Centrum Służby Życiu i Rodzinie

Czcigodnemu Bratu
ALFONSOWI NOSSOLOWI
Arcybiskupowi – Biskupowi Opolskiemu

Wdzięcznym sercem, Czcigodny Bracie, będziesz obchodził wspaniałe i szczególne wydarzenie Twojego życia, jakim jest pięćdziesiąta rocznica pamiętnego dnia, w którym Chrystus Pan wycisnął na Twojej duszy znak wiecznego Kapłaństwa i ustanowił Cię sługą i szafarzem tajemnic Bożych (por. 1 Kor 4, 1). Dlatego również Ja pragnę tym Listem wyrazić swoją życzliwość i radość, a także z okazji tej podniosłej uroczystości pogratulować Ci wszystkich osiągnięć owocnego apostolatu.
Uskrzydlony wiarą katolicką i pobożnością Maryjną ludu śląskiego, jako młodzieniec poszedłeś za głosem powołania Bożego. Po wstąpieniu do Seminarium i po ukończeniu studiów, w dniu 23 czerwca 1957 roku, ubogacony zostałeś święceniami prezbiteratu.
Kiedy zostałeś przyozdobiony stopniem doktora teologii i po należytym przygotowaniu, zacząłeś wiernie wypełniać posługę profesora w Wyższym Seminarium Diecezjalnym, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w innych Uczelniach, w tym i na Uniwersytecie Opolskim, do powstania którego bardzo się przyczyniłeś. Po śmierci zaś Czcigodnego Brata Franciszka Jopa zostałeś w 1977 roku mianowany drugim Biskupem diecezji Opolskiej, w której już przez 30 lat gorliwie pełnisz posługę pasterza.
Działalność Twoja nie ogranicza się tylko do powierzonej Ci owczarni, lecz wykracza poza diecezję. Świadczy o tym wielki szacunek, jakim się cieszysz w Konferencji Episkopatu Twojego Narodu. Wykazujesz ponadto wielką kompetencję i roztropność w pogłębianiu dialogu ekumenicznego. Nie jestem jednak w stanie przywołać tu całej Twojej działalności i zasług, niech jednak tych kilka wystarczy dla wyrażenia naszej słusznej pochwały.
Całkowicie oddany Bogu, stałeś się wytrwałym i gorliwym w prowadzeniu i zarządzaniu Diecezją Opolską. Przepowiadałeś Ewangelię Chrystusa ludowi Bożemu, troskliwie prowadząc powierzonych Ci wiernych drogą zbawienia. Razem z duchowieństwem i wiernymi starałeś się podejmować konieczne przedsięwzięcia.
Z wielką radością w diecezji Twojej podejmowałeś Czcigodnego Sługę Bożego papieża Jana Pawła II, który nawiedził sławne sanktuarium św. Anny i ku pożytkowi duchowemu wiernych ukoronował piękny obraz Bożej Rodzicielki Maryi, czczonej  w katedrze opolskiej.
Zanim zostałem powołany do pełnienia posługi Piotrowej, również i ja odwiedziłem Twoją diecezję, i dotąd noszę w pamięci i moim sercu serdeczność i głęboką pobożność pasterzy i całego ludu, a zwłaszcza Twoją wobec moje osoby szczególną miłość.

2

Przyjmij więc, Czcigodny Bracie, to moje pełne przyjaźni i miłości pismo wraz z Apostolskim Błogosławieństwem, rękojmią niebieskich łask, którego z miłością udzielam przede wszystkim Tobie, Twoim Biskupom Pomocniczym, kapłanom, osobom zakonnym i całej umiłowanej wspólnocie Opolskiej, a także wszystkim radośnie celebrującym jubileusz swojego Pasterza.

W Watykanie, dnia 23 maja 2007 roku, trzecim mojego Pontyfikatu.

Benedykt XVI papież  


 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.