Offcanvas Section

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks....

3. Światowy Dzień Ubogich 2019

W minioną niedzielę (17 listopada) przeżywaliśmy Światowy Dzień Ubogich. Tak razem z Ubogimi świętowaliśmy w Opolu. zdjęcia: Piotr...

Zmarł ks. Jerzy Jarczak

W dniu 17 listopada 2019 r. zmarł ks. Jerzy Jarczak, lat 67, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu w dekanacie...

Film, który zmienia świadomość ludzi

W imieniu Rafael Film informujemy o najważniejszej premierze filmowej tego roku. Film „Nieplanowane” będzie można oglądać w polskich...

Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć tym, którzy weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi,...

AKTUALNOŚCI

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

listopad 19, 2019
W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks. Krzysztofowi Grzywoczowi. (Wejście od ul. Książąt Opolskich). Godziny otwarcia muzeum: wtorek, czwartek: 10.00 - 12.00 oraz 14.00 -…

ZAPOWIEDZI

Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

listopad 19, 2019
Wszyscy nadzwyczajni szafarze Komunii św. zaproszeni są na doroczny dzień skupienia w uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada. Niedziela Chrystusa…

W środę wieczorem w auli Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu spotkali się rektorzy wyższych uczelni oraz nauczyciele akademiccy, którzy opłatkiem przełamali się z biskupami opolskimi i przedstawicielami władz miejskich.
Bp Andrzej Czaja życzył przedstawicielom środowiska akademickiego, aby potrafili dowartościować w życiu jeszcze bardziej Bożą prawdę. „Abyśmy się nie pogubili, ale odnaleźli w życiu sens i cel drogi” – mówił opolski ordynariusz. „Abyśmy potrafili odnajdywać w drugim człowieku przyjaciela, a nie wroga. Postrzegamy, że dziś coraz częściej człowiek człowiekowi wilkiem. Czy nie jest to gorzkim owocem zostawiania na boku tego, co Bóg powiedział? Lekceważenia i deptania Bożego prawa wpisanego w naturę i to stanowione? Lekceważenia Dobrej Nowiny o naszym zbawieniu, czyli Jezusową Ewangelię? Przecież to właśnie tam, nawet człowiek światopoglądu niereligijnego, znaleźć może bogactwo humanizmu, sens i cel życia” – zachęcał.
„Życzę” – powiedział bp Czaja – „byśmy na nowo odkryli wartość Bożego Słowa i widzieli w Bożej prawdzie światło dla ścieżki życia. Byśmy na Bożym prawie oparli swoje życie osobiste, rodzinne, zawodowe i społeczne, a także akademickie”.
Opolski biskup zaproponował też, aby zobaczyć inspirację dla środowiska akademickiego w Dobrej Nowinie, która jest zwiastowana przez Boga. „Nie zdawajmy się tylko na własną dumkę. To jest wartość teologii, że jest racjonalną obróbką prawdy objawionej. W tym jej specyfika, ale też i wartość” – podkreślił.
Obecnym w auli teologom bp Andrzej Czaja powiedział: „Nie dajcie się wpędzić w kompleksy, nawet, gdy dzisiaj refleksję teologiczną się podważa. Miejcie świadomość, jak ważna i wartościowa jest wasza refleksja. Podejmujcie tę refleksję z takim przeświadczeniem, że trzeba dobrze ją przełożyć, aby zrozumiał ją współczesny człowiek. Abyśmy nie uprawiali teologii wyrażonej zbyt hermetycznym językiem” – przestrzegał.
„Całemu środowisku akademickiemu życzę” – mówił bp Czaja – „abyście się jeszcze bardziej otwarli na teologię. Mamy z czego zaczerpnąć. Zachęcam, abyście weszli w większy dialog z teologią” – dodał.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.