Centrum Służby Życiu i Rodzinie

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej – GIMNAZJALISTA 2016

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016”


„Nadchodzący 2016 r. będzie dla Kościoła w Polsce czasem szczególnym. Wdzięczność za 1050 lat chrześcijaństwa złączy się z radosnym doświadczeniem wiary młodych ludzi, którzy wraz Ojcem Świętym Franciszkiem przybędą do Polski na Światowe Dni Młodzieży”. Tymi słowami bp Rudolf Pierskała rozpoczął „List pasterski o przygotowaniach diecezji opolskiej do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie”. Niewątpliwie zbliżające się Światowe Dni Młodzieży to szczególny czas dla całego Kościoła, ale i wielkie wydarzenie dla naszej diecezji. Z tego tytułu temat tegorocznej edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – GIMNAZJALISTA 2016 odbywać się będzie pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016”.
Dla XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie papież Franciszek wybrał jako motto jedno z ośmiu błogosławieństw, które Pan Jezus wypowiedział w Kazaniu na Górze: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Wydaje się, że wybór tych właśnie słów to nie przypadek. Kraków jest szeroko znany jako światowe centrum kultu Bożego Miłosierdzia. Kojarzy się nie tylko z św. Faustyną Kowalską, ale i miejscem, w którym Jan Paweł II w sierpniu 2002 roku zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.
Miłosierdzie to temat bliski także każdemu z nas. Na wiele sposobów doświadczamy go nie tylko w Kościele, ale i w życiu codziennym. Choć odkrywamy, że jest to przede wszystkim Boży dar, to jednak nie możemy zapominać, że jest również zadaniem: byśmy sobie nawzajem również okazywali miłosierdzie.
Życzeniem organizatorów jest, by poprzez zagłębianie się w tematykę konkursu uczniowie mieli możliwość lepszego przygotowania się do zbliżającego się spotkania młodych w Krakowie, nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale i poprzez szersze otwarcie serca na miłość Boga i na drugiego człowieka.

PODSUMOWANIE ETAPU FINAŁOWEGO

W dniu 11 marca 2016 r. na Wydziale Teologicznym UO w Opolu odbył się finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – Gimnazjalista 2016, który odbywał się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016”. W tym roku po raz pierwszy współorganizatorem konkursu było Kuratorium Oświaty w Opolu.
Spośród około 1090 uczniów z klas gimnazjalnych, którzy rozpoczęli udział w konkursowych zmaganiach na etapie szkolnym, po przejściu etapu rejonowego, do finału zakwalifikowało się 51 uczniów z całej diecezji. Oni to w finale rywalizowali o zdobycie tytułu laureata, który przysługuje uczestnikom, którzy w finałowym teście uzyskali co najmniej 90% punktów. W tym roku laureat musiał zdobyć co najmniej 52 punkty (na 58 punktów możliwych do zdobycia).
Biorąc pod uwagę powyższe założenia, Komisja Konkursowa wyłoniła 18 Laureatów, wśród których trzy pierwsze miejsca zajęły (wyniki wszystkich uczestników do pobrania w załączniku):
I.    EMILIA FITZ z Gimnazjum w Strzeleczkach /katecheta: Juliusz Szafrański/ – 58 punktów.
II.    DARIA WARNER z Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie /katecheta: ks. Sebastian Szajda/ – 57 punktów.
III.    IZABELA ZIELIŃSKA z Publicznego Gimnazjum w Leśnicy /katechetka: Elżbieta Kowalik/ – 57 punktów.
Laureatom i finalistom DKWR Gimnazjalista 2016 składamy serdeczne gratulacje, zaś wszystkim katechetom gorące podziękowanie za poświęcony czas oraz towarzyszenie uczniom w czasie przygotowań do poszczególnych etapów konkursu.
Wszystkich Laureatów konkursu wraz ze swoimi katechetami serdecznie zapraszamy na uroczyste podsumowanie, gdzie zostaną wręczone nagrody, dyplomy i podziękowania. Uroczyste spotkanie podsumowujące diecezjalne konkursy odbędzie się w czwartek 19 maja 2016 roku o godz. 10.30 w Auli seminaryjnej przy ul. Drzymały 1a w Opolu.

Załączniki:
- Pełna lista laureatów - zobacz listę laureatów
- Wyniki finału DKWR Gimnazjalista 2016 - zobacz listę finałową

 

PODSUMOWANIE ETAPU REJONOWEGO

W dniu 4 grudnia 2015 r. w Opolu, Cisku, Oleśnie, Nysie i Raciborzu odbył się etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – GIMNAZJALISTA 2016.
Spośród 90 uczestników tego etapu do finału diecezjalnego zakwalifikowało się 51 uczniów – zobacz listę — wyniki. Kwalifikację zapewniało uczestnikom zdobycie co najmniej 75% punktów, tzn. minimum 45 punktów na 60 punktów możliwych do zdobycia.
Wszystkim uczniom, którzy zakwalifikowali się do ostatniego etapu konkursu składamy serdeczne gratulacje. Jednocześnie przypominamy, że finał odbędzie się w dniu 11 marca 2016 roku na Wydziale Teologicznym UO w Opolu, ul. Drzymały 1a, o godz. 10.30.

PODSUMOWANIE ETAPU SZKOLNEGO

W dniu 27 października 2015 r. odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – GIMNAZJALISTA 2016. Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu uczestnicy musieli uzyskać co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia, tzn. co najmniej 51 p. na 69 p. możliwych do zdobycia.
Spośród wszystkich uczestników eliminacji szkolnych do etapu rejonowego zakwalifikowało się 100 uczniów – zobacz listę — wyniki. Opublikowanie niniejszej listy jest równoznaczne z zakończeniem przyjmowania protokołów z etapu szkolnego.
Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu składamy serdeczne gratulacje. Jednocześnie informujemy, że etap rejonowy odbędzie się w piątek, 4 grudnia 2015 roku, o godz. 10.30.

Eliminacje rejonowe DKWR GIMNAZJALISTA 2016 zostaną przeprowadzone w następujących miejscach:

 • Rejon OPOLE: ZSO Nr I, OPOLE, w budynku Centrum Nauk Przyrodniczych przy ul. Powstańców Śląskich 19.
 • Rejon KĘDZIERZYN-KOŹLE: Publiczne Gimnazjum, CISEK, ul. Planetorza 21.
 • Rejon KLUCZBORK: Publiczne Gimnazjum Nr 1, OLESNO, ul. Pieloka 12
 • Rejon RACIBÓRZ: Gimnazjum Nr 3, RACIBÓRZ, ul. Żorska 2
 • Rejon NYSA: Diecezjalny Dom Formacyjny, NYSA, ul. Emilii Gierczak 2

Prosimy Katechetów i Opiekunów o przybycie wraz z uczestnikami na pół godziny przed rozpoczęciem etapu rejonowego.

LITERATURA DO ETAPU FINAŁOWEGO

 • Przypowieści (z przypisami):

- o zabłąkanej owcy: Łk 15,1-7
- o zgubionej drachmie: Łk 15,8-10
- o synu marnotrawnym: Łk 15,11-32

 • Orędzie papieża Franciszka na XXXI ŚDM Kraków 2016 (Orędzie2016)
 • Bulla papieża Franciszka ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (Bulla)

Przypominamy, że do etapu finałowego obowiązuje również literatura z etapu szkolnego i etapu rejonowego.

 

LITERATURA DO ETAPU REJONOWEGO

 Przypominamy, że do etapu rejonowego obowiązuje także literatura z etapu szkolnego. Materiały dot. historii i symboli zaczerpnięto ze strony http://www.krakow2016.com/

 • Ewangelia św. Mateusza 18,23-35 z przypisami (Biblia Tysiąclecia, wyd. V)
 • Ewangelia św. Łukasza 6,17-36 z przypisami (Biblia Tysiąclecia, wyd. V)
 • Symbole ŚDM (Symbole)
 • Patroni ŚDM w Krakowie (Patroni)
 • Oficjalna modlitwa ŚDM w Krakowie (Modlitwa)
 • Historia ŚDM (Historia)
 • List Episkopatu Polski o przygotowaniach do ŚDM w Krakowie (List Episkopatu)
 • Orędzie Papieża Franciszka do młodych na XXX ŚDM 2015 (Orędzie2015)

 

LITERATURA DO ETAPU SZKOLNEGO

 • Ewangelia św. Mateusza, rozdz. 5 – 7 z przypisami (Biblia Tysiąclecia, wyd. V)
 • Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1716 – 1729
 • Youcat nr 281 – 284
 •   Idea ŚDM (Idea)
 • Temat ŚDM w Krakowie (Temat)
 • Logo ŚDM w Krakowie (Logo)
 • List bpa R. Pierskały o przygotowaniach diecezji opolskiej do ŚDM w Krakowie (List biskupa)
 • Orędzie Papieża Franciszka do młodych na XXIX ŚDM 2014 (Orędzie)
 • Przemówienie Papieża Franciszka w Rio de Janeiro w czasie Liturgii Słowa podczas XXVIII Światowych Dni Młodzieży na plaży Copacabana (2013) (Przemówienie).


Materiały mówiące o idei, temacie i logo Światowych Dni Młodzieży zaczerpnięte zostały ze strony http://www.krakow2016.com/

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Wstęp
1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – GIMNAZJALISTA 2016 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu.
2. Organizator:
a) ustala regulamin, tematykę, źródła i zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów;
b) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
• czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
• rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników,
• zastrzega sobie prawo zmian w kwestiach merytorycznych konkursu.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjum.
4. Temat konkursu: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016”.
5. Cele konkursu:
• popularyzowanie wśród uczniów idei Światowych Dni Młodzieży,
• poszerzenie wiedzy religijnej uczniów,
• inspirowanie uczniów do kształtowania postaw mających na celu pogłębienie własnej wiary w oparciu o Pismo Święte i nauczanie Kościoła.

6. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej w trzech etapach: szkolnym, rejonowym, diecezjalnym.
7. Czas przeznaczony na odpowiedź na każdym etapie: 45 min.
8. Termin eliminacji szkolnych:
• 29 października 2015 r.

9. Termin eliminacji rejonowych:
• 4 grudnia 2015 r.

10. Termin finału diecezjalnego:
• 11 marca 2016 r.

11. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi (nie stosujemy punktów ułamkowych).
12. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
13. Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.diecezja.opole.pl (w zakładce Katecheza/Konkursy/DKWR – GIMNAZJALISTA 2016) w terminie czternastu dni od zakończenia danego etapu.  


II. Etap szkolny
1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu rejonowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu rejonowego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).

III. Etap rejonowy
1. Etap rejonowy przeprowadzany jest w miejscach wyznaczonych przez organizatorów konkursu.
2. Za przebieg etapu rejonowego odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez organizatora, które upoważnione są do powołania Rejonowej Komisji Konkursowej.
3. Rejonowa Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do finału diecezjalnego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończeniu etapu rejonowego (decyduje data stempla pocztowego).
4. Do finału kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.


IV. Etap finałowy
1. Diecezjalna Komisja Konkursowa odpowiada za przygotowanie i przebieg finału.
2. Laureatem konkursu jest uczestnik, który w finale diecezjalnym uzyskał co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia.
3. W sytuacji gdy dwóch lub więcej laureatów uzyskało w teście finałowym identyczną liczbę punktów, wówczas o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów z trzech kolejnych etapów konkursu.


V. Nagrody i wyróżnienia
1. Wszyscy finaliści DKWR – GIMNAZJALISTA 2016 wraz z opiekunami otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. W sposób szczególny wyróżnieni zostają laureaci, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.
3. Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród, dyplomów i podziękowań odbywa się podczas uroczystej gali.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.