Offcanvas Section

„W centrum każdej służby, realizacji każdego powołania, także policjanta musi być Bóg. Policjant musi być wszędzie tam, gdzie dobro człowieka jest zagrożone” – powiedział bp Paweł Stobrawa podczas Mszy św. w opolskiej katedrze z okazji Święta Policji.

Bp Stobrawa postrzega pracę służb mundurowych nie tylko jako służbę, ale także powołanie. „Kiedy usłyszymy słowo „powołanie” odnosimy je do powołania kapłańskiego i zakonnego” – powiedział kaznodzieja. „Gdyby jednak słowo „powołanie” ograniczyć tylko do murów zakonnych i seminaryjnych, to byłoby to zubożenie, bo do każdego zawodu Bóg powołuje. Możemy mówić o powołaniu rolnika, który w pocie czoła wykonuje swoją pracę na roli. Mówimy o powołaniu robotnika, który każdego dnia stoi przy swoim warsztacie pracy. Możemy mówić o powołaniu do pracy naukowej. Często posługujemy się określeniem „nauczyciel z powołania”, „lekarz z powołania”. Patrząc na tę różnorodność ludzkich powołań, stawiamy sobie pytanie, czy jest jakieś powołanie wspólne dla nas wszystkich? To powołanie do świętości” – podkreślił.

W Biblii znajdziemy zachęty do realizacji tego podstawowego powołania: „świętymi bądźcie, jak Ja jestem święty”, „bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”, „zachęcam was, abyście postępowali w sposób godny powołania”. Bp Stobrawa zauważył, że „Patrząc w historię Kościoła, widzimy, że nie brakowało ludzi realizujących swoje powołanie”.

Zarówno bł. Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI oraz Franciszek wskazują na Jezusa, który uświęca nasze życie i umacnia nas na drodze powołania. „Realizacja każdego powołania, matki, ojca, nauczyciela i wychowawcy, robotnika i lekarza, odpowiedzialnej dziewczyny, rozsądnego chłopca musi prowadzić do przyjęcia Chrystusa i promieniowania tym na otoczenie” – zachęcał opolski biskup.

Na koniec homilii bp Stobrawa podziękował służbom mundurowym za odwagę w obronie człowieka oraz życzył satysfakcji i radości z wykonywanej pracy. „Życzymy wam, abyście zawsze wracali do domu w zdrowiu i z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, by słowo „policjant” sprawiało zawsze to, co oznacza – poczucie spokoju i sprawiedliwości” – zakończył.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się