Centrum Służby Życiu i Rodzinie

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej – ŻAK 2016

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016”


„Nadchodzący 2016 r. będzie dla Kościoła w Polsce czasem szczególnym. Wdzięczność za 1050 lat chrześcijaństwa złączy się z radosnym doświadczeniem wiary młodych ludzi, którzy wraz Ojcem Świętym Franciszkiem przybędą do Polski na Światowe Dni Młodzieży”. Tymi słowami bp Rudolf Pierskała rozpoczął „List pasterski o przygotowaniach diecezji opolskiej do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie”. Niewątpliwie zbliżające się Światowe Dni Młodzieży to szczególny czas dla całego Kościoła, ale i wielkie wydarzenie dla naszej diecezji. Na tydzień przed ŚDM do wszystkich diecezji kraju młodzież z różnych państw świata zjedzie się na tzw. Dni w Diecezji, które będą trwały od środy 20 lipca do poniedziałku 25 lipca. W diecezji opolskiej podczas DwD ma zamieszkać około 6 000 osób z różnych krajów.
Z tego tytułu temat tegorocznej edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2016 odbywać się będzie pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016”.
Dla XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie papież Franciszek wybrał jako motto jedno z ośmiu błogosławieństw, które Pan Jezus wypowiedział w Kazaniu na Górze: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Wydaje się, że wybór właśnie tych słów to nie przypadek. Kraków jest szeroko znany jako światowe centrum kultu Bożego Miłosierdzia. Kojarzy się nie tylko z św. Faustyną Kowalską, ale i miejscem, w którym Jan Paweł II w sierpniu 2002 roku zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.
Miłosierdzie to temat bliski także każdemu z nas. Na wiele sposobów doświadczamy go nie tylko w Kościele, ale i w życiu codziennym. Choć odkrywamy, że jest to przede wszystkim Boży dar, to jednak nie możemy zapominać, że jest również zadaniem: byśmy sobie nawzajem również okazywali miłosierdzie.
Życzeniem organizatorów jest, by poprzez zagłębianie się w tematykę konkursu uczniowie mieli możliwość lepszego przygotowania się do zbliżającego się spotkania młodych w Krakowie i wydarzeń odbywających się w naszej diecezji, nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale i poprzez szersze otwarcie serca na miłość Boga i na drugiego człowieka.

PODSUMOWANIE ETAPU FINAŁOWEGO

W dniu 4 marca 2016 r. na Wydziale Teologicznym UO w Opolu odbył się finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2016, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016”. W tym roku po raz pierwszy współorganizatorem konkursu było Kuratorium Oświaty w Opolu.
Spośród około 1150 uczniów z klas IV-VI SP, którzy rozpoczęli udział w konkursowych zmaganiach na etapie szkolnym, po przejściu etapu rejonowego, do ścisłego finału zakwalifikowało się 43 uczniów z całej diecezji. Oni to w finale rywalizowali o zdobycie tytułu laureata, który przysługuje tym uczestnikom, którzy w finałowym teście uzyskali co najmniej 90% punktów. W tegorocznym finale laureat musiał zdobyć co najmniej 53 punkty (na 59 punktów możliwych do zdobycia). Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, spośród 43 finalistów, Komisja Konkursowa wyłoniła 15 Laureatów, wśród których trzy pierwsze miejsca zajęły (wszystkie wyniki w załączniku):

I. JULIA OLENDER z PSP nr 1 w Krapkowicach /katecheta: Ireneusz Żyłka/ – 59 punktów.
II. ALEKSANDRA ORLIKOWSKA z PSP nr 2 w Opolu /katechetka: Magdalena Rynkal/ – 58 punktów.
III. KORNELIA KUROWSKA z Zespołu Szkół w Jarnołtowie /katechetka: Maria Skulska/ – 57 punktów.

Laureatom i finalistom składamy serdeczne gratulacje, zaś wszystkim katechetom gorące podziękowanie za poświęcony czas oraz towarzyszenie uczniom w czasie przygotowań do poszczególnych etapów konkursu.

Wszystkich Laureatów konkursu wraz ze swoimi katechetami serdecznie zapraszamy na uroczyste podsumowanie diecezjalnych konkursów, gdzie zostaną wręczone nagrody, dyplomy i podziękowania. Uroczyste spotkanie podsumowujące diecezjalne konkursy odbędzie się w czwartek 19 maja 2016 roku o godz. 10.30 w Auli seminaryjnej przy ul. Drzymały 1a w Opolu.

Załączniki:
- Pełna lista laureatów - zobacz listę laureatów
- Wyniki finału DKWR Żak 2016 - zobacz listę finałową

PODSUMOWANIE ETAPU REJONOWEGO

W dniu 27 listopada 2015 r. w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Oleśnie, Raciborzu i Nysie, odbył się etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2016.
Spośród 93 uczestników tego etapu, Komisje rejonowe wyłoniły 43 uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału diecezjalnego. Maksymalna ilość punktów, jaka możliwa była do zdobycia w teście rejonowym wynosiła 60. Zgodnie z regulaminem konkursu, aby dostać się do finału, uczniowie musieli uzyskać co najmniej 75% maksymalnej liczby punktów, czyli minimum 45 punktów - zobacz listę — wyniki.
Wszystkim uczestnikom etapu rejonowego, którzy zakwalifikowali się do diecezjalnego finału, składamy serdeczne gratulacje i życzymy zajęcia jak najlepszych miejsc na najwyższym szczeblu konkursu.

Jednocześnie przypominamy, że etap finałowy konkursu odbędzie się w dniu 4 marca 2016 roku na Wydziale Teologicznym UO w Opolu, ul. Drzymały 1a, o godz. 10.30.

PODSUMOWANIE ETAPU SZKOLNEGO

W dniu 22 października 2015 r. odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2016. Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu uczestnicy musieli uzyskać co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia, tzn. co najmniej 53 punkty.
Spośród wszystkich uczestników eliminacji szkolnych do etapu rejonowego zakwalifikowało się 98 uczniów – zobacz listę — wyniki. Opublikowanie niniejszej listy jest równoznaczne z zakończeniem przyjmowania protokołów z etapu szkolnego.
Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu składamy serdeczne gratulacje.

Jednocześnie informujemy, że etap rejonowy odbędzie się w piątek, 27 listopada 2015 roku, o godz. 10.30. Etap rejonowy DKWR ŻAK 2016 odbędzie się w następujących miejscach:

• Rejon OPOLE: Wydział Teologiczny UO, OPOLE, ul. Drzymały 1a.

• Rejon KĘDZIERZYN-KOŹLE: Parafia p.w. Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła (Dom Katechetyczny), KĘDZIERZYN-KOŹLE, ul. B. Krzywoustego 2.

• Rejon KLUCZBORK: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, OLESNO, ul. Krasickiego 25.

• Rejon RACIBÓRZ: Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, RACIBÓRZ, ul. Cecylii 30.

• Rejon NYSA: Diecezjalny Dom Formacyjny, NYSA, ul. Emilii Gierczak 2.

Prosimy Katechetów i Opiekunów o przybycie wraz z uczestnikami na pół godziny przed rozpoczęciem etapu rejonowego.

LITERATURA DO ETAPU FINAŁOWEGO

 • Przypowieści (bez przypisów):

- o zabłąkanej owcy: Łk 15,1-7
- o zgubionej drachmie: Łk 15,8-10
- o synu marnotrawnym: Łk 15,11-32

 • Orędzie papieża Franciszka na XXXI ŚDM Kraków 2016 – fragmenty (Orędzie2016-fragmenty)
 • Bulla papieża Franciszka ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia – fragmenty (Bulla-fragmenty)

 
Przypominamy, że do etapu finałowego obowiązuje również literatura z etapu szkolnego i etapu rejonowego.


LITERATURA DO ETAPU REJONOWEGO

 Przypominamy, że do etapu rejonowego obowiązuje także literatura z etapu szkolnego. Materiały dot. historii i symboli zaczerpnięto ze strony http://www.krakow2016.com/

 • Ewangelia św. Mateusza 18,23-35 z przypisami (Biblia Tysiąclecia, wyd. V)
 • Ewangelia św. Łukasza 6,17-36 z przypisami (Biblia Tysiąclecia, wyd. V)
 • Symbole ŚDM (Symbole)
 • Patroni ŚDM w Krakowie (Patroni)
 • Historia ŚDM (Historia)
 • Orędzie Papieża Franciszka do młodych na XXX ŚDM 2015 (Orędzie2015)

LITERATURA DO ETAPU SZKOLNEGO

 • Ewangelia św. Mateusza, rozdz. 5 – 7 z przypisami (Biblia Tysiąclecia, wyd. V)
 •  Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1716 – 1729
 • Youcat nr 281 – 284
 •  Idea ŚDM (Idea)
 • Temat ŚDM w Krakowie (Temat)
 • Logo ŚDM w Krakowie (Logo)
 • List bpa R. Pierskały o przygotowaniach diecezji opolskiej do ŚDM w Krakowie (List biskupa)
 • Orędzie Papieża Franciszka do młodych na XXIX ŚDM 2014 (Orędzie)

Materiały dot. idei, logo i tematu Światowych Dni Młodzieży zaczerpnięte zostały ze strony http://www.krakow2016.com/

 


REGULAMIN KONKURSU

I. Wstęp
1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2016 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu..
2. Organizator:
a) ustala regulamin, tematykę, źródła i zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów;
b) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
• czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
• rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników,
• zastrzega sobie prawo zmian w kwestiach merytorycznych konkursu.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.
4. Temat konkursu: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016”.
5. Cele konkursu:
• popularyzowanie wśród uczniów idei Światowych Dni Młodzieży,
• poszerzenie wiedzy religijnej uczniów,
• inspirowanie uczniów do kształtowania postaw mających na celu pogłębienie własnej wiary w oparciu o Pismo Święte i nauczanie Kościoła.

6. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej w trzech etapach: szkolnym, rejonowym, diecezjalnym.
7. Czas przeznaczony na odpowiedź na każdym etapie: 45 min.
8. Termin eliminacji szkolnych:
• 22 października 2015 r.

9. Termin eliminacji rejonowych:
• 27 listopada 2015 r.

10. Termin finału diecezjalnego:
• 4 marca 2016 r.

11. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi (nie stosujemy punktów ułamkowych).
12. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
13. Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.diecezja.opole.pl (w zakładce Katecheza/Konkursy/DKWR – ŻAK 2016) w terminie czternastu dni od zakończenia danego etapu.

II. Etap szkolny

1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu rejonowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu rejonowego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).

III. Etap rejonowy

1. Etap rejonowy przeprowadzany jest w miejscach wyznaczonych przez organizatorów konkursu.
2. Za przebieg etapu rejonowego odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez organizatora, które upoważnione są do powołania Rejonowej Komisji Konkursowej.
3. Rejonowa Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do finału diecezjalnego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończeniu etapu rejonowego (decyduje data stempla pocztowego).
4. Do finału kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

IV. Etap finałowy

1. Diecezjalna Komisja Konkursowa odpowiada za przygotowanie i przebieg finału.
2. Laureatem konkursu jest uczestnik, który w finale diecezjalnym uzyskał co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia.
3. W sytuacji gdy dwóch lub więcej laureatów uzyskało w teście finałowym identyczną liczbę punktów, wówczas o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów z trzech kolejnych etapów konkursu.

V. Nagrody i wyróżnienia

1. Wszyscy finaliści DKWR – ŻAK 2016 wraz z opiekunami otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. W sposób szczególny wyróżnieni zostają laureaci, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.
3. Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród, dyplomów i podziękowań odbywa się podczas uroczystej gali.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.