Delegat Biskupa ds. Ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Opolskiej

Ochrona dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym jest projektem, który w Kościele Katolickim w Polsce jest realizowany od 2009 r. 16 maja 2011 r. Kongregacja Nauki Wiary opublikowała „Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania «Wytycznych» dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich". Dokument ten zobowiązał Episkopaty całego świata do przygotowania wytycznych w sprawie nadużyć seksualnych duchowieństwa wobec małoletnich. Konferencja Episkopatu Polski w dniu 14 marca 2012 r. przyjęła „Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia", zaś 8 i 9 października 2013 r. biskupi polscy przyjęli trzy aneksy do owych „Wytycznych. Powyższe dokumenty, po tym jak zostały poprawione na wniosek Stolicy Apostolskiej, a następnie przez nią zaakceptowane, są obowiązujące dla Kościoła w Polsce od października 2014 r. 6 czerwca 2017 r. przyjęto aneks do „Wytycznych” dotyczący nowelizacji art. 240 Kodeksu Karnego.

Na potrzeby systemu Ochrony dzieci i młodzieży powołano w naszej diecezji Delegata Biskupa ds. Ochrony dzieci i młodzieży, Duszpasterza oraz Kuratora.

Zadaniem Delegata, który działa z wyraźnego polecenia Biskupa Ordynariusza, jest przyjmowanie zgłoszeń o nadużyciach seksualnych osób duchownych względem osób małoletnich, czyli tych, które nie ukończyły jeszcze 18-tego roku życia. Delegat wysłuchuje osobę zgłaszającą nadużycie seksualne, pomaga poszkodowanym w uzyskaniu niezbędnej pomocy psychologicznej, prawnej i duszpasterskiej oraz przeprowadza dochodzenie wstępne w danej sprawie.

Duszpasterz ma za zadanie wspierać osoby pokrzywdzone, ich najbliższych oraz środowiska dotknięte przestępstwem wykorzystania seksualnego małoletnich ze strony duchownych.

Zadaniem kuratora jest czuwanie nad tym, by osoba duchowna oskarżona o popełnienie przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, dostosowała się do obowiązujących w Kościele przepisów prawa kanonicznego oraz wytycznych, jakie otrzymała ze strony przełożonego.

Delegat: ks. Sylwester Pruski

Pełni dyżury w każdy piątek w godzinach 8:00-13:00 oraz 14:00-16:00 w Kurii Diecezji Opolskiej.

Możliwy jest też kontakt:

  • mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • telefoniczny: +48 515 337 789


Duszpasterz: ks. Łukasz Knieć

Kurator: ks. prał. dr Joachim Waloszek


Przydatne linki:

- Centrum Ochrony Dziecka przy „Ignatianum”: www.cod.ignatianum.edu.pl

- Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę: www.fdds.pl

- Inicjatywa „Zranieni w Kościele”: Telefon 800 280 900 przeznaczony jest dla osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie zachęcamy do kontaktu z Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; https://zranieni.info/


Dokumenty:

- Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania „wytycznych” dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich - zobacz okólnik.

- Nowelizacja ustawy o ostępowaniu w sprawach nieletnich z 13 lipca 2017 r. - ustawa_23_03_2017.

- Wytyczne Koneferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia; - zobacz tekst PDF.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.