Delegat Biskupa ds. Ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Opolskiej

Od 1 września 2016 r. rozpoczął oficjalnie swój dyżur w Kurii Diecezji Opolskiej Delegat Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży. Zadaniem Delegata, który działa z wyraźnego polecenia Biskupa Ordynariusza, jest przyjmowanie zgłoszeń o nadużyciach seksualnych osób duchownych względem osób małoletnich, czyli tych, które nie ukończyły jeszcze 18-tego roku życia. Delegat wysłuchuje osobę skarżącą, pomaga jej w uzyskaniu niezbędnej pomocy psychologicznej, prawnej i duszpasterskiej oraz przeprowadza dochodzenie wstępne w danej sprawie. Na mocy dekretu Biskupa Ordynariusza Delegatem ds. ochrony dzieci i młodzieży został mianowany ks. Sylwester Pruski. Można się z nim spotkać w każdy piątek w godzinach 8:00-13:00 w Kurii Diecezji Opolskiej. Możliwy jest też kontakt mailowy i telefoniczny: 77 454 38 37.

Ochrona dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym jest projektem, który w Kościele Katolickim w Polsce jest realizowany od 2009 r. 16 maja 2011 r. Kongregacja Nauki Wiary opublikowała „Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania «Wytycznych» dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich". Dokument ten zobowiązał Episkopaty całego świata do przygotowania wytycznych w sprawie nadużyć seksualnych duchowieństwa wobec małoletnich. Konferencja Episkopatu Polski w dniu 14 marca 2012 r. przyjęła „Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia", a 8 i 9 października 2013 r. biskupi polscy przyjęli trzy aneksy do owych „Wytycznych". Powyższe dokumenty, po tym jak zostały poprawione na wniosek Stolicy Apostolskiej, a następnie przez nią zaakceptowane, są obowiązujące dla Kościoła w Polsce od października 2014 r. Na stronie internetowej Diecezji Opolskiej, w zakładce „Instytucje” – „Ochrona Dzieci i Młodzieży” można zapoznać się z wyżej wymienionymi dokumentami oraz innymi ważnymi i przydatnymi tekstami związanymi z przeciwdziałaniem nadużyciom seksualnym wobec osób małoletnich.

Odpowiedzialnym za realizację programu ochrony dzieci i młodzieży na terenie Polski jest jezuita o. Adam Żak mianowany na tę funkcję 22 czerwca 2013 r. Z jego inicjatywy przy Akademii Ignatianum w Krakowie powstało Centrum Ochrony Dziecka, którego zadaniem jest opracowywanie programów prewencji, szkolenie wolontariuszy i specjalistów w walce z nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich, a także przyczynianie się do tworzenia bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży we wszystkich dziedzinach pracy duszpasterskiej, formacyjnej i wychowawczej Kościoła w Polsce.
Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z ochroną dzieci i młodzieży Akademia Ignatianum uruchomiła nowy kierunek studiów podyplomowych: Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży. Osoby zainteresowane odsyłamy na adres strony internetowej: http://ignatianum.edu.pl/instytut-nauk-o-wychowaniu/studia-podyplomowe---sluchacze/profilaktyka-przemocy-seksualnej-wobec-dzieci-i-mlodziezy

- Nowelizacja ustawy o ostępowaniu w sprawach nieletnich z 13 lipca 2017 r. - ustawa_23_03_2017.

- Wytyczne Koneferencji Episkopatu Polski - zobacz tekst PDF.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.