Offcanvas Section

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks....

3. Światowy Dzień Ubogich 2019

W minioną niedzielę (17 listopada) przeżywaliśmy Światowy Dzień Ubogich. Tak razem z Ubogimi świętowaliśmy w Opolu. zdjęcia: Piotr...

Zmarł ks. Jerzy Jarczak

W dniu 17 listopada 2019 r. zmarł ks. Jerzy Jarczak, lat 67, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu w dekanacie...

Film, który zmienia świadomość ludzi

W imieniu Rafael Film informujemy o najważniejszej premierze filmowej tego roku. Film „Nieplanowane” będzie można oglądać w polskich...

Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć tym, którzy weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi,...

AKTUALNOŚCI

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

listopad 19, 2019
W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks. Krzysztofowi Grzywoczowi. (Wejście od ul. Książąt Opolskich). Godziny otwarcia muzeum: wtorek, czwartek: 10.00 - 12.00 oraz 14.00 -…

ZAPOWIEDZI

Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

listopad 19, 2019
Wszyscy nadzwyczajni szafarze Komunii św. zaproszeni są na doroczny dzień skupienia w uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada. Niedziela Chrystusa…

"Trudna jest misja, do której Bóg powołuje biskupów. Czyni ich odpowiedzialnymi za cały Kościół. Jako następcy apostołów, mają pilnować ustanowionego przez Chrystusa ładu i porządku. To zadanie zleca dziś Bóg waszemu Rudolfowi" - mówił w sobotę 11 stycznia bp Andrzej Czaja w homilii podczas uroczystości konsekracyjnych nowego biskupa pomocniczego diecezji opolskiej Rudolfa Pierskały.

Uroczystościom w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Przybyło na nie ok. 15 arcybiskupów i biskupów z Polski, w tym głównie z całej metropolii katowickiej. W świątyni modlili się także parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji oświatowych z całejdiecezji opolskiej.

W homilii biskup opolski Andrzej Czaja zwrócił się do biskupa nominata: "Przypominasz nam tu obecnym, co jest istotą naszego posłannictwa. Mówisz nam, że naszym pierwszym zadaniem jest głosić Ewangelię. To, co Izajasz głosił, jest i nam dane, wszyscy jesteśmy namaszczeni Duchem Świętym. Tak jak apostołom, tak i każdemu z nas dał swego Ducha. W dniu bierzmowania sobie to najbardziej uświadamiamy. Trzeba więc, byśmy z całą powagą, jak Jezus w swoim rodzinnym Nazarecie, odnosili do siebie słowa Izajasza: "Duch Pana nade mną, ponieważ mnie namaścił i posłał". Wszyscy jesteśmy do tego powołani, przypomina nam to tak często papież Franciszek".

"Do podjęcia tej misji głoszenia Bóg przysposabia nas, gdy przyjmujemy dar Ducha Świętego" - tłumaczył kaznodzieja. "Trzeba świadectwa na miarę życia Jezusa, nie gasząc tlącego się płomyka, nie łamiąc trzciny nadłamanej, miłując nawet nieprzyjaciół" - zaznaczył bp Czaja.

Podkreślił, że kapłaństwo powszechne to misja, do której wszyscy jesteśmy wezwani. "Niektórych Pan wybiera do szczególnej posługi, aby realizowali tzw. służebne kapłaństwo. Ich zadaniem jest przekazywać ludziom jak żyć, udzielać świętych sakramentów, dbać o rozwój wspólnoty wierzących. Ci wybrani otrzymują szczególne namaszczenie, dar Ducha Świętego. Mają wiązać niebo z ziemią, ziemię z niebem, w tym celu otrzymują tzw. władzę święceń. To misja odpowiedzialna i trudna. Dlatego wspólnota wiernych od samego początku otaczała modlitwą tych wybranych, którzy w Chrystusa uwierzyli i starają się za Nim kroczyć" - mówił bp Czaja.

Dalej wyjaśniał, że "trudna jest misja, do której Bóg powołuje biskupów". - Czyni ich odpowiedzialnymi za cały Kościół. Jako następcy apostołów, mają strzec wiary apostołów. Mają pilnować ustanowionego przez Chrystusa ładu i porządku. To domaga się posłuszeństwa i trwania w jedności biskupów - przypominał.

"To zadanie zleca dziś Bóg waszemu Rudolfowi" - kontynuował, zwracając się do członków rodziny biskupa nominata. - Trzeba go otoczyć gorliwą i wierną modlitwą. Ta lampa modlitwy płonie od 7 grudnia i niech nigdy nie zgaśnie - dodał.

Nowy biskup pomocniczy diecezji opolskiej, nawiązując do adhortacji "Evangelii Gaudium" papieża Franciszka, powiedział, że wybranie do posługi biskupiej z jednej strony przynosi radość i nadzieję, a z drugiej - smutek i lęk. "Radość i nadzieja - podobnie jak to miało miejsce w powołaniu apostołów - płyną z wezwania do towarzyszenia Chrystusowi. Nowy biskup może też doświadczyć smutku i lęku przed czekającymi go trudnościami lub nawet prześladowaniami. Apostołowie uwierzyli, gdy Jezus pokazał im swoje rany. Także dziś, do mnie także, ludzie mogą powiedzieć: "Biskupie, pokaż nam swoje rany, a uwierzymy Ewangelii Jezusa, którą głosisz" - mówił.

Przypomniał też słowa papieża Franciszka: "Wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulicę, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody z przywiązania się do własnego bezpieczeństwa". - Panie, nie zostałem jeszcze poraniony, chcę być jednak wiarygodnym świadkiem Twojej Ewangelii - powiedział bp Pierskała i prosił o przymnożenie mu wiary, "abym zgodził się na poturbowanie, poranienie i zabrudzenie, i mimo tego nigdy nie utracił radości z głoszenia Ewangelii".

Następnie podziękował wszystkim biskupom diecezji opolskiej i metropolii katowickiej, kapłanom, zgromadzeniom zakonnym, duchowieństwu Kościołów prawosławnego i luterańskiego, wreszcie rodzinie i rodzimej parafii Mechnica.

Na koniec przypomniał, że w swoim herbie biskupim umieścił wizerunek Świętej Rodziny, co zbiega się z obchodzonym właśnie w metropolii katowickiej Metropolitalnym Rokiem Rodziny. - Święta Rodzino z Nazaretu, rozbudź w naszym społeczeństwie świadomość świętego i nienaruszalnego charakteru rodziny jako dobra nieocenionego, którego nic nie może zastąpić – powiedział bp Pierskała.

"Niech każda rodzina stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju dla dzieci i osób starszych, dla chorych i samotnych, dla ubogich i potrzebujących pomocy" - dodał nowy biskup pomocniczy diecezji opolskiej.

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc życzył bp. Pierskale, by jego posługa "była miłością wielka wobec Boga, wobec każdej rodziny; żeby nasz Kościół stał się bardziej rodzinny i żeby każda rodzina była domowym Kościołem".

Zaprosił też nowego biskupa do włączenia się w uczestniczenie w tegorocznych wydarzeniach metropolii katowickiej. - Liczymy na twoje współdziałanie i na to, że nas wzbogacisz swoją duchowością, kompetencją, życzliwością - dodał
abp Skworc.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.