Offcanvas Section

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks....

3. Światowy Dzień Ubogich 2019

W minioną niedzielę (17 listopada) przeżywaliśmy Światowy Dzień Ubogich. Tak razem z Ubogimi świętowaliśmy w Opolu. zdjęcia: Piotr...

Zmarł ks. Jerzy Jarczak

W dniu 17 listopada 2019 r. zmarł ks. Jerzy Jarczak, lat 67, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu w dekanacie...

Film, który zmienia świadomość ludzi

W imieniu Rafael Film informujemy o najważniejszej premierze filmowej tego roku. Film „Nieplanowane” będzie można oglądać w polskich...

Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć tym, którzy weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi,...

AKTUALNOŚCI

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

listopad 19, 2019
W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks. Krzysztofowi Grzywoczowi. (Wejście od ul. Książąt Opolskich). Godziny otwarcia muzeum: wtorek, czwartek: 10.00 - 12.00 oraz 14.00 -…

ZAPOWIEDZI

Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

listopad 19, 2019
Wszyscy nadzwyczajni szafarze Komunii św. zaproszeni są na doroczny dzień skupienia w uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada. Niedziela Chrystusa…

Przedstawiciele diecezji opolskiej i diecezji ostrawsko-opawskiej spotkali się w Ostrawie 25 marca w celu omówienia szczegółów współpracy podpisanej przez ordynariuszów tych diecezji w Branicach w 2014 roku.
„To jest program partnerski, który zakłada działania związane z dotacją otrzymaną z funduszy transgranicznych INTERREG z poprzedniego rozdania 2007-20013, które jest obecnie realizowane” – wyjaśnia ks. dr Ginter Żmuda – dyrektor wydziału finansowo-gospodarczego kurii diecezjalnej w Opolu. Jednym z punktów współpracy jest remont kaplicy pw. św. Jana Nepomucena w katedrze opolskiej, a ze strony czeskiej remont katedry w Ostrawie.
Spotkanie w Ostrawie dotyczyło omówienia szczegółów rozliczenia tej inwestycji po stronie polskiej i czeskiej oraz zaplanowania kolejnych spotkań związanych z odbiorami prac. Uczestniczył w nim wikariusz generalny diecezji ostrawsko-opawskiej, który zaproponował dalszą realizację wspólnych dzieł dotyczących renowacji całych obiektów sakralnych, bądź też części ruchomości np. renowacji ołtarza lub obrazów.
„W tej chwili diecezja opolska powinna przygotować listę potrzeb, obiektów i ruchomości zabytkowych, które chcielibyśmy oddać do renowacji bądź całkowitego remontu” – mówi ks. Ginter Żmuda. „Ta lista dotrze do diecezji ostrawsko-opawskiej, a potem zostanie wyłoniony partner do każdej z tych pozycji”.
Uczestnicy wyrazili także chęć renowacji muzeów diecezjalnych. „W Opolu byłaby to modernizacja auli na III piętrze Muzeum Diecezjalnego, a w Czechach adaptacja pomieszczeń na nowe muzeum diecezjalne w Ostrawie” – wyjaśnia ks. Żmuda.
„Kolejnym z programów współpracy mogłaby być pielgrzymka kulturalno-sakralna. Do tych działań chcemy zaangażować wydział duszpasterski i diecezjalne Biuro Podróży św. Jacek” – dodaje ks. Ginter Żmuda.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.