Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – informacje ogólne

 

Idea fundacji powstała po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Formalnie została powołana do życia w Roku Jubileuszowym 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.
Siedzibą Fundacji jest Warszawa a Fundatorem Konferencja Episkopatu Polski.
Fundacją kierują Rada, której przewodniczy ks. Abp Tadeusz Gocłowski.
Przewodniczącym Zarządu Fundacji jest p. mgr Marek Zdrojewski.

 

Cele Fundacji:

  • podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi
  • upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.
  • wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej
  • wspieranie chrześcijańskich mediów w Polsce

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje:

 
1. Dzień Papieski
Obchodzony od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru ks. Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października 1978). W organizacji Dnia Papieskiego uwzględnia się cztery zasadnicze elementy:  
wymiar intelektualny: realizowany poprzez seminaria naukowe i panele dyskusyjne poruszające problematykę nauczania Jana Pawła II. Ich celem jest przybliżenie wiernym treści nauczania Ojca Świętego i poszerzenie wiedzy o Jego pontyfikacie.
wymiar duchowy: za życia Jana Pawła II był realizowany w wymiarze duchowej łączności z Nim oraz modlitwy w Jego intencji. Obecnie zaś poprzez modlitwę o Jego rychłą beatyfikację. We wszystkich parafiach w niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski. Odprawiane są Msze św. w Jego intencji, głosi się poświęcone Jego nauczaniu homilie i katechezy, organizuje się nabożeństwa, apele modlitewne i nocne czuwania połączone z medytacją tekstów papieskich.
wymiar artystyczny: realizowany jest przez organizację wydarzeń artystycznych, koncertów, recytacji i innych form prezentowanych przez twórców profesjonalnych i młodzież szkolną.
wymiar charytatywny: w odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi organizowana jest publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”. Od 2003 r. obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy akcja SMS-owa, która jest dopełnieniem zbiórki publicznej. Wszystkie pozyskane środki przeznaczone są na wsparcie funduszu stypendialnego Fundacji. Dzień Papieski organizowany jest także wśród Polonii poza granicami Polski m. in. w Australii, USA, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Kazachstanie.

2. Program stypendialny
W oparciu o ofiary zgromadzone na koncie funduszu stypendialnego Fundacja realizuje program stypendialny skierowany do szczególnie uzdolnionej a jednocześnie ubogiej młodzieży szkolnej z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast.
Obecnie programem stypendialnym objętych jest około 1600 stypendystów.
W ramach programu organizuje się także dwutygodniowy obóz wakacyjny, obozy językowe, diecezjalne spotkania formacyjne.

3. Nagrody „TOTUS”
W wigilię Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja wręcza jedną z  najbardziej prestiżowych nagród w Kościele Katolickim – TOTUS.
Nagroda przyznawana jest jako forma docenienia dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do podkreślenia wartości człowieka.
Fundacja corocznie przyznaje prestiżowe nagrody TOTUS w czterech kategoriach:
  • promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza;
  • osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej;
  • propagowanie nauczania Jana Pawła II;
  • działalność na polu mediów dla upamiętnienia Bpa Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach.
4. Konkurs akademicki im. ks. Bp. Jana Chrapka
Fundacja od 2002 organizuje konkurs wraz z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwycięzcom konkursu przyznawano od 2002 r. pięć, od 2004 roku zaś siedem indeksów na studia dziennikarskie.
Obie uczelnie wraz z Fundacją zorganizowały w 2002 r. konkurs dla najlepszych studentów IV roku dziennikarstwa. Nagrodami były roczne staże dziennikarskie w renomowanych redakcjach, jak np. Rzeczpospolita, TVP czy Polsat.
Więcej informacji na stronie: www.dzielo.pl
 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.