Centrum Służby Życiu i Rodzinie


Diecezjalny Konkurs Artystyczny – OPOLE 2017
 

TEMAT: „Orędzie Matki Bożej z Fatimy ciągle aktualne: 1917-2017”

 

Wyniki finału  Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2017

W dniu 9 lutego 2017 roku Komisja Diecezjalna przeprowadziła etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2017. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Orędzie Matki Bożej z Fatimy ciągle aktualne: 1917-2017”. Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku konkurs cieszył się dużą popularnością wśród uczniów reprezentujących szkoły nie tylko naszej diecezji, ale i spoza niej. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do Wydziału Katechetycznego wpłynęło 265 prac, w tym 257 prac plastycznych oraz 8 fotografii.

Zgodnie z regulaminem, Diecezjalna Komisja Konkursowa w składzie: ks. dr hab. Jerzy Kostorz, dr Halina Fleger* oraz mgr Karolina Fromont, oceniła prace w następujących kategoriach:

1.    techniki malarskie: szkoła podstawowa kl. I-III, szkoła podstawowa kl. IV-VI, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła specjalna,
2.    fotografia: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

Zasadnicze kryteria, którymi kierowało się Jury przy ocenie prac, to zgodność z tematem konkursu, oryginalność i samodzielność wykonania, walory artystyczne i estetyczne, a także rodzaj zastosowanej techniki. Komisja zgodna była co do tego, że uczestnicy konkursu potraktowali temat bardzo różnorodnie. Większość nadesłanych prac cechował duży wkład pracy własnej, a także pomysłowość w podejściu do zaproponowanego tematu.  Po długich obradach Diecezjalna Komisja Konkursowa przyznała 29 nagród i 10 wyróżnień – zobacz listę.

Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy wraz z opiekunami na uroczystą galę podsumowującą diecezjalne konkursy, która odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku w Opolu, w auli seminaryjnej przy ul. Drzymały 1a o godz. 11.00.
Wszystkim uczestnikom Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2017 składamy gorące podziękowania za trud włożony w wykonanie prac plastycznych i fotografii, a także życzymy dalszego rozwoju talentu artystycznego.

Lista wszystkich uczestników biorących udział w finale konkursu:
- szkoły podstawowe kl. I-III – zobacz listę.
- szkoły podstawowe kl. IV-VI – zobacz listę.
- gimnazja – zobacz listę.
- szkoły ponadgimnazjalne – zobacz listę.
- szkoły specjalne - – zobacz listę.

* Halina Fleger - doktor sztuk plastycznych. Należy do uznanych twórców opolskich. Zajmuje się rysunkiem, grafiką, collage'em, malarstwem. Jest autorką plakatów artystycznych, wydawnictw teatralnych oraz scenografii. Prezentowała swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator
Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – OPOLE 2017 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu.

Temat konkursu:
„Orędzie Matki Bożej z Fatimy ciągle aktualne: 1917-2017”.

Cele konkursu:
•    propagowanie wiedzy dotyczącej objawień maryjnych w Fatimie w 1917 roku
•    przypomnienie roli i wartości modlitwy różańcowej
•    inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej,
•    rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznych u uczniów,
•    integracja środowisk szkolnych wokół 100. rocznicy objawień fatimskich

Kategoria adresatów
Konkurs skierowany jest do uczniów:
•    szkół podstawowych kl. I-III,
•    szkół podstawowych kl. IV-VI,
•    gimnazjów,
•    szkół ponadgimnazjalnych,
•    szkół specjalnych.

Kategorie prac konkursowych:
•    techniki malarskie (rysunek, grafika, technika mozaikowa) – obowiązujący format prac: A3 – uczniowie szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
•    fotografia – obowiązujący format: 20 x 30 cm lub 21 x 30 cm – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrody:
•    nagrody rzeczowe,
•    nagrody książkowe,
•    dyplomy i wyróżnienia.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

1. Etap szkolny
Dyrekcja szkoły powołuje trzyosobową Komisję Szkolną, która ocenia każdą pracę. Spośród wszyst-kich prac Komisja Szkolna kwalifikuje do etapu diecezjalnego 3-5 prac plastycznych oraz 3-5 fotografii. Wybrane prace należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 31 stycznia 2017 roku na adres:
     Wydział Katechetyczny
     ul. Książąt Opolskich 19
     45-005 Opole
Po upływie tego terminu prace nie będą przyjmowane! W przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego.

2. Etap diecezjalny
Dyrektor Wydziału Katechetycznego powołuje Komisję Diecezjalną, która ocenia prace i sporządza protokół z wykazem nagrodzonych i wyróżnionych prac i ich autorów. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
•    prace plastyczne uczniów szkół podstawowych kl. I-III,
•    prace plastyczne uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI,
•    prace plastyczne uczniów szkół specjalnych,
•    prace plastyczne uczniów szkół gimnazjalnych,
•    prace plastyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
•    fotografie uczniów szkół gimnazjalnych,
•    fotografie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Protokół Komisji Diecezjalnej zostanie opublikowany do 28 lutego 2017 r. na stronie diecezji opolskiej.
 
WAŻNE  INFORMACJE !

Przypominamy, że udział uczniów w konkursie artystycznym nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia szkoły w Wydziale Katechetycznym. Konkurs rozpoczyna się etapem szkolnym, w czasie którego Komisja Szkolna kwalifikuje przygotowane wcześniej przez uczniów prace do etapu diecezjalnego (które należy przesłać do 31.01.2017 do Wydziału Katechetycznego).
Prace plastyczne oraz fotografie, które w etapie szkolnym zostały wyłonione jako te, które przeszły do etapu diecezjalnego, muszą być na odwrocie opatrzone Metryczką_2017 identyfikującą autora (do pobrania w załączniku). Ponadto, każda praca plastyczna oraz fotografia winny być indywidualną pracą jednego ucznia.
Oceniając walory artystyczne prac i fotografii, Komisja Diecezjalna będzie w szczególny sposób zwracać uwagę na:
•    zgodność z tematem,
•    pomysłowość podejścia do tematu,
•    oryginalność i samodzielność wykonania,
•    ogólną estetykę pracy/fotografii.
Należy przestrzegać zasad dotyczących podanego formatu prac – dotyczy to zarówno pracy plastycznej jak i fotografii. W przeciwnym razie praca nie będzie podlegać ocenie!
Komisja Diecezjalna zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac podczas transportu.
Wszystkie nadesłane prace konkursowe, wraz z prawami autorskimi, przechodzą na rzecz Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu.
Uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem dyplomów, nagród i pokonkursowym wernisażem odbędzie się podczas gali podsumowującej konkursy diecezjalne (dokładny termin zostanie podany w II semestrze).
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod tel. 77 - 44 32 103.

Załączniki:
•    Metryczka_2017

Załączniki:
Pobierz plik (Metryczka_2017.pdf)Metryczka konkursu[ ]135 kBPliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.