Offcanvas Section

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks....

3. Światowy Dzień Ubogich 2019

W minioną niedzielę (17 listopada) przeżywaliśmy Światowy Dzień Ubogich. Tak razem z Ubogimi świętowaliśmy w Opolu. zdjęcia: Piotr...

Zmarł ks. Jerzy Jarczak

W dniu 17 listopada 2019 r. zmarł ks. Jerzy Jarczak, lat 67, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu w dekanacie...

Film, który zmienia świadomość ludzi

W imieniu Rafael Film informujemy o najważniejszej premierze filmowej tego roku. Film „Nieplanowane” będzie można oglądać w polskich...

Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć tym, którzy weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi,...

AKTUALNOŚCI

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

listopad 19, 2019
W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks. Krzysztofowi Grzywoczowi. (Wejście od ul. Książąt Opolskich). Godziny otwarcia muzeum: wtorek, czwartek: 10.00 - 12.00 oraz 14.00 -…

ZAPOWIEDZI

Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

listopad 19, 2019
Wszyscy nadzwyczajni szafarze Komunii św. zaproszeni są na doroczny dzień skupienia w uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada. Niedziela Chrystusa…

Ordynariusz diecezji gliwickiej bp Jan Kopiec wziął udział 3 marca w spotkaniu promocyjnym reprintu książki Josepha Gregora „Augustin Weltzel” i jego prac historycznych o Górnym Śląsku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
Wykład o największym dziewiętnastowiecznym badaczu dziejów Śląska bp prof. Jan Kopiec rozpoczął od nakreślenia jego życiorysu.
Augustyn Weltzel żył w latach 1817-1897. Całe jego życie związane było z dawną wielką diecezją wrocławską. Urodzony w Jelczu na Dolnym Śląsku. Studiował we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1842 roku w stolicy ówczesnego Śląska. Potem przez 14 lat pracował w Szczecinie, który wówczas podlegał jurysdykcji biskupa wrocławskiego. Następnie objął parafię w Tworkowie (dzisiejsza diecezja opolska), gdzie dożył 80. roku życia. „Jak na tamte czasy, taki wiek świadczy o dobrym zdrowiu, kondycji i umiejętności właściwej organizacji życia i pracy” – powiedział bp Kopiec.
Ordynariusz diecezji gliwickiej podkreślił, że „ks. Weltzel należał do pokolenia, które było zafascynowane możliwością uprawiania także tego, co dziś nazywamy pracą badawczą. Nigdy nie objął uniwersyteckiej katedry, ani nie należał do elit naukowych i kościelnych. Był zwykłym wiejskim proboszczem, a jednak potrafił uczynić z tego niezwykle cenny atut. To właśnie do ks. Weltzla zwracali się pokornie profesorowi uniwersyteccy, aby uzyskać wiele informacji” – dodał.
Urząd pocztowy w Tworkowie otwarto dopiero w 1878. „Pocztę, jak się powszechnie żartobliwie mówiło” – przypomniał bp Kopiec – „uruchomiono z powodu ks. Weltzla. Tysiące listów i przesyłek z książkami i wypisami, do tej małej miejscowości przychodziły właściwie tylko do miejscowego proboszcza”.
„Ks. Weltzel pisał wszystkie swoje prace rysikiem, ponieważ nie było jeszcze maszyn do pisania ani komputerów” – powiedział biskup gliwicki. „Pod koniec życia ks. Augustyn miał wielkie problemy ze wzrokiem wskutek wieloletniego ślęczenia nad dokumentami przy słabym oświetleniu. Do końca życia był niezwykle aktywny. Umarł po krótkim okresie choroby. Pochowany, zgodnie z życzeniem, przy głównym wejściu kościoła w Tworkowie” – dodał bp Jan Kopiec.
Ks. Augustyn Weltzel, zwany „śląskim Tacytem”, zasłynął głównie jako autor monografii śląskich miast (np. Raciborza, Koźla, Prudnika, Dobrodzienia czy Żor) oraz znanych śląskich rodów, takich jak: Saurma i Sauerma, Praschmów, Gaszynów, Oppersdorfów czy Eichendorffów. Chociaż styl pisania ks. Weltzla daleko odbiega od dzisiejszego stylu pisania monografii, to pozostaje cennym źródłem wiedzy historycznej tamtej epoki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.