Offcanvas Section

W dniach 14-16 X 2014 r. w Ośrodku CARITAS „Rybak” w Głębinowie Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja poprowadził dla pań posługujących na plebanii  rekolekcje pt. „NIECH MIŁOŚĆ CHRYSTUSA PRZYNAGLA NAS”.
Rekolekcjom tym patronowały wielkie i wymowne w swej posłudze, święte naszego Kościoła: św. Małgorzata Maria Alacoque, św. Teresa od Jezusa i św. Jadwiga Śląska.

Każdego dnia Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do Sakramentu pokuty, zmaganie się z czasem silentium sacrum, a także konferencje Biskupa Ordynariusza, to pochylanie się, w świetle Słowa Bożego, nad trzema pytaniami, a  właściwie zadaniami postawionymi przed każdym z nas:

 • kim jestem?
 • kim jest Bóg, w którego wierzę?
 • jak żyć na miarę powołania?

Obecność ks. Biskupa, Jego towarzyszenie w trudzie dotarcia do odpowiedzi na te pytania, były błogosławieństwem, a także wielkim zaszczytem dla wszystkich uczestniczek tych rekolekcji.
Ten wspólnie spędzony czas, to było osobiste doświadczenie  głębokiej wymowy Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, który przechodząc obok potrzebującego człowieka, jako jedyny „wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany” (Mt 10, 33-34).
Dla osób, których codzienna praca często jest niedoceniana, a także wystawiana na krytykę i  brak zrozumienia otoczenia, poświecenie swojego cennego czasu przez ks. Biskupa, podzielenie się refleksją nad Słowem Bożym oraz osobistymi świadectwami Opieki Bożej, było czasem budującego i wzruszającego SPOTKANIA.

Jednym z licznych owoców tych wyjątkowych rekolekcji było, pozostawienie sobie głęboko w sercu uczestniczek, przesłania ks. Biskupa, aby pracy gospodyni plebanijnej „towarzyszyło posługiwanie Marty i kontemplacja Marii”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się