Offcanvas Section

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks....

3. Światowy Dzień Ubogich 2019

W minioną niedzielę (17 listopada) przeżywaliśmy Światowy Dzień Ubogich. Tak razem z Ubogimi świętowaliśmy w Opolu. zdjęcia: Piotr...

Zmarł ks. Jerzy Jarczak

W dniu 17 listopada 2019 r. zmarł ks. Jerzy Jarczak, lat 67, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu w dekanacie...

Film, który zmienia świadomość ludzi

W imieniu Rafael Film informujemy o najważniejszej premierze filmowej tego roku. Film „Nieplanowane” będzie można oglądać w polskich...

Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć tym, którzy weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi,...

AKTUALNOŚCI

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

listopad 19, 2019
W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks. Krzysztofowi Grzywoczowi. (Wejście od ul. Książąt Opolskich). Godziny otwarcia muzeum: wtorek, czwartek: 10.00 - 12.00 oraz 14.00 -…

ZAPOWIEDZI

Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

listopad 19, 2019
Wszyscy nadzwyczajni szafarze Komunii św. zaproszeni są na doroczny dzień skupienia w uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada. Niedziela Chrystusa…

 

 

„Zadaniem osób konsekrowanych jest mężne bycie znakiem królestwa Bożego. Tego świat od nas oczekuje” – mówił bp Andrzej Czaja w homilii wygłoszonej podczas wspólnych obchodów Światowego Dnia Życia Konsekrowanego diecezji opolskiej i gliwickiej 2 lutego w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu. Ordynariusz podkreślił, że „habitem czy sutanną nie da się przykryć pustki w człowieku”.
Do uroczystej Eucharystii w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Drzymały 1a w Opolu osoby konsekrowane mogły przygotować się poprzez sakrament pokuty i pojednania. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił chór mieszany I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza z Głubczyc, pod dyrekcją mgr. Tadeusza Eckerta oraz schola Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu pod kierunkiem ks. dra Joachima Waloszka. Dla owocnego udziału w liturgii uczestnicy przynieśli świece, a kapłani – alby i stuły w kolorze białym.
Ordynariusz opolski apelował, aby w Roku Wiary wszyscy chrześcijanie, przede wszystkim zaś osoby konsekrowane, wzięły sobie do serca słowa: „Bądź solą ziemi”.
„Trzeba zadbać o to, by nie być pustym znakiem” – przestrzegał kaznodzieja. „Habitem czy sutanną nie da się przykryć pustki w człowieku. Trzeba być w środku wypełnionym Jezusem. Trzeba Go wziąć, ale najpierw trzeba być widzącym jak Symeon. Tylko wtedy można Go widzieć i wziąć. Prorok jest nade wszystko widzącym, spoglądającym oczyma wiary” – zauważył bp Czaja.
Biskup opolski podkreślił ważność odważnego i czytelnego świadectwa życia. „Trzeba nam być takim znakiem sprzeciwu, ponieważ zwłaszcza w Europie, nie tylko Boże przykazania, ale i prawa naturalne są deptane. Bycie znakiem sprzeciwu, nie oznacza walki, ale mężne stanięcia w obronie” – mówił. 
„Benedykt XVI wzywa nas do pielgrzymki, biorąc ze sobą tylko Ewangelię i wiarę Kościoła. Rok Wiary łączy się ze szczególnym świadectwem w naszym codziennym życiu” – kontynuował opolski ordynariusz.
„Wierzę w Boga, to znaczy – wierzę Tobie Boże” – powiedział bp Czaja. „Wierzę w Twoje obietnice. Wierzę, że to, co obiecujesz, się spełni. Wierzę, że Ty Boże chcesz mego dobra i szczęścia. Wierzyć Bogu, to znaczy wierzyć Duchowi Świętemu. W Nim widzę mój sens życia” – wyznał.
Na koniec bp Andrzej Czaja życzył wszystkim osobom konsekrowanym, aby żyły obietnicami Boga i radowały się nimi pośród pustyń tego świata, bo są do tego uzdolnione mocą Boga.
Po uroczystej Eucharystii dla wszystkich osób życia konsekrowanego zaśpiewał głubczycki chór w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
W diecezji opolskiej jest obecnie 15 zakonów i zgromadzeń męskich oraz 20 zakonów i zgromadzeń żeńskich. Na terenie diecezji oprócz 705 księży diecezjalnych, pracuje także 137 księży zakonnych i 692 siostry zakonne. W 2012 roku po raz pierwszy odbył się akt konsekracji wdowy. A w styczniu 2013 roku trzy kobiety zostały włączone do stanu dziewic konsekrowanych na okres próbny.
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.