Offcanvas Section

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks....

3. Światowy Dzień Ubogich 2019

W minioną niedzielę (17 listopada) przeżywaliśmy Światowy Dzień Ubogich. Tak razem z Ubogimi świętowaliśmy w Opolu. zdjęcia: Piotr...

Zmarł ks. Jerzy Jarczak

W dniu 17 listopada 2019 r. zmarł ks. Jerzy Jarczak, lat 67, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu w dekanacie...

Film, który zmienia świadomość ludzi

W imieniu Rafael Film informujemy o najważniejszej premierze filmowej tego roku. Film „Nieplanowane” będzie można oglądać w polskich...

Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć tym, którzy weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi,...

AKTUALNOŚCI

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

listopad 19, 2019
W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks. Krzysztofowi Grzywoczowi. (Wejście od ul. Książąt Opolskich). Godziny otwarcia muzeum: wtorek, czwartek: 10.00 - 12.00 oraz 14.00 -…

ZAPOWIEDZI

Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

listopad 19, 2019
Wszyscy nadzwyczajni szafarze Komunii św. zaproszeni są na doroczny dzień skupienia w uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada. Niedziela Chrystusa…

Bp Andrzej Czaja podczas liturgii stacyjnej w Środę Popielcową wzywał: „Mamy kształtować serce wrażliwe, aby widzieć potrzebę i biedę drugiego człowieka. Jałmużna jest środkiem, który uwrażliwia, sprawia, że człowiek nie myśli tylko o sobie”.
Wielki Post w diecezji opolskiej rozpoczął się liturgią wzorowaną na nabożeństwach stacyjnych celebrowanych od wieków w Rzymie. Najpierw w kościele oo. Franciszkanów w Opolu bp Andrzej Czaja przywitał zgromadzonych wiernych, a następnie wszyscy przemaszerowali do katedry w procesji ze świecami, śpiewając litanię do Wszystkich Świętych. W kościele katedralnym biskupi i prezbiterzy opolscy celebrowali Eucharystię z obrzędem posypania głów popiołem.
„Nawróćcie się! Zmieńcie myślenie – woła Kościół” – rozpoczął homilię ordynariusz. „Zdobądźcie się na odwagę i przemyślcie swoje życie, nie lekceważcie Jego przykazań. Nawrócić się do Boga, tzn. odstąpić od tych spraw, które przysłoniły nam Boga i stały się bożkami. Ten nasz Bóg, to jeden jedyny Pan” – podkreślił.
Biskup opolski w swoich rozważaniach szukał odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego mamy się nawrócić?” Nawiązując do liturgii słowa mówił: „Bo Bóg jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i lituje się nad naszą niedolą. On jest dobry i nie zlekceważy naszego wysiłku. Pragnie naszego szczęścia. Oto motyw nawrócenia” – stwierdził. „A św. Paweł na pytanie: „W jakim celu mamy się nawrócić?” odpowiada, by się pojednać z Bogiem i nie zmarnować tego, co jest już nam dane. On tak wiele dla nas uczynił” – dodał. „Abyśmy nie przyjmowali na próżno łaski Bożej – łaski dziecięctwa Bożego, łaski dziedzictwa królestwa niebieskiego… Gdy będziemy w jedności z Bogiem, to nie zmarnujemy żadnej łaski” – zaznaczył kaznodzieja.
„Jak się nawrócić? Joel odpowiada – całym sercem” – kontynuował bp Czaja. „Nie tylko umysłem, wolą, ale sercem całym, aby to, co od Boga dostaliśmy, owocowało w naszym życiu. Co to znaczy dać serce Bogu? Jak to uczynić? Rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty! – wzywa prorok Joel. Mamy wysypać z serca wszystko, co tam się nagromadziło, a do Boga wołać: „Panie stwórz serce czyste i przepuść ludowi swojemu”. Domaga się to solidnego rachunku sumienia, abyśmy rzetelniej i głębiej rozeznali to, co w sercu mamy i wyrzucili to, co zbędne. Dlatego tak ważna jest spowiedź już teraz na początku Wielkiego Postu i potem przed Wielkim Tygodniem, aby z czystym sercem przeżywać Wielkanoc” – apelował.
Biskup opolski przypomniał też środki do pracy wielkopostnej. Prócz jałmużny są nimi modlitwa i post. „Wzywa nas Jezus do modlitwy, ale nie na pokaz” – podkreślił bp Czaja. „To podpowiedź, jak kształtować serce opanowane, oddane Bogu, które dba o jedność z Bogiem, ma potrzebę bycia i życia dla Boga. Wielki Post to czas, aby obdarować serce nową tęsknotą za Bogiem. I post, ale też nie na pokaz. Wołanie o post, to podpowiedź jak kształtować serce oddane, wolne i wrażliwe. Nawet jak nie do końca zrealizuję ten plan na Wielki Post, to Ojciec, który widzi w ukryciu, odda. Bóg będzie się radował, gdy zbliżysz się do Niego sercem czystym, wrażliwym, opanowanym, wypełnionym tęsknotą, całym dla Niego” – zakończył.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.