Offcanvas Section

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks....

3. Światowy Dzień Ubogich 2019

W minioną niedzielę (17 listopada) przeżywaliśmy Światowy Dzień Ubogich. Tak razem z Ubogimi świętowaliśmy w Opolu. zdjęcia: Piotr...

Zmarł ks. Jerzy Jarczak

W dniu 17 listopada 2019 r. zmarł ks. Jerzy Jarczak, lat 67, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu w dekanacie...

Film, który zmienia świadomość ludzi

W imieniu Rafael Film informujemy o najważniejszej premierze filmowej tego roku. Film „Nieplanowane” będzie można oglądać w polskich...

Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć tym, którzy weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi,...

AKTUALNOŚCI

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

listopad 19, 2019
W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks. Krzysztofowi Grzywoczowi. (Wejście od ul. Książąt Opolskich). Godziny otwarcia muzeum: wtorek, czwartek: 10.00 - 12.00 oraz 14.00 -…

ZAPOWIEDZI

Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

listopad 19, 2019
Wszyscy nadzwyczajni szafarze Komunii św. zaproszeni są na doroczny dzień skupienia w uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada. Niedziela Chrystusa…


„Trzy szczególne miejsca posługi określają diakońską służbę: ambona, ołtarz i caritas” – powiedział bp Rudolf Pierskała podczas święceń diakonatu w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. Święcenia przyjęło sześciu alumnów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego.
Opolski biskup pomocniczy przypomniał, że diakoni m.in. głoszą w liturgii Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę o zbawieniu. „To wielka odpowiedzialność, gdyż wiara ludu Bożego rodzi się ze słuchania słowa Bożego i dojrzewa przez głoszenie słowa Bożego”.
Ponadto, zadaniem diakonów jest przygotowywanie Ofiary eucharystycznej i rozdzielanie wiernym Ciała i Krwi Pańskiej. „Macie przejąć się prawdziwą obecnością Chrystusa pod świętymi postaciami i uczyć wiernych szacunku i czci dla Jezusa obecnego w Eucharystii.
„Będziecie – mówił biskup – troszczyć się o chorych i biednych, o ludzi w podeszłym wieku, których w każdej wspólnocie nie brakuje, dlatego tak jak Chrystus, miejcie oczy i uszy otwarte na potrzeby innych, a serce szlachetne i gotowe do pomocy. Pan Jezus nigdy nie przechodził obojętnie wobec chorych, cierpiących i ubogich. Zawsze starał się im pomóc, gdy Go prosili, a co więcej, sam wychodził im naprzeciw, widząc jak są utrudzeni i obciążeni. Na tym polega miłość bez obłudy” – podkreślił.
Kaznodzieja wyjaśnił też, że diakoni to słudzy Jezusa w Kościele. „U początku dziejów Kościoła apostołowie za sprawą Ducha Świętego wybrali do codziennej pomocy siedmiu mężów cieszących się dobrą opinią, aby oni mogli oddawać się modlitwie i głoszeniu słowa Bożego. Tym zaś wybranym mężom powierzyli usługiwanie ubogim” – przypomniał.
Bp Pierskała mówił także, że diakoni mają być służącymi i choć to słowo wywołuje w pierwszym skojarzeniu uczucia niezbyt miłe, to powinni oni robić to, co inni im polecą. Dobrowolna zgoda oraz przyrzeczenie czci i posłuszeństwa ordynariuszowi sprawia, że diakoni „oddają Jezusowi to, co mają najcenniejsze, czyli swoją wolność”.
Jako wskazówki, jak być dobrym diakonem, biskup wymienił: zachowywanie dobrych obyczajów, opanowanie w mowie i korzystaniu z dóbr materialnych, aby ludzie widzieli ich dobre czyny i chwalili Ojca w niebie. „Nie was chwalili, choć z pewnością będą to niektórzy czynić i będą was chwalić” – dodał.
Kaznodzieja wyjaśnił też, że przyrzeczenie celibatu zobowiązuje do troski o odpowiedzialne i czyste relacje do drugiego człowieka, kobiet i mężczyzn, dzieci i młodzieży, troski o właściwe relacje w ich rodzinach i wspólnocie parafialnej. „W waszych relacjach osobowych do bliźnich ma zajaśnieć czystość bez skazy, aby pociągała lud Boży do naśladowania. Przez waszą posługę będziecie ludziom odsłaniali Jezusa, jako ich Zbawiciela” – zaznaczył.
„Wymagania, które stawia wam Pan Jezus są wielkie, ale możliwe do wykonania z Bożą i ludzką pomocą” – stwierdził bp Pierskała. „Otrzymacie przez święcenia łaskę stanu diakona. Moc Ducha Świętego umocni siedmiorakim darem łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi. Obudźcie mocną wiarę w działanie Ducha Bożego, który przemieni wasze serca, ogniem swojej mocy oczyści i przetworzy. On was uzdolni do służby na wzór Jezusa” – podkreślił.
Zdaniem biskupa, pierwszeństwo według Jezusa jest służbą w Kościele. „Wy pojęliście dar Bożego powołania, dlatego z ufnością idźcie za Jezusem. Czy można tak rozumieć pierwszeństwo? Tak można. Po ludzku wydaje się to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Uwierzcie i zaufajcie!” – zachęcał.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.