Centrum Służby Życiu i Rodzinie

 

 „My, Jana Pawła uczniowie, słowa ojca w czyn chcemy przemieniać,
pomagać ludziom i wciąż pamiętać”

I.
Zespół Szkolno-Przedszkolny. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabinie


1. Dyrektor: mgr Violetta Szczepkowska
2. Adres szkoły:
•  Ulica: Nyska nr 90
•  Kod - poczta: 49-100 Niemodlin
•  Numer telefonu: 77/ 460 9194
•  E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•  Data nadania imienia szkole: 6 czerwca 1998
•  Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:
Szkoła istnieje od września 1945 r. Początkowo mieściła się w niewielkim budynku, a od 1 września 1959 r. została przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu, w którym znajdowało się 6 klas lekcyjnych. W latach 70. Mieszkanie znajdujące się w szkole zostało zaadaptowane na potrzeby stołówki i świetlicy szkolnej. 6 czerwca 1998 r. szkoła otrzymała sztandar i imię Jana Pawła II. 31 maja 2003 r. zostało odsłonięte popiersie Jana Pawła II, a rok później – 15 maja – otwarto Izbę Patrona. 8 maja 2007 r. odsłonięto obelisk „ W hołdzie uczestnikom walk o niepodległość Polski”. Szkoła jako jedna z pierwszych w Polsce (już w 1998 r.) przystąpiła do stowarzyszenia Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. Dnia 25 maja 2005 r. w hołdzie patronowi szkoły został posadzony dąb papieski na specjalnie urządzonym skwerze. 1 września 2008 r. połączono Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II i Publiczne Przedszkole w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinie.
Corocznie w placówce odbywają się uroczystości związane z patronem:
•    Dzień Patrona – październik
•    Rocznica śmierci Jana Pawła II – kwiecień
•    Tydzień Papieski – maj
•    Festiwal piosenki religijnej – maj
•    Gminny turniej sportowy „Zwyciężaj Siebie” – czerwiec

II.
Gminny Zespół Szkół w Tułowicach. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II


1. Dyrektor: mgr Irena Sinicka
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Świerczewskiego 21-21A
•    Kod - poczta: 49-130 Tułowice
•    Numer telefonu: 77/ 460 0133
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 16 października 1999
•    Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:
Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Tułowicach wchodzi w skład Gminnego Zespołu Szkół, znajduje się w gminie Tułowice. Tradycje szkoły sięgają jeszcze czasów przedwojennych. Wówczas to szkoła mieściła się w kilku niewielkich budynkach na terenie ówczesnej gminy. Zmieniająca się rzeczywistość spowodowała, iż społeczność Tułowic zadecydowała o budowie szkoły z „prawdziwego zdarzenia”, by zajęcia lekcyjne odbywały się w jednym budynku. Tak doszło do wybudowania w czynie społecznym przez mieszkańców Tułowic obecnego budynku szkolnego, tzw. tysiąclatki. Został on oddany do użytku w 1963 r. W latach 80., ze względu na znaczny wyż demograficzny (ponad 1000 uczniów), w ramach Narodowego czynu Pomocy Szkole zostało dobudowane nowe skrzydło – 10 sal lekcyjnych. Historycznym wydarzeniem w życiu szkoły i środowiska była uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II w dniu 16 października 1999 roku w 21. rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego.
Szkoła wypracowała swoją obrzędowość i tradycje, w tym dotyczące jej Patrona – Ja-na Pawła II, które niejako wplecione są w jej codzienność.
Społeczność uczniowska szkoły (podstawówka i gimnazjum) liczy 427 uczniów zapisanych w 21 oddziałach. Funkcje kierownicze sprawuje dyrektor i jego zastępcy. Szkoła zatrudnia 41 nauczycieli, w tym pedagoga szkolnego, bibliotekarza oraz 17 pracowników administracji i obsługi. Szkoła jest nowoczesna, po modernizacji posiada bardzo bobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, w tym nowoczesną salę gimnastyczną, salę do gimnastyki, zespół boisk sportowych „Orlik”, laboratorium językowe, pracownie komputerowe. W szkole mieści się również biblioteka z czytelnią. Świetlica, gabinet pielęgniarki, nowoczesna jadalnia z zapleczem kuchennym. Szkoła ma estetyczny i ciekawy wystrój, co nie jest bez znaczenia dla przebywających w niej uczniów, nauczycieli, pracowników, jak i osób z zewnątrz. Na korytarzach znajdują się wystawy tematyczne odzwierciedlające życie szkoły oraz miejsce poświęcone naszemu Patronowi – Janowi Pawłowi II oraz Patronowi gimnazjum – Prymasowi Tysiąclecia. W szkole prowadzona jest współpraca międzynarodowa, co roku od-bywają się wymiany międzynarodowe uczniów miedzy gminą Wendeburg w Niemczech i gminą Bela pod Pradziadem w Czechach.

III.
Zespół Szkół w Baborowie. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II.
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II


1. Dyrektor: mgr Ryszard Ratuś
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Wiejska nr 5a
•    Kod - poczta: 48-120 Baborów
•    Numer telefonu: 77/ 403 6950
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: PG - 30 marca 2000; PSP - 11 kwietnia 2007,
•    Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:

IV.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach


1. Dyrektor: mgr Bogdan Kulik
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica:  Pietrowice nr 9
•    Kod - poczta: 48-200 Głubczyce
•    Numer telefonu: 77/ 485 7612
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 23 sierpnia 2000
•    Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:
W wyniku reorganizacji systemu oświaty w 1973 roku została utworzona Zbiorcza Szkoła Podstawowa, w skład, której weszły byłe szkoły podstawowe w Braciszowie z filią w Ciermięcicach, Krasnem Polu z filią w Chomiąży i Opawicy.
Budynek został wybudowany w 1951 roku na potrzeby wiejskie, zamieniony później na szkołę. Pierwszym dyrektorem w latach 1973-1980 był Adam Karaczan, po nim funkcję objęła do roku 1992 Stanisława Siwek. W dniu 1 września 1992 roku w wyniku konkursu dyrektorem został Ireneusz Węgrzyn i pełnił funkcję do 2007 roku.
W 1995 roku rozpoczęto procedurę nadania szkole imienia Jana Pawła II. 20 września 2000 roku odbyło się uroczyste nadania imienia szkole, któremu przewodniczył biskup Alfons Nossol. W tym dniu oddano również do użytku szkoły halę sportową.
W dniu 1 grudnia 2004 roku powstało Szkolne Schronisko Młodzieżowe i utworzono Zespół Szkół, o od 1 września 2005 roku funkcjonują dwa oddziały przedszkolne.
Szkoła obecnie organizuje:
•    w maju Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni Jana Pawła II „Syćka se Wom zycom”,
•    w rocznicę śmierci Jana Pawła II organizuje Marsz Pamięci
•    Wojewódzki Rowerowy Zlot Młodzieży,
•    Mistrzostwa Województwa w Teakwondo.

V.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach


1. Dyrektor: mgr Irmgarda Żyła
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Góry Świętej Anny nr 21A
•    Kod - poczta: 47-330 Zdzieszowice
•    Numer telefonu: 77/ 484 4997
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 21 października 2000
•    Data święta patrona szkoły: 21 października
4. Historia szkoły:
Szkoła istnieje od 1978 r. W 2000 r. otrzymała imię Jana Pawła II. Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II.

VI.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach


1. Dyrektor: mgr Joanna Jeż
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Średnia nr 48
•    Kod - poczta: 47-300 Krapkowice
•    Numer telefonu: 77/ 466 1733
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 17 października 2002
•    Data święta patrona szkoły: 17 października
4. Historia szkoły:
Miejscowość Żywocice położona jest w widłach rzek Odry i Osobłogi, na południowy-zachód od miasta Krapkowice. Choć początki wioski datowane są na wiek XII, pierwsze informacje o szkolnictwie w Żywocicach pochodzą dopiero z XIX wieku. Wtedy to kupiony na licytacji dom chłopski przy ul. Kozielskiej przeznaczono na szkołę, a dzieci nie musiały już chodzić do szkoły w Krapkowicach. W 1853 roku wy-budowano w Żywocicach pierwszą szkołę, której budynek zachował się do dzisiaj. Na początku XX wieku do szkoły chodziły również dzieci ze wsi Pietna. Wobec coraz większej liczby uczniów w roku 1914 budynek szkolny przebudowano. Do zakończenia II wojny światowej szkoła w Żywocicach była szkołą niemiecką. Po wojnie na jej miejsce powołano polką Szkołę Powszechną, do której w 1962 roku uczęszczały tak-że dzieci z Ligoty Krapkowickiej. W 1968 rozpoczęto w Żywocicach budowę nowego budynku szkolnego. Jego uroczyste otwarcie miało miejsce 28 września 1969 roku. Uchwałą Rady Pedagogicznej i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Opolu zatwierdzono nadanie szkole imienia wietnamskiego bohatera – Ho-Chi-Mincha. W roku 1979 w Szkole Podstawowej im. Ho-Chi-Mincha w Żywocicach rozpoczęły naukę dzieci z ko-lejnej miejscowości – wsi Żużela.
W roku 1990 szkoła przestała nosić imię patrona, pozostając Szkołą Podstawową w Żywocicach. Po reformie administracyjnej kraju w 1999 roku placówka przyjęła na-zwę Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach. W tym samym roku szkoła rozpoczęła starania o nadanie jej imienia nowego patrona – papieża Polaka – Jana Pawła II. Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2002 roku szkole na-dano imię Jana Pawła II. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 17 października 2002 roku. Od tego dnia pełna nazwa naszej placówki to Publiczna Szkoła Pod-stawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach.

VII.

Zespół Szkół w Prudniku - Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Prudniku


1. Dyrektor: mgr Krystyna Wróblewska


2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Dąbrowskiego 2
•    Kod - poczta: 48-200 Prudnik
•    Numer telefonu: 77/ 406 7110; faks 77/ 406 8925
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 27 kwietnia 2002
•    Data święta patrona szkoły: 18 maja
4. Historia szkoły:
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Prudniku powstało 1 września 1999 roku. Dnia 1 września 2009 roku przekształcono szkołę na Zespół Szkół.

VIII.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kietrzu


1. Dyrektor: mgr Jadwiga Tarnowska
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Głowackiego 37
•    Kod - poczta: 48-130 Kietrz
•    Numer telefonu: 77/485 44 84
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 16 października 2003
•    Data święta patrona szkoły: 18 kwietnia
Historia szkoły:
20 sierpnia 1979 roku po raz pierwszy rozpoczął się rok szkolny w Zbiorczej Szkole Gminnej w Kietrzu. 26 maja 1980 roku szkoła otrzymała im. Franciszka Zburzyckiego, a w 1985 roku w skutek reorganizacji zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową nr 2 w Kietrzu. 20 lat później nastąpiło połączenie dwóch kietrzańskich szkół podstawowych i szkoła została nazwana Publiczną Szkołą Podstawową w Kietrzu. 16 października 2003 roku ziściły się marzenia o patronie który będzie autorytetem dla uczniów i nauczycieli. Szkole nadano imię Jana Pawła II, a 18 maja 2007 roku w szkole nastąpiło uroczyste poświęcenie i nadanie sztandaru.


IX.

Publiczna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie


1. Dyrektor: mgr Marek Szproch
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Szkolna 2
•    Kod – poczta: 47-161 Szymiszów
•    Numer telefonu: 77/ 461 7714
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 25 października 2003
•    Data święta patrona szkoły: 25 października (piątek najbliższy 25 X)
4. Historia szkoły:
- do 1999 r. – PSP Nr 2 Szymiszów
- od 1 IX 1999 r. – Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie
- od 25 X 2003 r. – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie
-    organizacja Festiwalu Piosenki Wartościowej „Szukałem Was” – maj (niedziela najbliższa daty urodzin Karola Wojtyły)

X.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach


1. Dyrektor: mgr Alina Wasilewska
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Opolska nr 17
•    Kod – poczta: 46-060 Prószków
•    Numer telefonu: 77 464 8578
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
•    Strona internetowa: www.zspboguszyce.szkola.pl
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 16 października 2005 - nadanie imienia szkole, 19 marca 2008 - nadanie imienia zespołowi
•    Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:
19 kwietnia 2005 r. Rada Pedagogiczna, po konsultacjach z uczniami i rodzicami PSP w Boguszycach, podjęła uchwałę w sprawie nadania szkole imienia Jana Pawła II. 28 kwietnia 2005 r. uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie nadano naszej szkole imię Jana Pawła II. 16 października 2005 r. nastąpiła uroczystość nadania szkole imienia połączona z poświęceniem przez ks. J. Mikołajca tablicy pamiątkowej. Uchwałą Rady Gminy 1 września 2007 r. powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach (w skład którego wchodzą szkoła podstawowa i przedszkole). 19 marca 2008 r. uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Zespołowi nadano imię Jana Pawła II. Z inicjatywy Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej podjęto starania o ufundowanie Zespołowi sztandaru. Jako dzień poświęcenia i przekazania ustalono 16 października 2008 r. – święto Patrona naszej szkoły.

XI.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu


1. Dyrektor: mgr Aneta Dzikowicz
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Piastowska 17
•    Kod – poczta: 46-380 Dobrodzień
•    Numer telefonu: 34/ 357 5536
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 16 października 2005
•    Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:

XII.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie


1. Dyrektor: mgr Ewa Krótkiewicz
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: 1-go Maja 2
•    Kod - poczta: 48-370 Paczków
•    Numer telefonu: 77/ 431 6733
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 14 października 2005
•    Data święta patrona szkoły:
4. Historia szkoły:

XIII.

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku


1. Dyrektor: mgr Elżbieta Siemońska
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Wolności 18
•    Kod – poczta: 46-203 Kluczbork
•    Numer telefonu: 77/418 1304
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 14 października 2005
•    Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:

XIV.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Polskiej Cerekwi


1. Dyrektor: mgr Dariusz Freitag
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Konarskiego nr 4
•    Kod – poczta: 47-260 Polska Cerekiew
•    Numer telefonu: 77 4802660
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 15 października 2005
•    Data święta patrona szkoły: 15 października 2010
4. Historia szkoły:
Publiczne Gimnazjum powstało 1 września 1999 r., a nadanie imienia szkole od-było się dnia 15 października 2005 r. Do Publicznego Gimnazjum w Polskiej Cerkwi uczęszcza 108 uczniów w 6 oddziałach klasowych.

XV.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczedrzyku


1. Dyrektor: mgr Anetta Gajda-Janowska
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: ks. Maksymiliana Brolla nr 1
•    Kod – poczta: 46-042 Szczedrzyk
•    Numer telefonu: 77/ 465 5151
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 18 maja 2006
•    Data święta patrona szkoły: 18 maja
4. Historia szkoły:
Szkoła została zbudowana w 1970 r. jako jedna z tzw. tysiąclatek. Początkowo szkoła nosiła im. XXV- lecia PRL. W 2006 roku zmieniono nazwę na im. Jana Pawła II. W 2007 przeprowadzono modernizację i odnowiono szkołę. Szkoła położona jest w lesie i uczęszcza do niej 113 uczniów.

XVI.

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu


1. Dyrektor: mgr Maria Zawadzka
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Niemodlińska 40
•    Kod – poczta: 45-761 Opole
•    Numer telefonu: 77/ 474 5454
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 27 kwietnia 2006
•    Data święta patrona szkoły: 2 kwietnia; 18 maja; 16 października
4. Historia szkoły:

XVII.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku


1. Dyrektor: mgr Przemysław Gajos
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Szkolna 19
•    Kod – poczta: 49-120 Dąbrowa
•    Numer telefonu: 77/ 464 2002
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
•    Strona internetowa: www.sp_narok.wodip.opole.pl
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 16 października 2008
•    Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:
Szkoła publiczna w Naroku istnieje od roku szkolnego 1909/1910. Została ufundowana przez ewangelickich właścicieli majątku Narok – rodzinę von Wichelhaus – dla uczniów rodzin katolickich. Obecna szkoła działa w budynku dawnej szkoły dla katolików, który przebudowano w latach 70. XX wieku. Ponadto w Naroku działała w początku XX w. szkoła ewangelicka. Po II wojnie światowej szkoła rozpoczęła swoją działalność 20 maja 1946 r. Od 10 lat w szkole cyklicznie odbywa się Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek (w pierwszych dniach stycznia). Prowadzimy działalność charytatywną wspierając potrzebujących poprzez akcje szkolnego koła Caritas. „Adopcja na odległość” (wsparcie finansowe 15-letniej dziewczynki z Togo). Szkoła realizuje również projekt e-Twinning we współpracy z Zakladna Škola s Materskou Školu Oravskė Vesėle na Słowacji. Dzięki tej współpracy gminy Dąbrowa i Oravskė Wesele podpisały 4 czerwca 2010 r. umowy o współpracy partnerskiej. W dniach 5-6 czerwca 2010 r. odbyła się uroczystość obchodów 100-lecia istnienia publicznej szkoły w Naroku.

XVIII.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie


1. Dyrektor: mgr Maria Michalczyk
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Szkolna 12
•    Kod - poczta: 47-253 Roszowicki Las
•    Numer telefonu: 77/487 1160
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 16 października 2009
•    Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:

XIX.

Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu


1. Dyrektor: mgr Dariusz Malinowski
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Opawska 81
•    Kod – poczta: 47-400 Racibórz
•    Numer telefonu: 32/419 0343
•    Adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 18 maja 2009
•    Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:
Budynek szkoły powstał w XIX wieku – 110 lat temu i od tego czasu mieściły się w nim placówki oświatowe. W czasach burzliwej historii szkoły, które się w nim mieściły miały patronów. Pierwszym w XX- leciu międzywojennym był Hoffmann von Fadlersleben – nauczyciel akademicki, germanista, poeta. Szkoła pod jego patronatem istniała do 1942 roku. Od 1942 do zakończenia wojny w budynku funkcjonował szpital wojskowy. Po II wojnie światowej Racibórz powrócił do Polski i od tego momentu mieściły się tu polskie szkoły: od 1945 roku Państwowe Liceum Pedagogiczne, od 1969 roku mieściło się Studium Wojskowe, w latach 1956 – 2006 Szkoła Pod-stawowa nr 11 im. Komisji Edukacji Narodowej. Od 1999 – Gimnazjum nr 5, powiększone w roku 2006 o nauczycieli i uczniów zlikwidowanego gimnazjum nr 4. W maju 2009 gimnazjum przyjęło imię Jana Pawła II. Gimnazjum prowadzi szeroką współpracę ze szkołami Czech i Niemiec.

XX.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu


1. Dyrektor: mgr Elżbieta Syrytczyk
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Biadacz - Szeroka 10
•    Kod – poczta: 46-022 Luboszyce
•    Numer telefonu: 77/421 5051
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 19 kwietnia 2010
•    Data święta patrona szkoły: 18 maja
4. Historia szkoły:
Publiczne Gimnazjum w Badaczu rozpoczęło swoją działalność 01 września 1999 r. w budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej im Jana Trzecioka. Jest to jedyne gimnazjum w gminie Łubniany. Obwód gimnazjum obejmuje następujące miejscowości: Kępa, Luboszyce, Kolanowice, Biadacz, Masów, Łubniany, Dąbrówka  Łubniańska, Jełowa, Kobylo, Grabie. W latach 1999 – 2002 trwała modernizacja i rozbudowa szkoły. 19 kwietnia 2010 r. uchwałą nr XXXIII/177/10 Rada Gminy Łubniany nadała Publicznemu Gimnazjum w Badaczu imię Jana Pawła II.

XXI.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie


1. Dyrektor: mgr Barbara Hyży
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Kuniów 74
•    Kod – poczta: 46-200 Kluczbork
•    Numer telefonu: 77/418 2383
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 18 maja 2011
•    Data święta patrona szkoły: 18 maja
4. Historia szkoły:
Pierwsze informacje o istnieniu szkoły we wsi Kuniów pochodzą z roku 1666. Przeprowadzono wówczas wizytację kanoniczną dóbr krzyżaków z Czerwoną Gwiazdą, nauczycielem był wtedy Maciej Kokoska. Najstarsza kronika dotycząca dziejów szkoły pochodzi z 1945 roku, wtedy to w siedmiu klasach szkoły uczyło się 186 uczniów. W 2005 roku przyłączone zostały do szkoły oddziały przedszkolne. Szkoła nigdy w swojej historii nie nosiła imienia. W styczniu 2010 roku Uchwałą Rady Pedagogicznej przystąpiono do realizacji projektu pod nazwą „Nadanie imienia Szkole”. Podjęto szereg działań mających na celu wybranie Patrona Szkoły. Dnia 25 listopada odbyły się ogólnoszkolne wybory, w których wzięli udział: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice. Wszyscy byli zgodni w głosowaniu większością głosów wygrał kandydat Jan Paweł II. Termin nadania szkole imienia został ogłoszony na 18 maja 2011. Po zatwierdzeniu przez papieża Benedykta XVI dekretu beatyfikacyjnego Jana Pawła II Dyrektor na spotkaniu z uczniami i rodzicami uczniów zapyta-ła o ostateczne brzmienie imienia szkoły. Jednomyślnie podjęto decyzję, że szkoła powinna nosić imię Bł. Jana Pawła II.


XXII.

Zespół Szkolno–Przedszkolny – Publiczne Gimnazjum im. Bł. Jana Pawła II w Rudzińcu


1. Dyrektor: Ewa Borkowska–Pankowska
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Gliwicka 5
•    Kod – poczta: 44-160 Rudziniec
•    Numer telefonu: 32 230 31 92
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 30 sierpnia 2011
•    Data święta patrona szkoły: 22 października
4. Historia szkoły:
Gimnazjum w Rudzińcu jest placówką, która powstała wskutek reformy systemu edukacyjnego w 1999 roku, a więc jest placówką o niewielkim, bo zaledwie jedenastoletnim dorobku. W 2008 roku dołączyła Szkoła Podstawowa, dlatego powołano Zespół Szkół w Rudzińcu. W 2010 roku rozszerzono Zespół o przedszkole, zatem od roku szkolnego 2010/11 istnieje Zespół Szkolno-Przedszkolny. Gimnazjum skupia młodzież z 17 sołectw Gminy Rudziniec, która do szkoły jest dowożona 6 autokarami. Młodzież gimnazjalna to młodzież w bardzo trudnym okresie rozwoju, stąd potrzeba skupienia jej uwagi wokół ideałów, które byłyby jej bliskie i integrowały społeczność wokół ważnych dla młodego pokolenia spraw, a jednocześnie pozwoliły na identyfikowanie się ze szkołą nie tylko uczniom i ich rodzicom, ale również społeczności lokalnej.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.