Centrum Służby Życiu i Rodzinie

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest ogólnopolską organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Zostało oficjalnie uznane przez władze kościelne jako stowarzyszenie katolickie dekretem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 kwietnia 1997r.. Stanowi ono integralną część wspólnoty Kościoła jako organizacja ludzi świeckich, mająca na celu w swoich działaniach umacnianie i krzewienie formacji katolicko – społecznej w Polsce.

Specyfika Stowarzyszenia

Podejmujemy problematykę rodziny i wychowania, stoimy w obronie prawa do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Poruszamy sprawy kultury narodowej, godnych warunków życia człowieka i narodu oraz niepodległości Polski i jej godnego miejsca we wspólnocie międzynarodowej.
Realizując swój program służymy człowiekowi w jego naturalnych warunkach społecznych, przede wszystkim: w społeczności rodzinnej, narodowej i obywatelskiej. Kreujemy różne formy aktywności obywatelskiej urzeczywistniając zasady: dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i sprawiedliwości, dbając jednocześnie o umacnianie patriotyzmu i kultury ojczystej.
Jesteśmy organizatorem i współorganizatorem wielu projektów lokalnych i ogólnopolskich, podejmujemy sami lub przy współudziale parafii, samorządu i organizacji obywatelskich działania, których efektem są m.in.: sesje tematyczne, prelekcje, sympozja, konferencje, szkolenia, spotkania dyskusyjne, warsztaty, konkursy, rekolekcje.

Asystent kościelny w diecezji opolskiej – ks. dr Leonard Makiola

Przewodniczący Rady Oddziału Okręgowego w Opolu – p. Maciej Szepietowski

Serwis krajowy: www.civitaschristiana.pl

Siedziba Oddziału Okręgowego:
Plac św. Sebastiana 3, 45-356 OPOLE

Diecezjalny Moderator Apostolskiej Wspólnoty Bł. Karoliny Kózkówny:

Ks. Helmut Piechota

Adres:

Jełowa, ul. Wolności 20  
 46-024 Łubniany:               
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ze względu na swój charakter wspólnota przyjęła nazwę: Apostolska Wspólnota Bł. Karoliny Kózkówny, krócej Wspólnota Bł. Karoliny. Gromadzi ona przede wszystkim ludzi młodych, także dzieci, a nawet całe rodziny (rodzice, dzieci, młodzież, dziadkowie), chcąc w ten sposób umocnić wzajemne więzi, jak również otworzyć serca ludzi młodych na wartości, które budują dojrzałą osobowość: wierność ideałom chrześcijańskim, w tym szczególnie modlitwie i życiu łaski uświęcającej, czystości obyczajów z gotowością ich obrony, radosnej ufności w dzieleniu dobra, autentycznej miłości Boga i człowieka, odpowiedzialności za duchowe wzrastanie innych.

Przez dar tej Bożej wspólnoty pragniemy ożywiać zarówno poczucie własnej godności u dzieci i u ludzi młodych, pozytywne patrzenie na życie w czystości serca, duszy i ciała, szacunek względem tajemnicy życia, jaką każdy nosi w sobie, przygotowanie do przyjęcia i odpowiedzialnego przeżycia daru miłości, a także odpowiedzialność za wspólnotę rodzinną, wspólnotę szkolną, wspólnotę parafialną. Chcemy w ten sposób ożywiać ducha chrześcijańskiego w naszych społecznościach, w których żyjemy. Chcemy także budzić do życia właściwe podejście do wiary, do twórczej kultury i rozrywki, do służby ludziom potrzebującym pomocy, zwłaszcza zagubionym, uzależnionym na różny sposób ludziom młodym i dzieciom, których jest coraz więcej.

Wpatrując się w postać bł. Karoliny i w jej życie dostrzegamy, jak wiele dobrych rzeczy można zrobić bardzo prostymi środkami. Ona to potrafiła, ponieważ była zanurzona w miłości Jezusa i Jego Matki, Maryi Niepokalanej. Odczuwając bliskość Boga, doświadczając opieki Maryi, z którą była złączona przez św. Różaniec, potrafiła podejmować tak wiele dobrych dzieł na rzecz bliźnich: gromadziła dzieci, swoje koleżanki i kolegów, dzieliła radość wiary i serca, odwiedzała chorych, była iskrą Bożego dobra w domu rodzinnym i w szkole, a nawet swoją apostolską postawą wspierała swojego księdza proboszcza w zaangażowaniu na rzecz pracy apostolskiej wśród wiernych parafii.

Chrześcijańska aktywność Karoliny może być i dla nas przykładem na to, aby nasze życie stało się bardziej aktywne, czynne, szczególnie na rzecz odbudowania więzi rodzinnych, więzi społecznych, wreszcie więzi parafialnych, gdzie przecież ma się wypełnić nasze zbawienie. A czymżesz ono jest, jak nie spotkaniem z miłującym Bogiem, który oddał za nas swojego Syna, a wydobywając nas z ciemności grzechu przeprowadza nas przez światło wiary do radości wspólnoty dzieci Bożych, gdzie każdy (nienarodzony, żyjący, młody i dojrzały wiekiem, bliski i oddalony) jest obdarzony szacunkiem i miłością, która wiedzie do spotkania z Bogiem żyjącym, przez Serce Jezusa i Maryi.

 

Diecezjalny Moderator Ruchu Światło-Życie

ks. Sławomir Kwiatkowski

Adres: 

Kazimierz 78, 48-250 Głogówek
tel.: 774371883
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Zapraszamy na stronę własną Ruchu: www.opole.oaza.pl
 
Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.
Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).
Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w "Drogowskazach Nowego Człowieka". Małżonkowie żyjąc treścią "Drogowskazów" realizują je w "Zobowiązaniach Domowego Kościoła".
Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji.
Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to: metoda "światło-życie", przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.
Specyfiką metody Ruchu Światło-Życie jest realizacja zasady "życie z życia" i zasady organicznego wzrostu.
Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła Małe grupy do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.
Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługą wraz z zespołem diakonii. Diakonię moderacji mogą pełnić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.
Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nie należący do niego - opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formacją uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot.
Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954 Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz - rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową.. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą "Ruch oazowy", "Ruch Żywego Kościoła". Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 - 27 II 1987). Ruch Światło-Życie powstał i rozwija się w Polsce a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie.
 

 

Serwis międzynarodowy: www.schoenstatt.de
Serwis krajowy: www.szensztat.pl
Serwis diecezjalny: winow.szensztat.pl
 

 

Stowarzyszenie "Spotkania Małżeńskie"

Spotkania Małżeńskie mają na celu pogłębienie, odnowienie, a nieraz odbudowanie miłości małżeńskiej. 
Podstawową formą pracy są dwudniowe spotkania o charakterze rekolekcji zamkniętych, które prowadzone są w duchu dialogu męża i żony. Przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną, aby ich miłość małżeńska rozwijała się.
Spotkania Małżeńskie prowadzą również przygotowanie do sakramentu małżeństwa - Wieczory dla Zakochanych oraz Rekolekcje dla Narzeczonych.
 
Liderzy ośrodka opolskiego – Maryla i Stanisław Kukułowie
Asystent kościelny – ks. Ryszard Kinder

Zapraszamy na strony własne Stowarzyszenia:

Adres ośrodka opolskiego – www.spotkaniamalzenskie.opole.pl
Adres ogólnopolski – www.spotkaniamalzenskie.pl
 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.