Centrum Służby Życiu i Rodzinie

 

Śp. ks. Józef Adamski

Dnia 12 lutego br. zmarł Śp. ks. Józef Adamski, lat 69, rezydent w parafii św. ap. Piotra i Pawła w Łubnianach. Eksportacja odbyła się 14 lutego (środa) o godz. 16.30 w kościele św. ap. Piotra i Pawła w Łubnianach, a pogrzeb – 15 lutego (czwartek) o godz. 11.00 w kościele św. ap. Piotra i Pawła w Łubnianach.
Urodził się 17 grudnia 1937 r. w Łubnianach. swięcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 r. w Opolu. Był wikariuszem w następujących parafiach: Rogów Opolski (1963-1964), Opole-Groszowice (1964-1966), Olesno (1966-1968), Gliwice-Łabędy (1968-1972), Jasiona (1972-1973), Rogi - par. Koźle (1973). Jako samodzielny duszpasterz pracował w parafiach: Sidzina (1973-1975), Tuły (1975-1986), Olbrachcice (1988-1990), Turków i ex curr. Jakubowice (1990-1996). Od roku 2000 był rezydentem w parafii św. ap. Piotra i Pawła w Łubnianach.
 

Śp. ks. Erhard Heinrich

W dniu 3 marca 2007 r. zmarł nagle ks. Erhard Heinrich, lat 69, proboszcz parafii pw. św. Jerzego w Prószkowie. Eksportacja odbyła się 6 marca (wtorek) o godz. 17.00 w kościele pw. św. Jerzego w Prószkowie, a pogrzeb – 7 marca (środa) o godz. 11.00 w kościele pw. św. Jerzego w Prószkowie.
Śp. ks. Erhard Heinrich urodził się 27 kwietnia 1937 r. w Koźlu, święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1961 r. w Opolu. Pracował jako wikariusz w Kotach (1961-1966), Raciborzu – parafii św. Mikołaja (1966-1969) i Otmuchowie (1969-1971). W latach 1971-1978 był proboszczem w Kamienniku i ex. cur. w Goworowicach, a od 13 lipca 1978 r. do chwili nagłej śmierci w Prószkowie.
 

Śp. ks. Józef Szczotka

Dnia 30 września 2007 r. zmarł ks. Józef Szczotka, lat 52, proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy. Eksportacja odbyła się 3 października (środa) o godz. 16.00 w kościele pw. św. Jakuba Ap. w Skorogoszczy; Msza św. pogrzebowa – 4 października o godz. 10.30 w kościele pw. św. Jakuba Ap. w Skorogoszczy, a krótkie nabożeństwo i pochówek – w czwartek, 4 października o godz. 13.30 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku (par. Żelazna k. Grodkowa 
Śp. ks. Józef Szczotka urodził się 12 lipca 1955 r. w Grodkowie, święcenia kapłańskie przyjął 11 maja 1980 r. w Opolu. Pracował jako wikariusz w Krapkowicach (1980-1983), Zabrzu – parafii św. Antoniego (1983-1984) i Opolu – parafii św. ap. Piotra i Pawła (1984-1986). W roku 1986 podjął przygotowanie do wyjazdu na misje i od 1987 do 1999 r. pracował w Togo. Następnie został mianowany proboszczem w Polskim Świętowie, a od 2003 r. w Skorogoszczy. 
 

Śp. ks. Karol Gąsior 

Dnia 1 grudnia 2007 r. zmarł nagle ks. Karol Gąsior, proboszcz w parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Obrowcu. Eksportacja odbyła się  5 grudnia (środa) o godz. 16.00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Obrowcu, a pogrzeb – 6 grudnia o godz. 11.00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Obrowcu.
Ks. Karol Gąsior urodził się 9 października 1960 roku w Oleśnie w rodzinie robotniczej. Szkołę średnią – Liceum Zawodowe w Kluczborku ukończył egzaminem dojrzałości w 1979 roku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie i po 6-letnich studiach i formacji przyjął święcenia kapłańskie 22 czerwca 1985 r. w Opolu z rąk ówczesnego opolskiego biskupa pomocniczego Jan Wieczorka.
Po święceniach był krótko wikarym w Moszczance (1985-1986), a następnie w Raciborzu – parafia pw. św. Jana Chrzciciela (1986-1988), w Raszowej (1988-1992) oraz w Zdzieszowicach (1992-1992). Jego pierwszą placówką proboszczowską był Jędrzejów k. Grodkowa (1993-1998), a następnie Stare Koźle (1998-2000). Od roku 2000 pełnił posługę proboszczowską w parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Obrowcu. Zmarł niespodziewanie w sobotę wieczorem 1 grudnia 2007 roku. 
 

Śp. ks. radca Jerzy Obst

Dnia 19 grudnia 2007 r. zmarł nagle ks. radca Jerzy Obst, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej. Eksportacja odbyła się 21 grudnia (piątek) o godz. 16.00 w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej, a pogrzeb – 22 grudnia (sobota) o godz. 11.00 w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej.
Ks. radca Jerzy Obst urodził się 7 kwietnia 1933 roku w Kolonowskiem. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. w Opolu. W latach 1956-1961 był wikariuszem w parafii Komorniki, a następnie do 1966 r. administratorem w Rusocinie. Od 12 października 1966 r. pełnił posługę proboszczowską w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej. Ponadto przez wiele kadencji pełnił funkcję dziekana w dekanacie zagwiździańskim.
 

 

Śp. ks. radca Joachim Kubiczek

Dnia 29 lutego br. zmarł ks. radca Joachim Kubiczek, lat 76, emerytowany proboszcz parafii św. ap. Piotra i Pawła w Nowej Cerekwii. Eksportacja odbyła się w poniedziałek 3 marca br. o godz. 16.00, w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Opolu-Grudzicach, a pogrzeb – wtorek 4 marca br. o godz. 10.00 w parafii św. ap. Piotra i Pawła w Nowej Cerekwii.

Śp. ks. radca Joachim Kubiczek urodził się 15 listopada 1931 r. w Pietrowicach Wielkich, święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1957 r. w Opolu. Był wikariuszem w Bytomiu (1957-1963), a następnie przez 43 lata - do czasu przejścia na emeryturę w 2006 r. - był duszpasterzem parafii Nowa Cerekwia. Kilka kadencji pełnił funkcję wicedziekana i dziekana dekanatu Kietrz. Od kilku lat zmagał się z poważną chorobą. Od roku zamieszkał w domu diecezjalnym w Opolu-Grudzicach.

 

Śp. ks. prałat Ludwik Dziech

Dnia 19 marca 2008 r. zmarł ks. prałat Ludwik Dziech, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich. Eksportacja odbyła się 24 marca (poniedziałek) o godz. 18.00 w kościele pw. św. św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich, a pogrzeb – 25 marca (wtorek) o godz. 10.30 w kościele pw. św. św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich.

Ks. prałat Ludwik Dziech urodził się 3 sierpnia 1930 roku w Ligocie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. w Opolu. W latach 1956-1962 był wikariuszem w parafii św. Józefa w Zabrzu, a następnie do 1964 r. administratorem w Chróścinie Grodkowskiej. Od 14 lutego 1964 r. pełnił posługę proboszczowską w parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich. W 2004 r. przeszedł na emeryturę.

 

Śp. ks. radca Leon Kara

Dnia 18 maja br. zmarł najstarszy kapłan naszej diecezji ks. radca Leon Kara, lat 103, zamieszkały w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Eksportacja odbyła się we wtorek 20 maja o godz. 16.00 w kościele pw. św. Walentego w Walcach, a pogrzeb – w środę 21 maja o godz. 10.00 również w kościele pw. św. Walentego w Walcach.

Ks. radca Leon Kara urodził się 11 kwietnia 1905 r w Walcach, wyświęcony 29 czerwca 1934 r. we Wrocławiu. Po wojnie był duszpasterzem w Radawiu (1945-1948), Grudyni i ex cur. w Dziećmarowie (1948-1950), Kierpniu (1950-1958) oraz w Mochowie-Paulinach (1958-1978). W 1978 roku przeszedł na emeryturę. W Domu księży Emerytów w Opolu zamieszkał od chwili jego powstania.

 

Śp. ks. radca Benedykt Sossna

Dnia 3 października br. zmarł ks. radca Benedykt Sossna, lat 75, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca we Wierzchu. Eksportacja odbyła się w poniedziałek 6 października o godz. 16.00 w kościele pw. św. Wawrzyńca we Wierzchu, a pogrzeb – we wtorek 7 października o godz. 10.00 również w kościele pw. św. Wawrzyńca we Wierzchu.

Śp. ks. radca Benedykt Sossna urodził się 27 grudnia 1932 r. w Dąbrówce k. Piekar Śląskich. Święcenia kapłańskie przyjął 17 VI 1956 r. w Opolu. Był wikariuszem w Strzeleczkach (1956-1957), Paczkowie (1957-1958) i Kotach (1958-1962). Pierwszą jego samodzielną placówką była parafia Sucha Psina (1962-1969). W latach 1969-2007 (do czasu przejścia na emeryturę) był proboszczem w Wierzchu. W tym czasie przez dwie kadencje pełnił funkcję wicedziekana dekanatu głogóweckiego. W 1994 r. został odcnaczony tytułem dziekana honorowego, a w 1996 r. – radcy duchownego.

 

Śp. ks. Lucjan Mainka

Dnia 12 listopada br. zmarł ks. Lucjan Mainka, lat 57, proboszcz parafii pw. św. Jerzego w Podlesiu. Eksportacja odbyła się w piątek 14 listopada – o godz. 16.30 wyjazd z kościoła pw. św. Jerzego w Podlesiu do kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Konradowie, gdzie o godz. 17.00 rozpocznie się Msza św., a pogrzeb – w sobotę 15 listopada o godz. 10.30 również w kościele filialnym pw. Chrystusa Króla w Konradowie.

Śp. ks. Lucjan Mainka urodził się 17 listopada 1951 r. w Czarnowąsach. Święcenia kapłańskie przyjął 18 V 1975 r. w Opolu. Był wikariuszem w Łubnianach (1975), Zabrzu – parafii pw. św. Andrzeja (1975-1976), Niemodlinie (1976-1979), Oleśnie (1979-1983) i Centawie (od 1983), gdzie w 1986 r. został zamianowany administratorem. Od 1989 r. do chwili śmierci był proboszczem w Podlesiu.

 

Śp. ks. dziekan Kazimierz Kozołup

Dnia 18 grudnia br. zmarł po długiej chorobie ks. dziekan Kazimierz Kozołup, lat 70, zamieszkały w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Eksportacja odbyła się w niedzielę 21 grudnia o godz. 15.00 w kościele pw. św. Maksymiliana w Magnuszowicach (filia parafii Gracze), a pogrzeb – w poniedziałek 22 grudnia o godz. 12.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Graczach.

Ks. dziekan Kazimierz Kozołup urodził się 4 marca 1938 r. w Żbadyniu (woj. lwowskie). Święcenia kapłańskie przyjął 20 VI 1965 r. w Opolu. Był wikariuszem w Gliwicach-Łabędach – par. Wniebowzięcia NMP (1965-1967), Bytomiu – parafii pw. Trójcy Świętej (1967-1971), Opolu – parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (1971-1973) i Ozimku (1973-1974). W 1974 r. został zamianowany proboszczem parafii Gracze. Jego szczególną zasługą było wybudowanie w latach 1981-1989 kościoła filialnego w Magnuszowicach. W 1989 r. ze względów zdrowotnych opuścił parafię i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu, gdzie przez 19 lat zmagał się ze swoją nieuleczalną chorobą. Odszedł do Domu Ojca 18 grudnia 2008 r.

 

Śp. ks. Bernard Polok

Dnia 8 lutego br. zmarł ks. dr Bernard Polok, lat 56, pracownik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Eksportacja odbyła się w czwartek 9 lutego o godz. 16.30 w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Nysie (ul. Bramy Grodkowskiej 5), pogrzeb – w piątek 10 lutego o godz. 11.00 również w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Nysie (ul. Bramy Grodkowskiej 5).
Śp. ks. dr Bernard Polok urodził się 1 stycznia 1956 r. w Bytomiu-Bobrku. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1981 r. w Opolu. Jako neoprezbiter został skierowany przez biskupa opolskiego Alfonsa Nossola na studia specjalistyczne z biblistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zwieńczone w 1990 r. obroną pracy doktorskiej pt. Idea Oblubieńca i Oblubienicy. Symbolika małżeńska Jahwe i Izraela w pismach prorockich. W 1986 r. został zamianowany wykładowcą egzegezy Starego Testamentu oraz języka hebrajskiego i greckiego w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Po utworzeniu w 1994 r. Uniwersytetu Opolskiego został adiunktem w katedrze Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2002-2011 był redaktorem czasopisma „Scriptura Sacra. Studia biblijne”. Zmarł nagle 8 lutego 2012 r.

 

Śp. ks. dziekan Joachim Morcinek

Dnia 21 lutego br. zmarł ks. dziekan Joachim Morcinek, lat 76, emerytowany proboszcz parafii Kujakowice Górne.
Eksportacja odbyłą się w piątek (24 lutego) o godz. 16.30 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Kujakowicach Górnych, a pogrzeb w sobotę (25 lutego) o godz. 11.00 również w Kujakowicach Górnych.
Ks. dziekan Joachim Morcinek urodził się 12 lipca 1935 r. w Wirku (dzisiejsza dzielnica Rudy Śląskiej) w wielodzietnej rodzinie Franciszka i Heleny z d. Musioł. Religijna atmosfera domu rodzinnego zaowocowała dwoma powołaniami duchownymi – z dziesięciorga rodzeństwa obok ks. Joachima także jedna z trzech sióstr wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek. Ks. Joachim edukację rozpoczął już jako sześciolatek w szkole w Wirku, a kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym w Gliwicach, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1954 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie; pięcioletnie studia filozoficzno-teologiczne uwieńczył przyjęciem święceń kapłańskich z rąk biskupa Franciszka Jopa 21 czerwca 1959 r. w katedrze opolskiej. 
Pierwszą placówką wikariuszowską była parafia św. Jacka w Bytomiu (1959–1964), gdzie posługiwał u boku dwóch proboszczów: Jana Szymały i Alfonsa Rolnika. Następnie został skierowany do Grzędzina (1964–1968), tu wspierał sędziwego już duszpasterza Wiktora Woźniczoka (ur. 1883). Ponadto był jeszcze przez dwa lata wikariuszem parafii pw. św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach. W 1970 r. objął jako proboszcz parafię Pakosławice. Kolejna – jak się okazało ostatnia – nominacja przyszła na początku 1987 r. i  kierowała ks. Joachima do Kujakowic Górnych. W tej parafii duszpasterzował przeszło 23 lata. Dodatkowo przez 4 lata był ojcem duchownym dekanatu kluczborskiego. Abp Alfons Nossol odznaczył go w 1995 r. tytułem dziekana honorowego.
 

 

Śp. ks. dziekan Edward Domański

Dnia 17 maja br. zmarł ks. dziekan Edward Domański, lat 75, proboszcz parafii Ściborzyce Małe. Eksportacja odbyła się w niedzielę (20 maja) o godz. 16.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Ściborzycach Małych, a pogrzeb – w poniedziałek (21 maja) o godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim (archidiecezja krakowska).
Ks. dziekan Edward Domański urodził się 6 lutego 1937 r. we Wroninie (parafia Biórków Wielki, archidiecezja krakowska) w rodzinie Antoniego i Krystyny z d. Korfel. Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej we Wroninie, a kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Proszowicach, gdzie w 1955 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Religijna atmosfera domu rodzinnego i otwartość na odczytywanie Bożych natchnień pomogły mu w podjęciu decyzji o wstąpieniu w 1956 r. do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Pięcioletnie studia filozoficzno-teologiczne uwieńczył przyjęciem święceń kapłańskich z rąk biskupa Franciszka Jopa 25 czerwca 1961 r. w katedrze opolskiej. 
Posługa wikariuszowska ks. Edwarda Domańskiego zasadniczo przebiegała w trzech parafiach: pw. św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach (1962–1966), pw. Chrystusa Króla w Bytomiu-Stolarzowicach (1966–1970) i pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu-Szombierkach (1970–1972). Dynamicznie ujawniające się potrzeby w diecezji wyznaczyły mu jeszcze w międzyczasie kilka innych placówek, w których posługiiwał bardzo krótko. Były to parafie: Ozimek (1961), pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (1970), Pokój (1970), św. Antoniego w Zabrzu (1972) oraz Opole-Groszowice (1972–1973). 
W 1973 r. został mianowany proboszczem parafii Ściborzyce Małe, gdzie pozostał do końca swego życia. Wraz z tą wspólnotą przeżywał trudne wyzwania, które niosły zarówno czasy komunistyczne, jak i lata w wolnej Ojczyźnie z problemami bezrobocia czy demograficznej degradacji. Razem z parafianami cieszył się również podniosłymi chwilami, których dostarczały głównie wydarzenia religijne, a także integrujące lokalną społeczność, jak choćby obchody 400-lecia kościoła parafialnego. Charakteryzując kształt jego kapłańskiego zaangażowania wizytujący parafię biskupi zwykle podkreślali, że ks. Domański prowadzi duszpasterstwo sprawdzoną, tradycyjną drogą życia sakramentalnego i rytmem Roku liturgicznego. Na podkreślenie zasługuje również podejmowana z determinacją i zaangażowaniem troska o prace renowacyjne i upiększające przy obiektach sakralnych.
Od 1998 r. ks. Proboszcz obsługiwał duszpastersko również filię w Kietlicach należącą do parafii Królowe. 
Za zasługi i wierne trwanie na urzędzie abp Alfons Nossol odznaczył go w 2001 r., przy okazji 40. rocznicy kapłaństwa, tytułem dziekana honorowego.
Ostatni rok życia ks. Edwarda naznaczony był chorobą i cierpieniem. 
 

 

Śp. ks. dziekan mgr Franciszek Paszek

Dnia 22 października br. zmarł ks. dziekan mgr Franciszek Paszek, lat 61, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich. Eksportacja odbyła się w czwar-tek 25 października 2012 r. o godz. 17.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich, a pogrzeb – w piątek 26 października 2012 r. o godz. 10.30 również w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich.
Ks. dziekan mgr Franciszek Paszek urodził się 16 sierpnia 1951 r. w Babicach jako najstarszy z trzech synów Jana i Walburgi z d. Dziedzioch. W miejscowym kościele (od 1980 r. Babice stały się samodzielną parafią) przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, a w domu rodzinnym chłonął przywiązanie do wiary i Kościoła. Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej w Babicach (1958–1965), a kontynuował w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, gdzie złożył egzamin dojrzałości. Po maturze w 1969 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Studia przerwała służba wojskowa w kleryckiej jednostce wojskowej w Bartoszycach. Po powrocie z wojska kontynuował studia teologiczne i 16 maja 1976 r. w Opolu przyjął z rąk biskupa Wacława Wyciska święcenia kapłańskie.
Posługę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w parafii pw. św. Mikołaja w Pyskowicach (1976–1979), a następnie na równorzędnym stanowisku duszpasterzował w Łączniku (1979–1983) i w parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy (1983–1984). Pierwszą samodzielną placówką była parafia Krzywizna (1984–1992). W 1992 r. został mianowany proboszczem w Komprachcicach. W latach 2003–2005 był kapelanem sióstr w Raciborzu. W tym czasie uzyskał tytuł magistra teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Następnie w 2005 r. biskup opolski powierzył mu duszpasterstwo w parafii Pakosławice, w dekanacie skoroszyckim. Ostatni etap kapłańskiej posługi, znaczony już mocno ciężką chorobą, wypełnił w Kątach Opolskich, gdzie był proboszczem przez dwa lata. Zmarł 22 października 2012 r. Uroczystościom pogrzebowym 26 października w Kątach Opolskich prze-wodniczył bp Paweł Stobrawa, przy bardzo licznym udziale duchowieństwa i parafian.
 

Śp. ks. Edward Góral

Dnia 27 października br. zmarł ks. Edward Góral, lat 60, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP we Włodarach. Eksportacja odbyła się w poniedziałek 29 października 2012 r. o godz. 15.00 w kościele pw. Narodzenia NMP we Włodarach, a pogrzeb – we wtorek 30 października 2012 r. o godz. 10.30 w kościele pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie.
 
Śp. ks. Edward Góral urodził się 22 V 1952 r. w Paczkowie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 V 1977 r. w Opolu. Był wikariuszem w parafiach: Głubczyce (1977–1979), Gliwice – parafia św. Antoniego (1979–1981), Dobrzeń Wielki (1981–1983), Kluczbork (1983–1984). Pierwszą samodzielną placówką była parafia Nowy Świętów (1984–1992). W 1992 r. został mianowany proboszczem w Ściborzycach Wielkich w dekanacie kietrzańskim. Posługę w tej parafii pełnił  przez 20 lat. W sierpniu 2012 r. objął urząd proboszcza parafii we Włodarach. Ujawniona ciężka choroba przerwała pracę duszpasterską i zamknęła ziemskie życie 27 X 2012 r.
 
 
 

 

 

Śp. ks. radca Ksawery Bałka

Dnia 18 stycznia br. zmarł ks. radca Ksawery Bałka, lat 80, emerytowany proboszcz par. Zielina–Kujawy, zamieszkały w Spóroku (par. Krasiejów). Eksportacja odbyła się w środę 21 stycznia o godz. 17.00 w kościele pw. św. Małgorzaty w Krasiejowie, a pogrzeb – w czwartek 22 stycznia o godz. 11.00 w kościele pw. św. Małgorzaty w Krasiejowie.
Ks. radca Ksawery Bałka urodził się 28 października 1928 r. w Romanach (woj. nowogródzkie). Święcenia kapłańskie przyjął 17 VI 1956 r. w Opolu. Był wikariuszem w Opolu-Gosławicach (1956-1961) oraz w Zabrzu-Rokitnicy (1961-1962). W 1962 r. został mianowany duszpasterzem parafii Pisarzowice, skąd od 1971 r. dodatkowo posługiwał w Dobrej. W latach 1972-1993 był proboszczem parafii Zielina-Kujawy. W 1993 r. przeszedł na emeryturę, ale pozostał nadal zaangażowanym duszpastersko w Spóroku (parafia Krasiejów), gdzie zamieszkał w charakterze rezydenta. Przez biskupa opolskiego został odznaczony tytułem dziekana honorowego (1984) i radcy duchownego (1996). Odszedł do Domu Ojca 18 stycznia 2009 r.
 

Śp. ks. radca Paweł Gawron

Dnia 21 lutego br. zmarł ks. radca Paweł Gawron, lat 95, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Anny w Gamowie, od 1986 r. zamieszkały w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Eksportacja odbyła się w środę 25 lutego o godz. 16.30 w kościele pw. św. Anny w Gamowie, a pogrzeb – w czwartek 26 lutego o godz. 10.30 również w kościele pw. św. Anny w Gamowie.
Ks. radca Paweł Gawron urodził się 18 stycznia 1914 r. w Bytomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 grudnia 1947 r. w Siedlcach i został kapłanem tej diecezji (pracował jako wikariusz w Wohyniu, Zbuczynie oraz jako katecheta w Dęblinie). Od 1957 r. podjął posługę duszpasterską w diecezji opolskiej: najpierw przez rok w Zabełkowie, a następnie przez 27 lat był proboszczem w parafii pw. św. Anny w Gamowie. Ze względów zdrowotnych w 1985 r. przeszedł na emeryturę, ale przyjął jeszcze obowiązki kapelana Sióstr de Notre Dame w Głubczycach. Od grudnia 1986 r. zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. W dowód uznania biskup opolski uhonorował go w 1983 r. tytułem radcy duchownego. Odszedł do Domu Ojca 21 lutego 2009 r.
 

Śp. ks. dziekan Adam Klyszcz

Dnia 6 kwietnia br. zmarł ks. dziekan Adam Klyszcz, lat 75, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Błażeja w Januszkowicach. Eksportacja odbył się w poniedziałek wielkanocny 13 kwietnia o godz. 16.00 w kościele pw. św. Błażeja w Januszkowicach, a pogrzeb – we wtorek 14 kwietnia o godz. 10.30 również w kościele pw. św. Błażeja w Januszkowicach.
Śp. ks. dziekan Adam Klyszcz urodził się 30 listopada 1933 r. w Spóroku. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 r. w Opolu. Był wikariuszem w Gliwicach-Sośnicy (1959-1962), Krapkowicach-Otmęcie (1962-1965) i Zbrosławicach. Pierwszą samodzielną placówką była parafia w Starym Grodkowie (1968-1976), a następnie od 1976 r. był proboszczem w Januszkowicach. 25 sierpnia 2008 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. W 1995 r. został odznaczony przez biskupa opolskiego tytułem dziekana honorowego. Odszedł do Domu Ojca nagle 6 kwietnia 2009 r.
 

Śp. ks. dziekan Jan Burczyk

Dnia 16 lipca br. zmarł ks. dziekan Jan Burczyk, lat 82, emerytowany proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Łężcach. Eksportacja odbędzie się w niedzielę 19 lipca o godz. 16.30 w kościele pw. św. Marcina w Gołuszowicach, a pogrzeb – w poniedziałek 20 lipca o godz. 10.00 również w kościele pw. św. Marcina w Gołuszowicach. 
Śp. ks. dziekan Jan Burczyk urodził się 10 lutego 1927 r. w Gliwicach. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. w Opolu i został zamianowany wikariuszem w Toszku (1956-1961). Pierwszą samodzielną placówką była parafia w Gołuszowicach (1961-1976), a następnie od 1976 r. był proboszczem w Łężcach. 19 sierpnia 2002 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Gołuszowicach. W 2002 r. został odznaczony przez biskupa opolskiego tytułem dziekana honorowego. Odszedł do Domu Ojca nagle 16 lipca 2009 r.
 

Śp. ks. radca Herbert Potempa

Dnia 5 września br. zmarł ks. radca Herbert Potempa, lat 71, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Kopernikach.
Eksportacja odbył się w środę 9 września o godz. 16.30 w kościele pw. św. Mikołaja w Kopernikach, a pogrzeb – w czwartek 10 września o godz. 10.30 w kościele pw. św. Mikołaja w Kopernikach. 
Śp. ks. radca mgr Herbert Potempa urodził się 3 marca 1938 r. w Kieleczce. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1961 r. w Opolu. Był wikariuszem w Bytomiu-Miechowicach – parafii pw. św. Krzyża (1961-1966) oraz w Opolu-Groszowicach (1966-1974). Od 1974 r. był proboszczem w Kopernikach. Podczas tej 35-letniej posługi był ponadto kapelanem w tamtejszym zakładzie opiekuńczo-leczniczym (1986-1996), zaś w latach 1993-1998 pełnił funkcję dziekana dekanatu otmuchowskiego. W 1994 r. został odznaczony tytułem radcy duchownego. Ze względu na stan zdrowia 24 sierpnia 2009 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Po niespełna dwóch tygodniach – 5 września tr., po ciężkiej chorobie odszedł do Domu Ojca.
 

Śp. ks. radca Antoni Dudar

Dnia 16 listopada br. zmarł ks. radca Antoni Dudar, lat 75, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kraskowie. Eksportacja odbędzie się w środę 18 listopada o godz. 16.00 w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kraskowie, a pogrzeb – w czwartek 19 listopada o godz. 10.30 również w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kraskowie. 
Śp. ks. radca Antoni Dudar urodził się 9 marca 1934 r. w Chorostkowie (archidiecezja lwowska). Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 r. w Opolu. Był wikariuszem w Smardach (1959-1961), Walcach (1961-1965), Leśnicy (1965-1966) i Kluczborku (1966-1969). Następnie został zamianowany wikariuszem wspomagającym chorego proboszcza J. Klubę w Kraskowie, a po jego śmierci w 1976 r. został proboszczem tej parafii. W roku 2008 ze względu na chorobę przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Przez biskupa opolskiego w 1991 r. został odznaczony tytułem dziekana honorowego, a w 1999 r. – radcy duchownego. Odszedł do Domu Ojca po długiej chorobie 16 listopada 2009 r.
 

Śp. ks. radca Erhard Olbrich

Dnia 7 listopada br. zmarł ks. radca Erhard Olbrich, lat 70, długoletni pracownik Biskupiego Sądu Duchownego w Opolu. Eksportacja odbędzie się w czwartek 12 listopada o godz. 9.00 w kaplicy Diecezjalnego Domu Księży Emerytów w Opolu, a pogrzeb – również w czwartek 12 listopada o godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie. 
Śp. ks. radca Erhard Olbrych urodził się 31 października 1939 r. w Gogolinie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 r. w Opolu. Był wikariuszem w Opolu – par. pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha (1962-1967), Zabrzu – par. pw. św. Anny (1967-1968), Bytomiu–Karbiu – par. pw. Dobrego Pasterza (1968-1972) oraz Zabrzu – par. pw. św. Andrzeja (1972-1976). W tej ostatniej parafii pozostał jeszcze przez 2 lata jako proboszcz. Od 1978 r. pracował w Biskupim Sądzie Duchownym w Opolu w charakterze notariusza i audytora. Jednocześnie pełnił posługę kapelana w domu opieki i kościele pw. św. Aleksego w Opolu. W 1994 r. został odznaczony przez biskupa opolskiego tytułem dziekana honorowego, a w 2004 r. – radcy duchownego. Odszedł do Domu Ojca po krótkiej chorobie 7 listopada 2009 r.
 
 
 

Śp.ks. radca Józef Swolany

Dnia 9 marca 2010 r. zmarł ks. radca Józef Swolany, lat 75, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła Kotorzu Wielkim.
Eksportacja odbyła się w czwartek 11 marca o godz. 17.00 w kościele pw. św. Michała Archa-nioła Kotorzu Wielkim, pogrzeb – w piątek12 marca o godz. 11.00 również w kościele pw. św. Michała Archanioła Kotorzu Wielkim.
Urodził się 18 marca 1934 r. w Zabrzu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1958 r. w Opo-lu. Był wikariuszem w Koźlu (1958–1964), i w Opolu, parafii Matki Boskiej Bolesnej (1964–1968). Następnie został zamianowany proboszczem parafii Kotórz Wielki, gdzie posługiwał do końca swego życia. Pełnił też funkcję diecezjalnego referenta ds. duszpasterstwa turystycznego (1969–1990) oraz wicedziekana ozimeckiego (1990–1998). Przez biskupa opolskiego w 1993 r. został odznaczony tytułem dziekana honorowego, a w 1999 r. – radcy duchownego.

 

Śp. ks. Aleksander Chmielowski

 Dnia 17 marca br. zmarł ks. Aleksander Chmielowski, lat 61, 8 lutego ze względu na stan zdrowia zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej w Murowie.
Eksportacja odbyła się w niedzielę 21 marca o godz. 17.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Mu-rowie, pogrzeb – w poniedziałek 22 marca o godz. 10.30 również w kościele pw. Trójcy Świętej w Murowie
Ks. Aleksander Chmielowski urodził się 11 grudnia 1948 r. w Białych Błotach. Święcenia ka-płańskie przyjął 20 maja 1973 r. w Opolu. Posługę wikariusza pełnił w następujących parafiach: Gliwice – św. Apostołów Piotra i Pawła (1973), Bytom Szombierki – Najświętszego Serca Pana Jezusa (1973–1974), Kluczbork – Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (1974–1975), Nędza – Matki Bożej Różańcowej (1978–1982). W latach 1975–1978 był zatrudniony poza diecezją. Pierwszą jego samodzielną placówką była parafia pw. Nawiedzenia NMP w Goświnowicach (1982–1989), a następnie jako proboszcz został skierowany do kontynuowania budowy nowego kościoła w erygowanej w 1988 r. parafii Murów, gdzie pozostał niemal do śmierci. Poważna choroba uniemożliwiała dalszą posługę, stąd 8 lutego został zwolniony z urzędu proboszcza i zamianowany rezydentem w Opolu-Grudzicach. Nie zdążył tam zamieszkać – zmarł 17 marca 2010 r. na kilka tygodni przed planowanym wyjściem ze szpitala.


Śp. ks. mgr-lic. Mirosław Chołuj

Dnia 18 kwietnia 2010 r. zmarł po ciężkiej chorobie w 47. roku życia ks. mgr-lic. Mirosław Cho-łuj, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Wierzbięcicach oraz ex currendo parafii pw. św. Nika-zego i Chrystusa Króla w Węży.
Eksportacja odbyła się w środę (21 kwietnia) o godz. 17.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Wierzbięcicach, pogrzeb – w czwartek (22 kwietnia) o godz. 11.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu.
Ks. mgr-lic. Mirosław Chołuj urodził się 28 maja 1963 r. w Kędzierzynie-Koźlu. Święcenia ka-płańskie przyjął 17 czerwca 1989 r. w Opolu. Był wikariuszem w Bytomiu–Karbiu – parafii pw. Dobrego Pasterza (1989–1990), Opolu – parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha (1990–1993), Paczkowie (1993–1996), Krapkowicach (1996–1997) i Nysie – parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja (1997–1998). W 1998 r. jego samodzielnej duszpasterskiej od-powiedzialności zostały powierzone parafie pw. św. Mikołaja w Wierzbięcicach i pw. św. Nika-zego i Chrystusa Króla w Węży. Obowiązki proboszcza dzielił dodatkowo z posługą w duszpa-sterstwie ogólnodiecezjalnym – od 1999 r. był kapelanem Opolskiej Chorągwi ZHP.

 

Śp. ks. radca Józef Kurda

Dnia 30 kwietnia 2010 r. zmarł w 86. roku życia ks. radca Józef Kurda, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Racławiczkach.
Eksportacja odbyła się we wtorek (4 maja) o godz. 16.00 w kościele w Racławiczkach, pogrzeb – w środę (5 maja) o godz. 10.30 również w kościele w Racławiczkach.
Ks. radca Józef Kurda urodził się 24 lipca 1924 r. w Krasiejowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1952 r. w Nysie. Jego kapłańską drogę wyznaczała najpierw trzyletnia posługa wika-riuszowska w Zabrzu – parafii pw. św. Jana Chrzciciela (1952–1955), a następnie trzy placówki proboszczowskie: w Wierzbięcicach (1955–1959), w Zabrzu–Rokitnicy (1959–1968) i w Racła-wiczkach. W 1986 roku ze względu na stan zdrowia zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup opolski odznaczył go w 1982 roku tytułem dziekana honorowego, a w 1996 – radcy duchownego.

 

Śp. ks. dziekan mgr Paweł Łazor

Dnia 6 czerwca 2010 r. zmarł w 66. roku życia ks. mgr Paweł Łazor, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Pilszczu. Eksportacja odbyła się we wtorek (8 czerwca) o godz. 15.30 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Pilszczu, pogrzeb – w środę (9 czerwca) o godz. 11.00 również w kościele pw. Wnie-bowzięcia NMP w Pilszczu.
  Ks. dziekan Paweł Łazor urodził się 25 czerwca 1944 r. w Łubnie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1968 r. w Opolu. Po 10 latach posługi wikariuszowskiej, którą wyznaczały parafie w Gościęcinie (1968–1972), Kietrzu (1972–1976), św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach (1976–1977), św. Andrzeja w Zabrzu (1977–1978) i Opolu-Groszowicach (1978) został w 1978 r. za-mianowany proboszczem w Pilszczu. Po roku powierzono jego duszpasterskiej opiece także pa-rafię Ludmierzyce, która od 1980 r. stałą się filią Pilszcza. Dodatkowo był przez wiele lat Diece-zjalnym Duszpasterzem Sanktuariów. Biskup opolski odznaczył go w 2004 r. tytułem dziekana honorowego. 

 

Śp. ks. prałat Ernst Nozinski

Dnia 12 lipca 2010 r. zmarł w 71. roku życia ks. Ernst Nozinski, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Joachima i św. Anny w Dziewkowicach.
Eksportacja odbyła się w środę (14 lipca) o godz. 17.00 w kościele w Dziewkowicach, pogrzeb – w czwartek (15 lipca) o godz. 10.30 również w kościele w Dziewkowicach.
Ks. prałat Ernst Nozinski urodził się 20 września 1939 r. w Borkowicach (par. Bogacica). Świę-cenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 r. w Opolu. Był wikariuszem w Pyskowicach (1962–1966), Opolu – parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (1966–1971) oraz Kup (1971–1972). W 1972 r. bp F. Jop zlecił mu zadanie wybudowania kościoła Dziewkowicach. Będąc formalnie wikariuszem parafii Jemielnica, zamieszkał w Dziewkowicach i po czterech latach mógł cieszyć się wraz z parafianami poświęceniem nowoczesnej świątyni pw. św. Joachima i św. Anny. W 1980 r. bp A. Nossol erygował parafię w Dziewkowicach i pierwszym jej proboszczem usta-nowił faktycznie już od ośmiu lat posługującego duszpasterza – ks. E. Nozinskiego. Zwieńczenie jednego zadania otworzyło mu możliwość podjęcia kolejnego trudnego wyzwania. W 1976 r. został zamianowany dyrektorem Wydawnictwa Świętego Krzyża w Opolu z misją zorganizowa-nia przyszłej drukarni. W latach 2002–2007 pełnił funkcję dziekana dekanatu strzeleckiego. W 1982 r. został odznaczony tytułem dziekana honorowego, a w 1992 r. – kapelanem Jego Świątobliwości. Ze względów zdrowotnych w 2000 r. złożył rezygnację z przewodzenia Wy-dawnictwu, a w 2009 r. z urzędu proboszcza parafii Dziewkowice i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu.

 

Śp. ks. dziekan Janusz Górski

Dnia 13 sierpnia 2010 r. w szpitalu w Zabrzu-Biskupicach zaopatrzony Sakramentem Chorych, w 56. roku życia i 32. roku kapłaństwa zmarł ks. Janusz Górski, wieloletni misjonarz w Togo.
Eksportacja odbyła się 16 sierpnia (poniedziałek) o godz. 16.00 w parafii NMP Matki Kościoła w Zabrzu-Helence, pogrzeb – 17 sierpnia br. (wtorek) o godz. 11.00 również w Zabrzu-Helence.
Ks. Janusz urodził się 22 sierpnia 1954 r. w Szprotawie. Kilka lat później Jego rodzina przepro-wadziła się na Osiedle Helenka w Zabrzu. Tutaj ukończył szkołę podstawową. Maturę złożył w maju 1973 r. w IV LO w Zabrzu Rokitnicy. Święcenia kapłańskie przyjął 6 maja 1979 r., po czym został skierowany do pracy duszpasterskiej. Najpierw przez rok był wikariuszem w parafii Polska Nowa Wieś, a następnie przez 2 lata – w parafii św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach.W roku 1982 postanowił wyjechać na misje. Miejscem Jego pracy duszpasterskiej było afrykańskie Togo. Przedtem jednak uczestniczył w rocznym przygotowaniu językowym w Brukseli. Na misje udał się 12 września 1983 r. Po kilkumiesięcznym przygotowaniu mającym na celu głównie naukę miejscowego języka ewe, został proboszczem w Tado (diec. Atakpamé). Tam pracował do roku 1989. W latach 1989–1996 był proboszczem innej parafii – Elevagnon. Ze względów zdrowotnych musiał wrócić do Polski i został proboszczem w Kobieli (1997–2003). W tym czasie przez kilka lat sprawował także funkcję wicedziekana, a później dziekana dekanatu grodkow-skiego. W 2003 r. Biskup Opolski odznaczył go tytułem dziekana honorowego.W roku 2003 powrócił do Togo, tym razem do diecezji Sokodé. Kilka miesięcy uczył się miejscowego języka kabye. Od roku 2004 był proboszczem w Lama-Tessi. Na skutek pogarszającego się stanu zdro-wia powrócił do Polski 11 lipca br.

 

Śp. ks. dziekan mgr Zygmunt Widziak

 Dnia 14 sierpnia 2010 r, w 60. roku życia zmarł ks. mgr Zygmunt Widziak, od 1994 proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Chróścinie i ex curr. pw. Trójcy Świętej w Starym Grodkowie.
Eksportacja odbyła się w środę 18 sierpnia o godz. 15.00 w parafii pw. św. Michała Archanioła w Chróścinie, pogrzeb – 19 sierpnia (czwartek) o godz. 11.00 również w Chróścinie.
Urodził się 28 października 1950 r. w Laskowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 8 maja 1977 r. w Opolu. Posługę wikariuszowską wyznaczały kolejno parafie: Prószków (1977–1978), Sośni-cowice (1978–1979), Niemodlin (1979–1981), Trójcy Świętej w Bytomiu (1981–1982) i Go-ścięcin (1982–1984). W 1984 r. został zamianowany samodzielnym duszpasterzem w parafii Maciowakrze, a od 1994 r. był proboszczem w Chróścinie i Starym Grodkowie. Biskup opolski odznaczył go w 2002 r. tytułem dziekana honorowego. Zmarł nagle, podczas sprawowania Mszy św. w Starym Grodkowie 14 sierpnia 2010 r.

 

Śp. ks. radca Jan Szymała

Dnia 3 października 2010 r. zmarł ks. radca Jan Szymała, lat 79, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Rogowie Opolskim.
Eksportacja odbyła się w środę 6 października o godz. 16.30 w kościele w Rogowie Opolskim, pogrzeb – w czwartek 7 października 2010 r. o godz. 10.30 również w Rogowie Opolskim.
  Urodził się 26 XI 1931 r. w Dobrzeniu Wielkim. Święcenia kapłańskie przyjął 23 VI 1957 r. w Opolu. Był wikariuszem w Gogolinie (1957–1961) i Koźlu (1961–1962). W 1962 r. został za-mianowany samodzielnym duszpasterzem w Lipowej k. Grodkowa, a w 1972 r. proboszczem w Rogowie Opolskim. Pełnił też obowiązki dziekana grodkowskiego (1966–1972) oraz wicedzie-kana prószkowskiego (1979–1988). W 2002 r. ze względu na stan zdrowia przeszedł w stan spo-czynku i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. W 1993 r. biskup opol-ski odznaczył go tytułem dziekana honorowego, a w 2002 r. – radcy duchownego. 

 

Śp. ks. infułat Ludwik Rutyna

Dnia 11 grudnia 2010 r. zmarł ks. infułat Ludwik Rutyna, lat 93, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu.
Eksportacja odbyła się w środę 15 grudnia o godz. 16.30 w kościele pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu, pogrzeb – w czwartek 16 grudnia o godz. 11.00 również w kościele pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu.
Śp. ks. infułat Ludwik Rutyna urodził się 10 lutego 1917 r. w Podzameczku k. Buczacza (archi-diecezja lwowska) i był ostatnim kapłanem diecezji opolskiej wyświęconym we Lwowie (11 maja 1941 r.). Posługę kapłańską rozpoczął w rodzinnej archidiecezji w Baworowie, dek. Tarnopol (1941–1945). Po wojnie dzielił losy innych wysiedlonych księży, dla których nową „małą ojczyzną” stał się Śląsk Opolski. W 1945 r. został mianowany proboszczem parafii Szybowice (1945–1958) oraz dodatkowo na krótszy czas duszpasterzem w Rudziczce i w Niemysłowicach. W 1958 r. biskup opolski Franciszek Jop powierzył jego pasterskiej pieczy parafię pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu, w której z oddaniem służył do przejścia na emeryturę w 1990 r. Równocześnie przez prawie 30 lat pełnił funkcję dziekana dekanatu Koźle (1961–1990). Zainicjował budowę kilku kościołów na terenie rozległej parafii kozielskiej, m.in. w Większycach i Koźlu-Rogach.Ustawicznie w swym kapłańskim życiu pamiętał o Kościele na Kresach Wschodnich, a po 1991 r., gdy otwarła się możliwość podjęcia tam pracy duszpaster-skiej, aktywnie zaangażował się w odbudowę katolickiego życia religijnego w rodzinnej archidiecezji. Tę posługę kontynuował niemal do ostatnich chwil swego życia.W uznaniu za szlachetną postawę kapłańską w 1953 r. został odznaczony przez kościelnego rządcę Śląska Opolskiego tytułem dziekana honorowego, a w 1965 r. włączony jako kanonik honorowy do kapituły lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. Mógł cieszyć się też godnościami papieskimi: w 1981 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go kapelanem Jego Świątobliwości, a w 1992 r. protonota-riuszem apostolskim, czyli infułatem. Zmarł 10 grudnia 2010 r. w Opolu.

Więcej artykułów…

  1. Kaplani zmarli w 2011Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.