Offcanvas Section

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks....

3. Światowy Dzień Ubogich 2019

W minioną niedzielę (17 listopada) przeżywaliśmy Światowy Dzień Ubogich. Tak razem z Ubogimi świętowaliśmy w Opolu. zdjęcia: Piotr...

Zmarł ks. Jerzy Jarczak

W dniu 17 listopada 2019 r. zmarł ks. Jerzy Jarczak, lat 67, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu w dekanacie...

Film, który zmienia świadomość ludzi

W imieniu Rafael Film informujemy o najważniejszej premierze filmowej tego roku. Film „Nieplanowane” będzie można oglądać w polskich...

Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć tym, którzy weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi,...

AKTUALNOŚCI

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

listopad 19, 2019
W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks. Krzysztofowi Grzywoczowi. (Wejście od ul. Książąt Opolskich). Godziny otwarcia muzeum: wtorek, czwartek: 10.00 - 12.00 oraz 14.00 -…

ZAPOWIEDZI

Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

listopad 19, 2019
Wszyscy nadzwyczajni szafarze Komunii św. zaproszeni są na doroczny dzień skupienia w uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada. Niedziela Chrystusa…

4 stycznia w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora przełamało się opłatkiem ponad stu twórców i pracowników instytucji kultury województwa opolskiego. W spotkaniu wziął także udział bp Rudolf Pierskała, który zachęcał do wyzwalania dobroci i budowania pokoju.
„Pierwszym darem, który Pan Jezus przyniósł na ziemię jest pokój” – mówił bp Pierskała. „Trzeba o tym pokoju mówić i go budować. Doświadczamy stanu wojny w różnych regionach, nieraz w miejscach pracy, a także niestety w rodzinach i w naszych sercach. Dlatego poddajmy się działaniu Jezusa narodzonego, aby pomógł nam odzyskać pokój. Pokój jest możliwy, harmonia jest możliwa!” – wzywał pomocniczy biskup opolski.
Spotkanie opłatkowe poprzedził spektakl „Mr Scrooge” wg. „Opowieści Wigilijnej” Charlesa Dickensa w reżyserii Mariána Pecko. W tytułowej roli chciwego Scrooga, który przemienia się podczas wigilijnej nocy, wystąpił Andrzej Mikosza.
„Jestem pełen podziwu i wdzięczności za spektakl, który wprowadził nas w kontemplację tajemnicy Bożego Narodzenia” – powiedział bp Rudolf Pierskała. „Nasi przodkowie przekazali nam to dziedzictwo w zwyczajach i tradycjach. Powinniśmy je pielęgnować w naszych rodzinach, ale także i w spektaklach, które przechowują tę tajemnicę. Umiemy być dla siebie nawzajem dobrzy. Ta dobroć się wyzwala. Dlaczego? Bo Pan Jezus się narodził. Bo Bóg jest dobry dla nas i posłał nam swojego Syna. On nas obdarował pierwszy. A my z tej dobroci Bożej czerpiemy, bo przecież z natury człowiek jest bardzo dobry. Tę dobroć trzeba wyzwalać, przypominać!” – dodał bp Pierskała.
Ks. Piotr P. Maniurka, duszpasterz środowisk twórczych, życzył wszystkim zebranym, aby: „piękno żłóbka było bodźcem inspirującym w codziennych, twórczych poszukiwaniach i działaniach. To dzięki Waszej pracy, powiedział kiedyś nasz święty Jan Paweł II, ujawnia się lepiej znajomość Boga” – podkreślił duszpasterz.
Spotkanie opłatkowe wyjątkowo w tym roku odbyło się w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora ze względu na remont gmachu Muzeum Diecezjalnego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.