Offcanvas Section

 • All
 • Business
 • Ogłoszenia
 • Technology
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

„Jesteście przed ołtarzem, by odnowić dane sobie przed dwudziestu pięciu laty słowo, a przede wszystkim, by dobremu Bogu podziękować za wszelkie łaski i błogosławieństwo” – powiedział bp Paweł Stobrawa 6 września w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. Na pielgrzymce srebrnych jubilatów małżeństwa zgromadziło się ok. 760 par.
Opolski biskup pomocniczy podziękował małżonkom za przykład chrześcijańskiego życia w rodzinach oraz za trwanie w świętym, nierozerwalnym związku. Bp Stobrawa życzył też jubilatom, aby „Chrystus – Źródło wszelkiego szczęścia i umocnienie więzi małżeńskiej mieszkał w ich sercach i sprawiał, aby wzrastała i ubogacała się ich miłość”.
„Niech na dalszej drodze waszego małżeństwa, towarzyszy wam i waszej rodzinie Boże błogosławieństwo i łaska dobrego zdrowia” – mówił biskup. „Niech wasze dzieci i najbliżsi otaczają was stale wdzięczną, życzliwą troską i dobrocią. Niech Maryja nieustannie okrywa was płaszczem swojej troskliwej miłości, jak nowożeńców w Kanie Galilejskiej i oręduje u swojego Syna, abyście w dobrym zdrowiu, w pokoju i miłości, w radości i nadziei mogli przeżywać i świętować kolejne jubileusze” – dodał.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się