Centrum Służby Życiu i Rodzinie

Śp.ks. radca Józef Swolany

Dnia 9 marca 2010 r. zmarł ks. radca Józef Swolany, lat 75, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła Kotorzu Wielkim.
Eksportacja odbyła się w czwartek 11 marca o godz. 17.00 w kościele pw. św. Michała Archa-nioła Kotorzu Wielkim, pogrzeb – w piątek12 marca o godz. 11.00 również w kościele pw. św. Michała Archanioła Kotorzu Wielkim.
Urodził się 18 marca 1934 r. w Zabrzu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1958 r. w Opo-lu. Był wikariuszem w Koźlu (1958–1964), i w Opolu, parafii Matki Boskiej Bolesnej (1964–1968). Następnie został zamianowany proboszczem parafii Kotórz Wielki, gdzie posługiwał do końca swego życia. Pełnił też funkcję diecezjalnego referenta ds. duszpasterstwa turystycznego (1969–1990) oraz wicedziekana ozimeckiego (1990–1998). Przez biskupa opolskiego w 1993 r. został odznaczony tytułem dziekana honorowego, a w 1999 r. – radcy duchownego.

 

Śp. ks. Aleksander Chmielowski

 Dnia 17 marca br. zmarł ks. Aleksander Chmielowski, lat 61, 8 lutego ze względu na stan zdrowia zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej w Murowie.
Eksportacja odbyła się w niedzielę 21 marca o godz. 17.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Mu-rowie, pogrzeb – w poniedziałek 22 marca o godz. 10.30 również w kościele pw. Trójcy Świętej w Murowie
Ks. Aleksander Chmielowski urodził się 11 grudnia 1948 r. w Białych Błotach. Święcenia ka-płańskie przyjął 20 maja 1973 r. w Opolu. Posługę wikariusza pełnił w następujących parafiach: Gliwice – św. Apostołów Piotra i Pawła (1973), Bytom Szombierki – Najświętszego Serca Pana Jezusa (1973–1974), Kluczbork – Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (1974–1975), Nędza – Matki Bożej Różańcowej (1978–1982). W latach 1975–1978 był zatrudniony poza diecezją. Pierwszą jego samodzielną placówką była parafia pw. Nawiedzenia NMP w Goświnowicach (1982–1989), a następnie jako proboszcz został skierowany do kontynuowania budowy nowego kościoła w erygowanej w 1988 r. parafii Murów, gdzie pozostał niemal do śmierci. Poważna choroba uniemożliwiała dalszą posługę, stąd 8 lutego został zwolniony z urzędu proboszcza i zamianowany rezydentem w Opolu-Grudzicach. Nie zdążył tam zamieszkać – zmarł 17 marca 2010 r. na kilka tygodni przed planowanym wyjściem ze szpitala.


Śp. ks. mgr-lic. Mirosław Chołuj

Dnia 18 kwietnia 2010 r. zmarł po ciężkiej chorobie w 47. roku życia ks. mgr-lic. Mirosław Cho-łuj, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Wierzbięcicach oraz ex currendo parafii pw. św. Nika-zego i Chrystusa Króla w Węży.
Eksportacja odbyła się w środę (21 kwietnia) o godz. 17.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Wierzbięcicach, pogrzeb – w czwartek (22 kwietnia) o godz. 11.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu.
Ks. mgr-lic. Mirosław Chołuj urodził się 28 maja 1963 r. w Kędzierzynie-Koźlu. Święcenia ka-płańskie przyjął 17 czerwca 1989 r. w Opolu. Był wikariuszem w Bytomiu–Karbiu – parafii pw. Dobrego Pasterza (1989–1990), Opolu – parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha (1990–1993), Paczkowie (1993–1996), Krapkowicach (1996–1997) i Nysie – parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja (1997–1998). W 1998 r. jego samodzielnej duszpasterskiej od-powiedzialności zostały powierzone parafie pw. św. Mikołaja w Wierzbięcicach i pw. św. Nika-zego i Chrystusa Króla w Węży. Obowiązki proboszcza dzielił dodatkowo z posługą w duszpa-sterstwie ogólnodiecezjalnym – od 1999 r. był kapelanem Opolskiej Chorągwi ZHP.

 

Śp. ks. radca Józef Kurda

Dnia 30 kwietnia 2010 r. zmarł w 86. roku życia ks. radca Józef Kurda, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Racławiczkach.
Eksportacja odbyła się we wtorek (4 maja) o godz. 16.00 w kościele w Racławiczkach, pogrzeb – w środę (5 maja) o godz. 10.30 również w kościele w Racławiczkach.
Ks. radca Józef Kurda urodził się 24 lipca 1924 r. w Krasiejowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1952 r. w Nysie. Jego kapłańską drogę wyznaczała najpierw trzyletnia posługa wika-riuszowska w Zabrzu – parafii pw. św. Jana Chrzciciela (1952–1955), a następnie trzy placówki proboszczowskie: w Wierzbięcicach (1955–1959), w Zabrzu–Rokitnicy (1959–1968) i w Racła-wiczkach. W 1986 roku ze względu na stan zdrowia zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup opolski odznaczył go w 1982 roku tytułem dziekana honorowego, a w 1996 – radcy duchownego.

 

Śp. ks. dziekan mgr Paweł Łazor

Dnia 6 czerwca 2010 r. zmarł w 66. roku życia ks. mgr Paweł Łazor, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Pilszczu. Eksportacja odbyła się we wtorek (8 czerwca) o godz. 15.30 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Pilszczu, pogrzeb – w środę (9 czerwca) o godz. 11.00 również w kościele pw. Wnie-bowzięcia NMP w Pilszczu.
  Ks. dziekan Paweł Łazor urodził się 25 czerwca 1944 r. w Łubnie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1968 r. w Opolu. Po 10 latach posługi wikariuszowskiej, którą wyznaczały parafie w Gościęcinie (1968–1972), Kietrzu (1972–1976), św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach (1976–1977), św. Andrzeja w Zabrzu (1977–1978) i Opolu-Groszowicach (1978) został w 1978 r. za-mianowany proboszczem w Pilszczu. Po roku powierzono jego duszpasterskiej opiece także pa-rafię Ludmierzyce, która od 1980 r. stałą się filią Pilszcza. Dodatkowo był przez wiele lat Diece-zjalnym Duszpasterzem Sanktuariów. Biskup opolski odznaczył go w 2004 r. tytułem dziekana honorowego. 

 

Śp. ks. prałat Ernst Nozinski

Dnia 12 lipca 2010 r. zmarł w 71. roku życia ks. Ernst Nozinski, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Joachima i św. Anny w Dziewkowicach.
Eksportacja odbyła się w środę (14 lipca) o godz. 17.00 w kościele w Dziewkowicach, pogrzeb – w czwartek (15 lipca) o godz. 10.30 również w kościele w Dziewkowicach.
Ks. prałat Ernst Nozinski urodził się 20 września 1939 r. w Borkowicach (par. Bogacica). Świę-cenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 r. w Opolu. Był wikariuszem w Pyskowicach (1962–1966), Opolu – parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (1966–1971) oraz Kup (1971–1972). W 1972 r. bp F. Jop zlecił mu zadanie wybudowania kościoła Dziewkowicach. Będąc formalnie wikariuszem parafii Jemielnica, zamieszkał w Dziewkowicach i po czterech latach mógł cieszyć się wraz z parafianami poświęceniem nowoczesnej świątyni pw. św. Joachima i św. Anny. W 1980 r. bp A. Nossol erygował parafię w Dziewkowicach i pierwszym jej proboszczem usta-nowił faktycznie już od ośmiu lat posługującego duszpasterza – ks. E. Nozinskiego. Zwieńczenie jednego zadania otworzyło mu możliwość podjęcia kolejnego trudnego wyzwania. W 1976 r. został zamianowany dyrektorem Wydawnictwa Świętego Krzyża w Opolu z misją zorganizowa-nia przyszłej drukarni. W latach 2002–2007 pełnił funkcję dziekana dekanatu strzeleckiego. W 1982 r. został odznaczony tytułem dziekana honorowego, a w 1992 r. – kapelanem Jego Świątobliwości. Ze względów zdrowotnych w 2000 r. złożył rezygnację z przewodzenia Wy-dawnictwu, a w 2009 r. z urzędu proboszcza parafii Dziewkowice i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu.

 

Śp. ks. dziekan Janusz Górski

Dnia 13 sierpnia 2010 r. w szpitalu w Zabrzu-Biskupicach zaopatrzony Sakramentem Chorych, w 56. roku życia i 32. roku kapłaństwa zmarł ks. Janusz Górski, wieloletni misjonarz w Togo.
Eksportacja odbyła się 16 sierpnia (poniedziałek) o godz. 16.00 w parafii NMP Matki Kościoła w Zabrzu-Helence, pogrzeb – 17 sierpnia br. (wtorek) o godz. 11.00 również w Zabrzu-Helence.
Ks. Janusz urodził się 22 sierpnia 1954 r. w Szprotawie. Kilka lat później Jego rodzina przepro-wadziła się na Osiedle Helenka w Zabrzu. Tutaj ukończył szkołę podstawową. Maturę złożył w maju 1973 r. w IV LO w Zabrzu Rokitnicy. Święcenia kapłańskie przyjął 6 maja 1979 r., po czym został skierowany do pracy duszpasterskiej. Najpierw przez rok był wikariuszem w parafii Polska Nowa Wieś, a następnie przez 2 lata – w parafii św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach.W roku 1982 postanowił wyjechać na misje. Miejscem Jego pracy duszpasterskiej było afrykańskie Togo. Przedtem jednak uczestniczył w rocznym przygotowaniu językowym w Brukseli. Na misje udał się 12 września 1983 r. Po kilkumiesięcznym przygotowaniu mającym na celu głównie naukę miejscowego języka ewe, został proboszczem w Tado (diec. Atakpamé). Tam pracował do roku 1989. W latach 1989–1996 był proboszczem innej parafii – Elevagnon. Ze względów zdrowotnych musiał wrócić do Polski i został proboszczem w Kobieli (1997–2003). W tym czasie przez kilka lat sprawował także funkcję wicedziekana, a później dziekana dekanatu grodkow-skiego. W 2003 r. Biskup Opolski odznaczył go tytułem dziekana honorowego.W roku 2003 powrócił do Togo, tym razem do diecezji Sokodé. Kilka miesięcy uczył się miejscowego języka kabye. Od roku 2004 był proboszczem w Lama-Tessi. Na skutek pogarszającego się stanu zdro-wia powrócił do Polski 11 lipca br.

 

Śp. ks. dziekan mgr Zygmunt Widziak

 Dnia 14 sierpnia 2010 r, w 60. roku życia zmarł ks. mgr Zygmunt Widziak, od 1994 proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Chróścinie i ex curr. pw. Trójcy Świętej w Starym Grodkowie.
Eksportacja odbyła się w środę 18 sierpnia o godz. 15.00 w parafii pw. św. Michała Archanioła w Chróścinie, pogrzeb – 19 sierpnia (czwartek) o godz. 11.00 również w Chróścinie.
Urodził się 28 października 1950 r. w Laskowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 8 maja 1977 r. w Opolu. Posługę wikariuszowską wyznaczały kolejno parafie: Prószków (1977–1978), Sośni-cowice (1978–1979), Niemodlin (1979–1981), Trójcy Świętej w Bytomiu (1981–1982) i Go-ścięcin (1982–1984). W 1984 r. został zamianowany samodzielnym duszpasterzem w parafii Maciowakrze, a od 1994 r. był proboszczem w Chróścinie i Starym Grodkowie. Biskup opolski odznaczył go w 2002 r. tytułem dziekana honorowego. Zmarł nagle, podczas sprawowania Mszy św. w Starym Grodkowie 14 sierpnia 2010 r.

 

Śp. ks. radca Jan Szymała

Dnia 3 października 2010 r. zmarł ks. radca Jan Szymała, lat 79, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Rogowie Opolskim.
Eksportacja odbyła się w środę 6 października o godz. 16.30 w kościele w Rogowie Opolskim, pogrzeb – w czwartek 7 października 2010 r. o godz. 10.30 również w Rogowie Opolskim.
  Urodził się 26 XI 1931 r. w Dobrzeniu Wielkim. Święcenia kapłańskie przyjął 23 VI 1957 r. w Opolu. Był wikariuszem w Gogolinie (1957–1961) i Koźlu (1961–1962). W 1962 r. został za-mianowany samodzielnym duszpasterzem w Lipowej k. Grodkowa, a w 1972 r. proboszczem w Rogowie Opolskim. Pełnił też obowiązki dziekana grodkowskiego (1966–1972) oraz wicedzie-kana prószkowskiego (1979–1988). W 2002 r. ze względu na stan zdrowia przeszedł w stan spo-czynku i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. W 1993 r. biskup opol-ski odznaczył go tytułem dziekana honorowego, a w 2002 r. – radcy duchownego. 

 

Śp. ks. infułat Ludwik Rutyna

Dnia 11 grudnia 2010 r. zmarł ks. infułat Ludwik Rutyna, lat 93, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu.
Eksportacja odbyła się w środę 15 grudnia o godz. 16.30 w kościele pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu, pogrzeb – w czwartek 16 grudnia o godz. 11.00 również w kościele pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu.
Śp. ks. infułat Ludwik Rutyna urodził się 10 lutego 1917 r. w Podzameczku k. Buczacza (archi-diecezja lwowska) i był ostatnim kapłanem diecezji opolskiej wyświęconym we Lwowie (11 maja 1941 r.). Posługę kapłańską rozpoczął w rodzinnej archidiecezji w Baworowie, dek. Tarnopol (1941–1945). Po wojnie dzielił losy innych wysiedlonych księży, dla których nową „małą ojczyzną” stał się Śląsk Opolski. W 1945 r. został mianowany proboszczem parafii Szybowice (1945–1958) oraz dodatkowo na krótszy czas duszpasterzem w Rudziczce i w Niemysłowicach. W 1958 r. biskup opolski Franciszek Jop powierzył jego pasterskiej pieczy parafię pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu, w której z oddaniem służył do przejścia na emeryturę w 1990 r. Równocześnie przez prawie 30 lat pełnił funkcję dziekana dekanatu Koźle (1961–1990). Zainicjował budowę kilku kościołów na terenie rozległej parafii kozielskiej, m.in. w Większycach i Koźlu-Rogach.Ustawicznie w swym kapłańskim życiu pamiętał o Kościele na Kresach Wschodnich, a po 1991 r., gdy otwarła się możliwość podjęcia tam pracy duszpaster-skiej, aktywnie zaangażował się w odbudowę katolickiego życia religijnego w rodzinnej archidiecezji. Tę posługę kontynuował niemal do ostatnich chwil swego życia.W uznaniu za szlachetną postawę kapłańską w 1953 r. został odznaczony przez kościelnego rządcę Śląska Opolskiego tytułem dziekana honorowego, a w 1965 r. włączony jako kanonik honorowy do kapituły lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. Mógł cieszyć się też godnościami papieskimi: w 1981 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go kapelanem Jego Świątobliwości, a w 1992 r. protonota-riuszem apostolskim, czyli infułatem. Zmarł 10 grudnia 2010 r. w Opolu.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.