Centrum Służby Życiu i Rodzinie

Diecezjalny Konkurs Artystyczny – OPOLE 2016

„Czekamy na Światowe Dni Młodzieży”

 

Podsumowanie Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2016

W dniu 29 stycznia 2016 roku Komisja Diecezjalna przeprowadziła etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2016. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Czekamy na Światowe Dni Młodzieży”. Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku konkurs cieszył się niemałą popularnością wśród uczniów szkół naszej diecezji. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do Wydziału Katechetycznego wpłynęło 171 prac, w tym 165 prac plastycznych oraz 6 fotografii.

Zgodnie z regulaminem, Komisja Diecezjalna w składzie: p. Joanna Preuhs, p. Zofia Szopińska i ks. Zbigniew Bieńkiewicz – nauczyciele Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu, oceniła prace w następujących kategoriach:
1.    techniki malarskie: szkoła podstawowa kl. I-III, szkoła podstawowa kl. IV-VI, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła specjalna,
2.    fotografia: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.
Podstawowymi kryteriami, którymi kierowało się Jury przy wyborze zwycięzców, były: zgodność z tematem konkursu i pomysłowość w jego przedstawieniu, rodzaj techniki, samodzielność wykonania oraz walory artystyczne i estetyczne. Komisja zgodna była co do tego, że uczestnicy konkursu potraktowali temat wyjątkowo różnorodnie. Większość nadesłanych prac cechowała pomysłowość, oryginalność, staranność wykonania, a także duży wkład pracy własnej.
Po długich i burzliwych obradach Diecezjalna Komisja Konkursowa przyznała 17 nagród i 2 wyróżnienia – lista osób nagrodzonych i wyróżnionych.

Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy wraz z opiekunami na uroczystą galę podsumowującą diecezjalne konkursy, która odbędzie się w dniu 19 maja 2016 roku w Opolu, w auli Wydziału Teologicznego UO przy ul. Drzymały 1a, o godz. 10.30.
Wszystkim uczestnikom Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2016 składamy gorące podziękowania za wysiłek i trud włożony w wykonanie prac plastycznych i fotografii, jak również życzymy dalszego rozwoju talentu oraz sukcesów na polu artystycznym.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator
Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – OPOLE 2016 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu.

Cele konkursu:
•    pogłębienie tożsamości chrześcijańskiej uczniów poprzez refleksję nad tematem Światowych Dni Młodzieży,
•    inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej,
•    rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznych u uczniów,
•    integracja środowisk szkolnych wokół zbliżających się Światowych Dni Młodzieży,
•    promowanie Dni w Diecezji związanych ze ŚDM odbywających się w Opolu i w diecezji opolskiej.

Kategoria adresatów
Konkurs skierowany jest do uczniów:
•    szkół podstawowych kl. I-III,
•    szkół podstawowych kl. IV-VI,
•    gimnazjów,
•    szkół ponadgimnazjalnych.
•    szkół specjalnych,

Kategorie prac konkursowych:
•    techniki malarskie, rysunek, grafika, technika mozaikowa (obowiązujący format prac: A3) – uczniowie szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
•    fotografia w formacie 20x30 lub 21x30 (wartości podane są w cm) – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrody:
•    nagrody rzeczowe,
•    nagrody książkowe,
•    dyplomy i wyróżnienia.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

1. Etap szkolny
Dyrekcja szkoły powołuje trzyosobową Komisję Szkolną, która ocenia każdą pracę i kwalifikuje do etapu diecezjalnego 3-5 prac plastycznych oraz 3-5 fotografii. Wybrane prace należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 31 grudnia 2015 roku na poniższy adres:
     Wydział Katechetyczny
     ul. Książąt Opolskich 19
     45-005 Opole

Po upływie tego terminu prace nie będą przyjmowane (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego).

2. Etap diecezjalny
Dyrektor Wydziału Katechetycznego powołuje Komisję Diecezjalną, która ocenia prace i sporządza protokół z wykazem nagrodzonych i wyróżnionych prac i ich autorów. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
•    prace plastyczne uczniów szkół podstawowych kl. I-III,
•    prace plastyczne uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI,
•    prace plastyczne uczniów szkół specjalnych,
•    prace plastyczne uczniów szkół gimnazjalnych,
•    prace plastyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
•    fotografie uczniów szkół gimnazjalnych,
•    fotografie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Protokół Komisji Diecezjalnej zostanie opublikowany do 15 lutego 2016 r. na stronie diecezji opolskiej.
 
Ważne informacje!

Przypominamy, że udział uczniów w konkursie artystycznym nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia szkoły w Wydziale Katechetycznym. Konkurs rozpoczyna się etapem szkolnym, w czasie którego Komisja Szkolna kwalifikuje przygotowane wcześniej przez uczniów prace do etapu diecezjalnego.
Prace plastyczne oraz fotografie, które w etapie szkolnym zostały wyłonione jako te, które przeszły do etapu diecezjalnego, muszą być na odwrocie opatrzone Metryczką_2016 identyfikującą autora (do pobrania w załączniku). Każda praca plastyczna oraz fotografia winna być indywidualną pracą jednego ucznia.
Oceniając walory artystyczne prac i fotografii, Komisja Diecezjalna będzie w szczególny sposób zwracać uwagę na:
•    zgodność z tematem,
•    pomysłowość podejścia do tematu,
•    oryginalność wykonania,
•    ogólną estetykę pracy/fotografii.
Należy przestrzegać zasad dotyczących podanego formatu prac, w przeciwnym razie praca nie będzie podlegać ocenie!
Komisja Diecezjalna zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac podczas transportu.
Wszystkie nadesłane prace konkursowe, wraz z prawami autorskimi, przechodzą na rzecz Wydziału Katechetycznego.
Uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem dyplomów, nagród i pokonkursowym wernisażem odbędzie się 19 maja 2016 r.
 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.