Centrum Służby Życiu i Rodzinie

 

Śp. ks. Bernard Kussy

 Dnia 13 stycznia 2011 r. zmarł ks. Bernard Kussy, lat 63, były proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Grabinie, obecnie mieszkał w ramach urlopu zdrowotnego w Domu Księży Emerytów w Nysie.
Eksportacja odbyła się w niedzielę 16 stycznia o godz. 15.30 w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Grabinie, pogrzeb – w poniedziałek 17 stycznia o godz. 10.30 również w kościele pw. pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Grabinie.
Śp. ks. Bernard Kussy urodził się 20 czerwca 1947 r. w Raciborzu, święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1974 r. w Opolu. Był wikariuszem w Grzędzinie (1974–1976), Zabrzu – parafii pw. św. Antoniego (1976–1977), Krapkowicach (1977–1980) oraz w Kamieniu Śląskim (1980–1983). Przez kolejne ćwierć wieku był proboszczem w parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Grabinie (1983–2008), po czym ze względów zdrowotnych zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Nysie. Zmarł po ciężkiej chorobie, zaopatrzony sakramentem chorych 13 stycznia 2011 r.

 

Śp. ks. dziekan dr Kazimierz Drozd

Dnia 7 marca 2011 r. zmarł ks. dziekan dr Kazimierz Drozd, lat 74, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Szymona i św. Judy Tadeusza w Gierałtowicach. Eksportacja odbyła się w czwartek 10 marca o godz. 16.30 w kościele w Gierałtowicach, pogrzeb – w piątek 11 marca o godz. 11.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Brzegu.
  Śp. ks. dziekan dr Kazimierz Drozd urodził się 20 maja 1936 r. w Prusach (archidiec. lwowska). Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 r. w Opolu. Był wikariuszem w Oleśnie (1959–1961), Kłodnicy (1961–1962), Pyskowicach (1962–1965), Skorogoszczy (1965–1967) i Zabrzu-Mikulczycach – parafii św. Teresy (1967–1969). Następnie został zamianowany proboszczem parafii Nasale i Roszkowice (1969–1985), po czym objął parafię Gierałtowice, gdzie posługiwał do przejścia na emeryturę w 2006 r. Pełnił też funkcję wicedziekana łańskiego (1991–1996). W grudniu 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk teologicznych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Przez biskupa opolskiego w 2002 r. został odznaczony tytułem dziekana honorowego. Zmarł 7 marca 2011 r.

 

Śp. ks. dziekan Joachim Kurek

Dnia 16 marca 2011 r. zmarł w 70. roku życia ks. dziekan Joachim Kurek, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Andrzeja i Jakuba w Pawłowiczkach.
Eksportacja odbyła się w niedzielę (20 marca) o godz. 17.00 w kościele w Pawłowiczkach, po-grzeb – w poniedziałek (21 marca) o godz. 10.30 również w kościele w Pawłowiczkach.
Śp. ks. dziekan Joachim Kurek urodził się 4 maja 1941 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1967 r. w Bytomiu. Był wikariuszem w Koźlu (1967–1968), Polskiej Nowej Wsi (1968–1971), Starych Siołkowicach (1971–1972), Starych Budkowicach (1972–1975) i Toszku (1975–1978). Następnie został zamianowany proboszczem parafii Trzebina (1978–1993), po czym objął parafię Pawłowiczki, gdzie posługiwał do nagłej śmierci w dniu 16 marca 2011 r. Przez biskupa opolskiego w 2001 r. został odznaczony tytułem dziekana honorowego.

 

Śp. ks. dziekan Dieter Nowak

Dnia 15 kwietnia 2011 r. zmarł w 70. roku życia ks. dziekan Dieter Nowak, emerytowany pro-boszcz parafii Kazimierz.
Eksportacja odbyła się w poniedziałek (18 kwietnia) o godz. 17.00 w Kazimierzu, pogrzeb – we wtorek (19 kwietnia) o godz. 10.30 również w Kazimierzu.
  Ks. dziekan Dieter Nowak urodził się 14 sierpnia 1941 r. w Bytomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1966 r. w Nysie. Był wikariuszem w Bytomiu-Karbiu (1966–1968); Niemo-dlinie (1968–1973); Zabrzu – w parafii św. Antoniego (1973) oraz w Zabrzu-Mikulczycach – parafii św. Wawrzyńca (1973–1975). W 1975 r. został mianowany proboszczem parafii Sidzina (1975–1981), a następnie w 1981 r. został skierowany do Kazimierza, gdzie duszpasterzował przez kolejne 27 lat. W 2008 r. ze względu na stan zdrowia przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup opolski odznaczył go w 2001 r. tytułem dziekana honorowego.

 

Śp. ks. profesor Józef Król

Dnia 30 kwietnia 2011 r. zmarł ks. prof. Józef Król, lat 65, pracownik naukowy Wydziału Teo-logicznego i Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Eksportacja odbyła się we wtorek, 3 maja o godz. 19.00 w kościele pw. św. Michała w Opolu-Półwsi, pogrzeb – w środę, 4 maja o godz. 11.00 w kościele pw. św. Michała w Opolu-Półwsi.
Śp. ks. profesor Józef Król urodził się 17 grudnia 1945 r. w Opolu-Półwsi. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1969 r. w Opolu i jako neoprezbiter został ustanowiony wikariuszem parafii pw. Chrystusa Króla w Gliwicach. W 1974 r. biskup opolski Franciszek Jop skierował go na studia specjalistyczne z zakresu psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ich ukończeniu i obronie pracy doktorskiej został zamianowany w 1978 r. wykładowcą psychologii i teodycei w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Oprócz działalności dydaktycznej pełnił w tym czasie aż do 1995 r. również posługę kapelana Zakładu Karnego w Nysie. W latach 1993-1999 był sędzią Biskupiego Sądu Duchownego w Opolu. W 1990 r. habi-litował się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po utworzeniu w 1994 r. Uniwersytetu Opolskiego został kierownikiem Katedry Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; od 2002 r. był także wykładowcą na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym UO, a od 2005 kierownikiem Zakładu Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii UO. W latach 1994-2002 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Teologicznego UO. W 2002 r. Senat Akademicki KUL nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych w zakresie psychologii, zaś w 2006 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W ostatnich latach zmagał się z ciężką, nieuleczalną chorobą.

 

Śp. ks. Piotr Kus

Dnia 25 maja 2011 r. zmarł po ciężkiej chorobie ks. Piotr Kus, lat 48. Eksportacja odbyła się w piątek (27 maja) o godz. 16.00 w kościele pw. św. Michała w Oleśnie; Msza św. pogrzebowa została odprawiona w sobotę (28 maja) o godz. 13.00 w kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie, po której ciało zmarłego przewieziono na cmentarz w Starym Oleśnie i tam złożono do grobu. Śp. ks. Piotr Kus urodził się 24 maja 1963 r. w Gorzowie Śląskim, wkrótce jednak wraz z całą rodziną zamieszkał w Oleśnie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1989 r. w Opolu. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Jemielnicy. Problemy ze zdrowiem, które nękały go przez całe kapłańskie życie, umożliwiły jedynie krótkotrwałe posługiwanie w kilku parafiach diecezji opolskiej i gliwickiej (m.in. w Bytomiu-Miechowicach i Gliwicach – MB Częstochowskiej) i były powodem częstego przebywania na długotrwałych urlopach zdrowotnych. W latach 2001–2006 był administratorem parafii Stare Olesno. W 2010 r. biskup opolski powierzył mu zadania koordynatora ds. przebudowy tzw. domu ks. Ulitzki w Raciborzu i jednocześnie rezydenta przy parafii św. Mikołaja w Raciborzu.

 

Śp. ks. radca Wilhelm Skorupa

Dnia 31 maja 2011 r. zmarł w 81. roku życia ks. radca Wilhelm Skorupa, emerytowany proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Domecku. Eksportacja odbyła się w czwartek (2 czerwca) o godz. 17.00 w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Domecku, pogrzeb – w piątek (3 czerwca) o godz. 10.30 również w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Domecku.
Ks. radca Wilhelm Skorupa urodził się 12 listopada 1930 r. w Borowianach. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. w Opolu. Posługę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w Kłodnicy (1956–1960), po czym mianowany został wikariuszem w Chrząszczycach, ale z zamieszkaniem w Domecku i misją zakończenia tam budowy kościoła (kościół poświęcony został przez biskupa F. Jopa w 1961 r. ) oraz zorganizowania samodzielnego ośrodka duszpasterskiego. Po erygowaniu w 1980 r. w Domecku parafii, został jej pierwszym proboszczem. Przez wiele lat pełnił też funkcję wicedziekana (1988–1994) i dziekana (1994–2003) dekanatu prószkowskiego. Po przejściu na emeryturę w 2005 r. nadal mieszkał w Domecku i chętnie angażował się duszpastersko w okolicznych parafiach. Biskup opolski odznaczył go w 1987 r. tytułem dziekana honorowego, a w 1996 – radcy duchownego.

 

Śp. ks. radca Józef Rozwadowski

Dnia 21 lipca br. zmarł ks. radca Józef Rozwadowski, lat 88, emerytowany proboszcz parafii Leśnica. Eksportacja odbyła się w niedzielę (24 lipca) o godz. 17.30 w Leśnicy, pogrzeb – w poniedziałek (25 lipca) o godz. 10.30 również w Leśnicy.
Ks. radca Józef Rozwadowski urodził się 8 marca 1923 r. w Rudniku. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1953 r. na Górze Świętej Anny. Był wikariuszem w Twardawie (1953–1955) i Opolu Groszowicach (1955–1958). W 1958 r. został mianowany administratorem parafii Krośnica, a po 3 latach bp Franciszek Jop ustanowił go proboszczem w Leśnicy. Urząd ten pełnił przez 35 lat (1961–1996). Dodatkowo przez 10 lat był dziekanem dekanatu Leśnica. W 1996 r. zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Opolu, ale nadal z gorliwością angażował się do pomocy duszpasterskiej w różnych parafiach, w tym dwa razy, odpowiadając na prośbę biskupa, podejmował się administracji w wakujących parafiach: Gamowie (1999–2000) i Ostrożnicy (2000). Bp F. Jop odznaczył go w 1975 r. tytułem dziekana honorowego, a bp A. Nossol w 1989 r. – tytułem radcy duchownego.

 

Śp. ks. mgr-lic. Paweł Wróbel

Dnia 1 sierpnia br. zmarł nagle ks. mgr-lic. Paweł Wróbel, lat 57, proboszcz parafii Zielina Kujawy. Eksportacja odbyła się w czwartek (4 sierpnia) o godz. 17.00 w Zielinie-Kujawach, pogrzeb – w piątek (5 sierpnia) o godz. 10.30 również w Zielinie-Kujawach.
Ks. mgr-lic. Paweł Wróbel urodził się 6 stycznia 1954 r. w Łubnianach. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1983 r. w Opolu. Posługę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Bytomiu-Karbiu (1983–1985), po czym został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1989 r. powrócił do duszpasterstwa – najpierw przez rok był wikariuszem parafii św. Michała w Gliwicach i jednocześnie duszpasterzem akademickim, a następnie został mianowany proboszczem ponownie w parafii Bytom-Karb (1990–1993), gdzie zastał go nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce, włączając tym samym do diecezji gliwickiej. W 1993 przeniósł się do diecezji opolskiej, gdzie powierzono mu urząd proboszcza parafii Zielina-Kujawy. Nagła śmierć przerwała jego gorliwą posługę 1 sierpnia 2011 r.

 

Śp. ks. dr Józef Respondek

Dnia 5 sierpnia br. zmarł ks. dr Józef Respondek, lat 76, emerytowany proboszcz parafii Polska Cerekiew. Eksportacja odbyła się w poniedziałek (8 sierpnia) o godz. 17.00 w Polskiej Cerekwi, pogrzeb – we wtorek (9 sierpnia) o godz. 10.30 również w Polskiej Cerekwi.
Ks. dr Józef Respondek urodził się 19 czerwca 1935 r. w Bytomiu-Miechowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1958 r. w Opolu. Był wikariuszem w Kluczborku (1958–1963) i Gliwicach-Łabędach (1963–1966). W 1966 r. został mianowany duszpasterzem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Branicach (1966–1975); od 1973 r. pełnił równocześnie funkcję wicedziekana dekanatu branickiego. Następnie objął parafię Jełowa, a po 2 latach przeniósł się do Polskiej Cerekwi, gdzie był proboszczem do 2001 r. W tym roku ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Kietrzu, angażując się jeszcze na kilka lat jako kapelan Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach. W 2011 r. już bardzo schorowany zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu, gdzie zmarł 5 sierpnia tr.

 

Śp. ks. prałat Gerard Kałuża

Dnia 7 września br. zmarł ks. prałat mgr Gerard Kałuża, lat 78, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Ozimku, kapelan sióstr w Dobrzeniu Wielkim. Eksportacja odbyła się w niedzielę (11 września) o godz. 17.00 w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim, pogrzeb – w poniedziałek (12 września) o godz. 11.00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Ozimku.
Ks. prałat mgr Gerard Kałuża urodził się 12 sierpnia 1933 r. w Górkach Śląskich. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Franciszka Jopa 23 czerwca 1957 r. w Opolu. Był wikariuszem w parafii pw. Ducha Świętego w Zabrzu (1957–1960), w Kietrzu (1960–1962) oraz w parafii pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie (1962–1965). Pierwszą samodzielną placówką duszpasterską była dla niego parafia Gracze (1965–1974). W 1974 r. bp F. Jop powierzył mu urząd proboszcza w Ozimku, który pełnił przez 34 lata. Trwałym śladem jego pasterskiego zaangażowania pozostaną trzy kościoły, których był budowniczym: w Ozimku (poświęcony w 1983 r.), Schodni (poświęcony w 1983 r.) i Nowej Schodni (poświęcony w 1989 r.). W 2008 r. – osiągnąwszy wiek emerytalny – zamieszkał w Dobrzeniu Wielkim, pełniąc posługę kapelana Sióstr Franciszkanek Szpitalnych. W 1975 r. został odznaczony tytułem dziekana honorowego, w 1983 r. – radcy duchownego, a w 1990 r. – kapelanem Jego Świątobliwości. Odszedł do Domu Ojca nagle 7 września 2011 r.

 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.