sierpnia 2010 r.

 

Śp. ks. radca Jan Szymała

Dnia 3 października 2010 r. zmarł ks. radca Jan Szymała, lat 79, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Rogowie Opolskim.
Eksportacja odbyła się w środę 6 października o godz. 16.30 w kościele w Rogowie Opolskim, pogrzeb – w czwartek 7 października 2010 r. o godz. 10.30 również w Rogowie Opolskim.
  Urodził się 26 XI 1931 r. w Dobrzeniu Wielkim. Święcenia kapłańskie przyjął 23 VI 1957 r. w Opolu. Był wikariuszem w Gogolinie (1957–1961) i Koźlu (1961–1962). W 1962 r. został za-mianowany samodzielnym duszpasterzem w Lipowej k. Grodkowa, a w 1972 r. proboszczem w Rogowie Opolskim. Pełnił też obowiązki dziekana grodkowskiego (1966–1972) oraz wicedzie-kana prószkowskiego (1979–1988). W 2002 r. ze względu na stan zdrowia przeszedł w stan spo-czynku i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. W 1993 r. biskup opol-ski odznaczył go tytułem dziekana honorowego, a w 2002 r. – radcy duchownego. 

 

Śp. ks. infułat Ludwik Rutyna

Dnia 11 grudnia 2010 r. zmarł ks. infułat Ludwik Rutyna, lat 93, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu.
Eksportacja odbyła się w środę 15 grudnia o godz. 16.30 w kościele pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu, pogrzeb – w czwartek 16 grudnia o godz. 11.00 rów-nież w kościele pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu.
Śp. ks. infułat Ludwik Rutyna urodził się 10 lutego 1917 r. w Podzameczku k. Buczacza (archi-diecezja lwowska) i był ostatnim kapłanem diecezji opolskiej wyświęconym we Lwowie (11 maja 1941 r.). Posługę kapłańską rozpoczął w rodzinnej archidiecezji w Baworowie, dek. Tarnopol (1941–1945). Po wojnie dzielił losy innych wysiedlonych księży, dla których nową „małą ojczyzną” stał się Śląsk Opolski. W 1945 r. został mianowany proboszczem parafii Szybowice (1945–1958) oraz dodatkowo na krótszy czas duszpasterzem w Rudziczce i w Niemysłowicach. W 1958 r. biskup opolski Franciszek Jop powierzył jego pasterskiej pieczy parafię pw. św. Zyg-munta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu, w której z oddaniem służył do przejścia na emeryturę w 1990 r. Równocześnie przez prawie 30 lat pełnił funkcję dziekana dekanatu Koźle (1961–1990). Zainicjował budowę kilku kościołów na terenie rozległej parafii kozielskiej, m.in. w Większycach i Koźlu-Rogach.Ustawicznie w swym kapłańskim życiu pamiętał o Kościele na Kresach Wschodnich, a po 1991 r., gdy otwarła się możliwość podjęcia tam pracy duszpaster-skiej, aktywnie zaangażował się w odbudowę katolickiego życia religijnego w rodzinnej archi-diecezji. Tę posługę kontynuował niemal do ostatnich chwil swego życia.W uznaniu za szla-chetną postawę kapłańską w 1953 r. został odznaczony przez kościelnego rządcę Śląska Opol-skiego tytułem dziekana honorowego, a w 1965 r. włączony jako kanonik honorowy do kapituły lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. Mógł cieszyć się też godnościami papieskimi: w 1981 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go kapelanem Jego Świątobliwości, a w 1992 r. protonota-riuszem apostolskim, czyli infułatem. Zmarł 10 grudnia 2010 r. w Opolu.

 {mospagebreak header=Rok 2009&title=Rok 2009}    

 

Śp. ks. radca Ksawery Bałka

Dnia 18 stycznia 2009 r. zmarł ks. radca Ksawery Bałka, lat 80, emerytowany proboszcz par. Zielina–Kujawy, zamieszkały w Spóroku (par. Krasiejów).
Eksportacja odbyła się w środę 21 stycznia o godz. 17.00 w kościele pw. św. Małgorzaty w Kra-siejowie, pogrzeb – w czwartek 22 stycznia o godz. 11.00 w kościele pw. św. Małgorzaty w Kra-siejowie.
Ks. radca Ksawery Bałka urodził się 28 października 1928 r. w Romanach (woj. nowogródzkie). Święcenia kapłańskie przyjął 17 VI 1956 r. w Opolu. Był wikariuszem w Opolu-Gosławicach (1956-1961) oraz w Zabrzu-Rokitnicy (1961-1962). W 1962 r. został mianowany duszpasterzem parafii Pisarzowice, skąd od 1971 r. dodatkowo posługiwał w Dobrej. W latach 1972-1993 był proboszczem parafii Zielina-Kujawy. W 1993 r. przeszedł na emeryturę, ale pozostał nadal za-angażowanym duszpastersko w Spóroku (parafia Krasiejów), gdzie zamieszkał w charakterze rezydenta. Przez biskupa opolskiego został odznaczony tytułem dziekana honorowego (1984) i radcy duchownego (1996).

 

Śp. ks. radca Paweł Gawron

Dnia 21 lutego 2009 r. zmarł ks. radca Paweł Gawron, lat 95, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Anny w Gamowie, od 1986 r. zamieszkały w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu.
Eksportacja odbyła się w środę 25 lutego o godz. 16.30 w kościele pw. św. Anny w Gamowie, pogrzeb – w czwartek 26 lutego o godz. 10.30 również w kościele pw. św. Anny w Gamowie.
Ks. radca Paweł Gawron urodził się 18 stycznia 1914 r. w Bytomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 grudnia 1947 r. w Siedlcach i został kapłanem tej diecezji (pracował jako wikariusz w Wohyniu, Zbuczynie oraz jako katecheta w Dęblinie). Od 1957 r. podjął posługę duszpasterską w diecezji opolskiej: najpierw przez rok w Zabełkowie, a następnie przez 27 lat był proboszczem w parafii pw. św. Anny w Gamowie. Ze względów zdrowotnych w 1985 r. przeszedł na emeryturę, ale przyjął jeszcze obowiązki kapelana Sióstr de Notre Dame w Głubczycach. Od grudnia 1986 r. zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. W dowód uznania biskup opolski uhonorował go w 1983 r. tytułem radcy duchownego.

 

Śp. ks. dziekan Adam Klyszcz

Dnia 6 kwietnia 2009 r. zmarł ks. dziekan Adam Klyszcz, lat 75, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Błażeja w Januszkowicach.
Eksportacja odbyła się w poniedziałek wielkanocny 13 kwietnia o godz. 16.00 w kościele pw. św. Błażeja w Januszkowicach, pogrzeb – we wtorek 14 kwietnia o godz. 10.30 również w ko-ściele pw. św. Błażeja w Januszkowicach.
Śp. ks. dziekan Adam Klyszcz urodził się 30 listopada 1933 r. w Spóroku. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 r. w Opolu. Był wikariuszem w Gliwicach-Sośnicy (1959-1962), Krap-kowicach-Otmęcie (1962-1965) i Zbrosławicach. Pierwszą samodzielną placówką była parafia w Starym Grodkowie (1968-1976), a następnie od 1976 r. był proboszczem w Januszkowicach. 25 sierpnia 2008 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. W 1995 r. został odznaczony przez biskupa opolskiego tytułem dziekana honorowego.

 

Śp. ks. dziekan Jan Burczyk

Dnia 16 lipca 2009 r. zmarł ks. dziekan Jan Burczyk, lat 82, emerytowany proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Łężcach.
Eksportacja odbyła się w niedzielę 19 lipca o godz. 16.30 w kościele pw. św. Marcina w Gołu-szowicach, pogrzeb – w poniedziałek 20 lipca o godz. 10.00 również w kościele pw. św. Marcina w Gołuszowicach.
Śp. ks. dziekan Jan Burczyk urodził się 10 lutego 1927 r. w Gliwicach. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. w Opolu i został zamianowany wikariuszem w Toszku (1956-1961). Pierwszą samodzielną placówką była parafia w Gołuszowicach (1961-1976), a następnie od 1976 r. był proboszczem w Łężcach. 19 sierpnia 2002 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Gołuszowicach. W 2002 r. został odznaczony przez biskupa opolskiego tytułem dziekana hono-rowego.

 

Śp. ks. radca mgr Herbert Potempa

Dnia 5 września 2009 r. zmarł ks. radca Herbert Potempa, lat 71, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Kopernikach.
Eksportacja odbyła się w środę 9 września o godz. 16.30 w kościele pw. św. Mikołaja w Koper-nikach, pogrzeb – w czwartek 10 września o godz. 10.30 w kościele pw. św. Mikołaja w Koper-nikach.
Śp. ks. radca mgr Herbert Potempa urodził się 3 marca 1938 r. w Kieleczce. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1961 r. w Opolu. Był wikariuszem w Bytomiu-Miechowicach – parafii pw. św. Krzyża (1961-1966) oraz w Opolu-Groszowicach (1966-1974). Od 1974 r. był proboszczem w Kopernikach. Podczas tej 35-letniej posługi był ponadto kapelanem w tamtejszym zakładzie opiekuńczo-leczniczym (1986-1996), zaś w latach 1993-1998 pełnił funkcję dziekana dekanatu otmuchowskiego. W 1994 r. został odznaczony tytułem radcy duchownego. Ze względu na stan zdrowia 24 sierpnia 2009 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Po niespełna dwóch tygodniach, po ciężkiej chorobie odszedł do Domu Ojca.

 

Śp. ks. radca Erhard Olbrych

Dnia 7 listopada 2009 r. zmarł ks. radca Erhard Olbrych, lat 70, długoletni pracownik Biskupiego Sądu Duchownego w Opolu.
Eksportacja odbyła się w czwartek 12 listopada o godz. 9.00 w kaplicy Diecezjalnego Domu Księży Emerytów w Opolu, pogrzeb – również w czwartek 12 listopada o godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie.
Śp. ks. radca Erhard Olbrych urodził się 31 października 1939 r. w Gogolinie. Święcenia kapłań-skie przyjął 24 czerwca 1962 r. w Opolu. Był wikariuszem w Opolu – par. pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha (1962-1967), Zabrzu – par. pw. św. Anny (1967-1968), Bytomiu–Karbiu – par. pw. Dobrego Pasterza (1968-1972) oraz Zabrzu – par. pw. św. Andrzeja (1972-1976). W tej ostatniej parafii pozostał jeszcze przez 2 lata jako proboszcz. Od 1978 r. pracował w Biskupim Sądzie Duchownym w Opolu w charakterze notariusza i audytora. Jednocześnie pełnił posługę kapelana w domu opieki i kościele pw. św. Aleksego w Opolu. W 1994 r. został odznaczony przez biskupa opolskiego tytułem dziekana honorowego, a w 2004 r. – radcy du-chownego.

 

Śp.ks. radca Antoni Dudar

Dnia 16 listopada 2009 r. zmarł ks. radca Antoni Dudar, lat 75, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kraskowie.
Eksportacja odbyła się w środę 18 listopada o godz. 16.00 w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kraskowie, pogrzeb – w czwartek 19 listopada o godz. 10.30 również w kościele pw. św. Jadwi-gi Śląskiej w Kraskowie.
Śp. ks. radca Antoni Dudar urodził się 9 marca 1934 r. w Chorostkowie (archidiecezja lwowska). Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 r. w Opolu. Był wikariuszem w Smardach (1959-1961), Walcach (1961-1965), Leśnicy (1965-1966) i Kluczborku (1966-1969). Następnie został zamianowany wikariuszem wspomagającym chorego proboszcza J. Klubę w Kraskowie, a po jego śmierci w 1976 r. został proboszczem tej parafii. W roku 2008 ze względu na chorobę przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Przez biskupa opolskiego w 1991 r. został odznaczony tytułem dziekana honorowego, a w 1999 r. – radcy duchownego.

 {mospagebreak header=Rok 2008&title=Rok 2008}    Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.