Offcanvas Section

„Wiara rodzi dobro” – mówił nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore podczas nabożeństwa na Górze św. Anny w 250. rocznicę obchodów kalwaryjskich ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego i 100. rocznicę Groty Lurdzkiej. Hierarcha pochodzi z regionu na północy Włoch, gdzie znajduje się sanktuarium ku czci św. Anny, na wysokości 2200 metrów n.p.m., gdzie co roku chodzi pieszo. „Dwa bliźniacze sanktuaria we Włoszech i na Górze św. Anny. Dziś jesteśmy braćmi” – podkreślił nuncjusz w kazaniu.

Podczas nabożeństwa abp Migliore mówił o powodach tego spotkania: „W tym roku przypada 250 lat obchodów kalwaryjskich, 100 lat od postawienia Groty Lurdzkiej oraz jako wspólnota ludzi wierzących chcemy podziękować za kanonizację Jana Pawła II. Łatwo znaleźć wspólny mianownik patrząc na twarze ludzi zgromadzonych w tym miejscu” – dodał.
„Pobożność, która budzi się wokół stacji kalwaryjskich i Groty Lurdzkiej mówi coś bardzo ważnego” – mówił abp Migliore. Dodał, że „życie wiary musi przynosić dobro dla konkretnej osoby, rodziny oraz środowisk, w których żyjemy, pracujemy, studiujemy i bawimy się”.

„Osoby pielgrzymujące po kalwaryjskich stacjach na przestrzeni minionych 250 lat znajdywały światło do rozwiązywania swoich problemów i trudnych sytuacji życiowych, przeżywały radość z przebaczenia jedni drugim, otrzymywali moc w sercach pozwalającą na zdecydowane porzucanie niegodziwych postaw i współdziałanie w szerzeniu sprawiedliwości w zawiłych stosunkach życia społecznego” – podkreślił abp Migliore.
Zaznaczył, że w Grodzie Lurdzkiej modliło się wielu rodziców i znajdowało siłę i pocieszenie, na nowo odkryło radość, i doświadczyło cudownych wydarzeń. "Może nie uznanych oficjalnie, ale przecież faktycznie dokonanych” – zaznaczył kaznodzieja.

Nuncjusz apostolski przypomniał też o kanonizacji Papieża Polaka: „Wiara rodzi dobro. Także w życiu św. Jana Pawła II. Papież zaczynał od przemiany serca, a potem dokonywał cuda. Osoba, która pokłada nadzieję w Bogu, potrafi dokonywać cudów w codzienności” – dodał.

Grota Lurdzka wzorowana na tej, w której w 1858 roku objawiła się Matka Boża św. Bernadette Soubirous w Lourdes, została wzniesiona w latach 1912–1914. Powstała z kamienia wapiennego według projektu Wilhelma Bauma. Budowniczym był jego brat Karol Baum z Duisburga. W głównej niszy groty znajduje się figura Matki Bożej (wysokość ok. 2,1 m).
W 1914 r. biskup sufragan wrocławski Karol Augustyn dokonał poświęcenia Groty Lurdzkiej. Taras groty był trzykrotnie przebudowywany. Obecny widok to efekt przebudowy dokonanej w latach 1997 – 1998.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się