Offcanvas Section

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks....

3. Światowy Dzień Ubogich 2019

W minioną niedzielę (17 listopada) przeżywaliśmy Światowy Dzień Ubogich. Tak razem z Ubogimi świętowaliśmy w Opolu. zdjęcia: Piotr...

Zmarł ks. Jerzy Jarczak

W dniu 17 listopada 2019 r. zmarł ks. Jerzy Jarczak, lat 67, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu w dekanacie...

Film, który zmienia świadomość ludzi

W imieniu Rafael Film informujemy o najważniejszej premierze filmowej tego roku. Film „Nieplanowane” będzie można oglądać w polskich...

Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć tym, którzy weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi,...

AKTUALNOŚCI

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

listopad 19, 2019
W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks. Krzysztofowi Grzywoczowi. (Wejście od ul. Książąt Opolskich). Godziny otwarcia muzeum: wtorek, czwartek: 10.00 - 12.00 oraz 14.00 -…

ZAPOWIEDZI

Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

listopad 19, 2019
Wszyscy nadzwyczajni szafarze Komunii św. zaproszeni są na doroczny dzień skupienia w uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada. Niedziela Chrystusa…

„Waszym udziałem będzie odtąd wspaniałe obdarowanie Duchem Świętym, reprezentowanie Boga na tej ziemi” – mówił podczas święceń kapłańskich ordynariusz diecezji opolskiej bp Andrzej Czaja. „Kiedy Jezus odpuszczał grzechy, zwłaszcza faryzeusze byli oburzeni – bo tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Wy odtąd będziecie mieli udział w tej Boskiej władzy. Waszym udziałem stanie się odtąd Boska misja – posłanie” – podkreślił.

Bp Czaja wzywał nowych kapłanów: „Całemu światu głoście Ewangelię!” A za papieżem Franciszkiem zachęcał też, aby „otworzyli drzwi człowiekowi, bo wtedy będą otwierać drzwi Chrystusowi”. Biskup opolski przypomniał też, że są rejony, gdzie chrześcijanie są prześladowani, dlatego ta misja może przestraszać. Nie była ona lekka jednak od samego początku.
Biskup opolski wyraził wdzięczność rodzinom nowych kapłanów, które martwiły się, ale też wspierały ich przez całe seminarium. „Czy wytrwają?” – pytał bp Czaja. „Na pewno są dobrze przygotowani. Dbali o to moderatorzy seminaryjni, pracownicy wydziału teologicznego, za co serdecznie im dziękuję” – dodał. „Także wam rodzice, dziadkowie – za atmosferę wiary w rodzinie, za przekazanie im wiary, za ukształtowanie dobrego matecznika dla narodzin i pozytywnej odpowiedzi na głos Pana. Dalej się za nich módlcie, nie odstępujcie od nich. Trzeba o nich pamiętać, troszczyć się o nich. Nieraz będzie im trudno znaleźć zrozumienie wśród tych, do których będą posłani, u współbrata kapłana, biskupa, a wy możecie dać im zrozumienie” – zachęcał bp Andrzej Czaja.

Ordynariusz zachęcał, aby spojrzeć na kapłaństwo oczami wiary, a nie tylko po ludzku. „To spojrzenie pozwala odkryć ogrom zadania, łaskawości Bożej, która temu zadaniu będzie towarzyszyć” – mówił. „Co widzimy? Jasno źródło i sens kapłańskiego żywota, trudu posługiwania. Rośnie, dzięki temu, świadomość wielkiego obdarowania, a przez to umocniona zostaje nasza motywacja do wiernego wypełniania woli Bożej i życia na chwałę Boga” – podkreślił.

„Wielki dar kapłaństwa dany wam jest na wieki, ale nigdy nie będzie wasz – tylko Chrystusowy” – zaznaczył bp Czaja. „Dlatego ciągle trzeba rozeznawać, czego Bóg od nas oczekuje, dać się poprowadzić Duchowi Świętemu. Pasterz też musi się dać prowadzić. Do tego obliguje was ten dar. Przez pryzmat Chrystusowych obietnic, także tej o oglądaniu Boskiego oblicza, rozeznajemy, że tym celem jest nasze zbawienie” – zaakcentował.
Biskup opolski dał też odpowiedź, co robić, by nie zaniedbywać tego daru: „Adoracja, medytacja, kontemplacja oblicza Bożego, medytacja Słowa Pańskiego, mój pacierz i brewiarz – to rzeczy, na których trzeba wszystko oprzeć. Także Eucharystia i sakrament pokuty. Dbać o rozwój swojego ducha” – powiedział.

„Nie wystarczy być nauczycielem, trzeba być świadkiem” – wzywał kaznodzieja. „To, czego będziecie nauczyć, temu dajcie świadectwo – wzorem i w mowie. Dziś tak brakuje kultury słowa, osobistej…” – ubolewał.
Biskup zachęcał, aby neoprezbiterzy byli wierni w miłości, wierze, czystości: „Samym posługiwaniem darem święceń nie pomożemy ludziom, jeśli nie będziemy troszczyć się o ich wiarę. Troszczcie się o żywą więź z Panem, nie pozwalajcie sobie na mierność” – zachęcał.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.