Centrum Służby Życiu i Rodzinie

Studium proboszczowskie jest instytucją kościelną, powołaną do życia przez Biskupa Opolskiego i ma na celu formację przyszłych proboszczów. Zajęcia Studium trwają 4 semestry Aktualna edycja Studium 2017-2019 obowiązuje roczniki święceń 2009 i 2010. Zajęcia Studium kończy egzaminem proboszczowski. Warunkiem przystąpienia do końcowego egzaminu jest potwierdzona obecność na zajęciach, pozytywna ocena z wizytacji katechetycznej i liturgiczno-homiletycznej w parafii oraz przedstawienie pisemnego eseju na temat: „Życie i posługa proboszcza”. Opłata za jeden semestr uczestnictwa w Studium wynosi 400 zł. Należy ją uiszczać w kasie kurialnej (lub przelewem z adnotacją: „Studium proboszczowskie”).

Program zajęć pierwszego semestru Studium przedstawia się następująco:

– 15-19 października - zajęcia w domu formacyjnym w Nysie, ul. Emilii Gierczak 2 (przyjazd w niedzielę wieczorem do godz. 19.00; zakończenie dniem skupienia w czwartek).

– Zajęcia w WMSD w Opolu (ul. Drzymały 1a) w następujące środy 2017 r.: 8.11, 22.11, 29.11, 13.12 (w godzinach od 9.45-13.00).

Szczegółowy program zajęć Studium proboszczowskiego opublikowany będzie na stronie internetowej diecezji opolskiej w dziale „Duszpasterstwo/Formacja kapłanów”.

Załączniki:
Pobierz plik (Studium_Proboszczowskie_2017-2019_program.pdf)Program Studium Proboszczowskiego[ ]100 kBPliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.