Offcanvas Section

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks....

3. Światowy Dzień Ubogich 2019

W minioną niedzielę (17 listopada) przeżywaliśmy Światowy Dzień Ubogich. Tak razem z Ubogimi świętowaliśmy w Opolu. zdjęcia: Piotr...

Zmarł ks. Jerzy Jarczak

W dniu 17 listopada 2019 r. zmarł ks. Jerzy Jarczak, lat 67, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu w dekanacie...

Film, który zmienia świadomość ludzi

W imieniu Rafael Film informujemy o najważniejszej premierze filmowej tego roku. Film „Nieplanowane” będzie można oglądać w polskich...

Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć tym, którzy weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi,...

AKTUALNOŚCI

Trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk dedykowana księdzu Grzywoczowi

listopad 19, 2019
W gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu do 20 grudnia 2019 roku trwa wystawa malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowana ks. Krzysztofowi Grzywoczowi. (Wejście od ul. Książąt Opolskich). Godziny otwarcia muzeum: wtorek, czwartek: 10.00 - 12.00 oraz 14.00 -…

ZAPOWIEDZI

Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

listopad 19, 2019
Wszyscy nadzwyczajni szafarze Komunii św. zaproszeni są na doroczny dzień skupienia w uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada. Niedziela Chrystusa…

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
 

SZLAKI KULTUROWE NA POLSKO–CZESKIM POGRANICZU

GŁUCHOŁAZY – OŁOMUNIEC 2012

 
Głuchołazy–Nysa–Opole–Ołomuniec, 16–18 października 2012 r.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
„Szlaki kulturowe na polsko-czeskim pograniczu Głuchołazy-Ołomuniec 2012” to temat międzynarodowej konferencji naukowej, jaka w dniach od 16 do 18 października 2012r. odbędzie się w Głuchołazach, Nysie, Opolu i Ołomuńcu. 12 prelegentów oraz ponad 150 uczestników z Polski i Czech będzie dyskutować o tym, jak ożywić ruch pielgrzymkowy na istniejących już Drogach Jakubowych. Zastanowią się także nad ideą wytyczenia i oznakowania Szlaku św. Jakuba wiodącego przez parafie i gminy polsko-czeskiego pogranicza. 
 
Październikowa konferencja to pierwszy krok w kierunku reaktywacji kolejnej nitki Szlaku Jakubowego biegnącej z Opola na południe, przez Racibórz i Opawę do Ołomuńca. Wymaga to jednak zaangażowania i współpracy samorządów lokalnych, parafii, stowarzyszeń pielgrzymów oraz wszystkich ludzi, którym bliska jest idea podróżowania szlakami oznaczonymi muszlą jakubową. Dlatego jednym z pierwszych celów, jakie stawiają sobie organizatorzy konferencji, jest zintegrowanie wspólnot samorządowych i religijnych wokół idei odbudowy Szlaków Jakubowych w regionie. Jednym z pierwszych impulsów do tego było podpisanie przez bp. Andrzeja Czaję i abp. Jana Graubnera porozumienia o współpracy między Diecezją Opolską i Archidiecezją Ołomuniecką w czerwcu bieżącego roku. Owocem sympozjum będzie list intencyjny o współpracy samorządów, parafii i stowarzyszeń na rzecz ożywienia ruchu pielgrzymkowego i turystycznego na już istniejących i mających dopiero powstać Drogach Jakubowych na pograniczu polsko-czeskim. 
 
W konferencji „Szlaki kulturowe na polsko-czeskim pograniczu Głuchołazy-Ołomuniec 2012” wezmą udział przedstawiciele Kościoła, środowiska naukowego, samorządowego, organizacji skupiających miłośników Dróg św. Jakuba, a także studenci. Towarzyszyć jej będzie publikacja naukowa oraz szereg materiałów informacyjno-promocyjnych. 
 
Pierwszego dnia sympozjum (16.10), które rozpocznie się w głuchołaskim ośrodku opolskiej Caritas „Skowronek”, przedstawione zostanie ujęcie historyczne oraz praktyczne Dróg św. Jakuba w Polsce. Omówione zostaną także kwestie dotyczące zarządzania drogami kulturowymi i koncepcja tworzenia Dróg św. Jakuba w Województwie Opolskim. Zaprezentowane zostaną także doświadczenia związane z tworzeniem Nyskiej Drogi 
św. Jakuba, którą uczestnicy konferencji będą mogli poznać bliżej w czasie zwiedzania miejsc Jakubowych w Nysie. 
 
Drugi dzień konferencji (17.10) odbędzie się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Prelegenci skupią się na temacie Szlaków Jakubowych w wymiarze lokalnym. Przedstawiona zostanie koncepcja ich rozwoju na Opolszczyźnie, a także propozycje praktycznych rozwiązań dotyczących m.in. roli wolontariatu czy kwestii znakowania szlaku. 
 
Miejscem ostatniego dnia sympozjum (18.10) będzie Pałac Arcybiskupi w Ołomuńcu. Tu uczestnicy zapoznają się z historią pielgrzymowania na ziemiach czeskich i ze współczesnymi doświadczeniami przy tworzeniu Szlaków św. Jakuba w Czechach. Przedstawiona zostanie też działalność międzynarodowej sieci szlaków pielgrzymkowych „Camini di Europa” oraz „Via Romea Slavorum”. 
 
Znakomite grono prelegentów konferencji tworzyć będą m.in. Biskup Gliwicki ks. prof. Jan Kopiec, prof. Antoni Jackowski z Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie, prof. Andrzej Wyrwa z Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu, prof. PhDr. Miloslav Pojsl z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu oraz wielu wybitnych specjalistów z Polski i Czech. W gronie tym znajdą się również samorządowcy oraz przedstawiciele różnych stowarzyszeń jakubowych. 
 
Konferencja „Szlaki kulturowe na polsko-czeskim pograniczu Głuchołazy-Ołomuniec 2012” organizowana jest przez Diecezję Opolską przy współpracy z Archidiecezją Ołomuniecką i Urzędem Miasta Opola. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalny Konserwator Zabytków RP Piotr Żuchowski, Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, Arcybiskup Ołomuniecki Jan Graubner, Biskup Opolski Andrzej Czaja, Biskup Gliwicki Jan Kopiec, Posłanka do Parlamentu Europejskiego Danuta Jazłowiecka, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Březina, Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki prof. dr hab. Andrzej Koss, Dziekan Wydziału Teologicznego św. Cyryla i Metodego Uniwersytetu Pałackiego RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th.D., Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, Dyrektor Instytutu Ochrony Zabytków w Ołomuńcu František Chupík Ph.D., Burmistrz Ołomuńca Martin Novotný, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski, Prezes Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Stanisław Rakoczy. 
 
Konferencja dofinansowana została ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013.
 

PROGRAM

16.10.2012 – wtorek
 
GŁUCHOŁAZY
 • 9.30 Powitanie uczestników
Ks. dr Ginter Żmuda – otwarcie obrad
Przemówienia powitalne
 • 9.45–11.45 Pierwsza sesja
Prof. dr hab. Antoni Jackowski, Zakład Geografii Religii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: Polskie Drogi św. Jakuba na tle wędrówek pielgrzymkowych w kraju (współautorkami będą: dr Izabela Sołjan oraz dr Elżbieta Bilska-Wodecka).
Prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa, Zakład Historii Średniowiecznej, Instytut Historii UAM, Poznań: Drogi św. Jakuba w Polsce uwarunkowania historyczne a praktyka.
Dr hab. Łukasz Gaweł, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1 IX dyrektor Instytutu UJ), Kraków: Teoria i praktyka zarządzania drogami kulturowymi.
Bp prof. dr hab. Jan Kopiec, Katedra Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego UO, Opole: Z pielgrzymowania w przeszłości.
 • 11.45–12.15 Przerwa na kawę
   
 • 12.15–14.15 Druga sesja
Dr Franciszek Mróz, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Instytut Rekreacji i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, mgr Łukasz Mróz, Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: Uwarunkowania historyczne śląsko-morawskiej Drogi św. Jakuba.
Krzysztof Początek, Wiceprezydent Opola: Koncepcja Drogi św. Jakuba w Województwie Opolskim.
Kazimierz Staszków, Przewodniczący Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Nysie: Doświadczenia związane z tworzeniem Nyskiej Drogi św. Jakuba oraz założenia współpracy ze Stowarzyszeniem Camini d` Europa.
Dyskusja
Podsumowanie obrad
 • 14.15–15.00 Przerwa na obiad
 
NYSA
 • 15.00–20.00 Wyjazd studyjny na Nyską Drogę św. Jakuba
 • 15.30 Msza św. w kościele pw. św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki pod przewodnictwem JE bpa ks. prof. dra hab. Jana Kopca
 • 16.30  Zwiedzanie:
  • – Skarbiec św. Jakuba
  • – Punkt Informacji "Camino Nysa", ul. Bracka 18
  • – Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
 • 18.00 Prezentacja Nyskiej Drogi św. Jakuba (Muzeum w Nysie,  ul. Biskupa Jarosława 11)
 
17.10.2012 – środa
 
OPOLE
 • 9.30 Powitanie uczestników
Ks. dr hab. Norbert Widok, prof. UO – otwarcie obrad
Dziekan Wydziału Teologicznego UO, ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola – słowo powitalne
 • 9.45–11.45 Trzecia sesja
Dr Franciszek Mróz, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Instytut Rekreacji i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, mgr Łukasz Mróz, Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: Geneza i rozwój polskich odcinków “Camino de Santiago”.
Mgr Emil Mendyk, Stowarzyszenie "Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce", Wrocław: Śląsk Opolski i Brama Morawska na tle Drogi św. Jakuba w Polsce.
Mgr Katarzyna Harnyś-Mielnik, Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola: Koncepcja rozwoju Szlaków Jakubowych na Opolszczyźnie.
Dyskusja
 • 11.45–12.15 Przerwa na kawę
   
 • 12.15–14.15 Czwarta sesja
Lek. Agnieszka Kielc, mgr inż. Bogusława Tomczak, Stowarzyszenie "Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce", Wrocław: Rola wolontariatu w tworzeniu i utrzymaniu Drogi Jakubowej.
Wojciech Maleszka, Jan Blachowski, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu: Rowerowa droga św. Jakuba na Dolnym Śląsku.
RNDr. Jan Bím Občanské sdružení Ultreia, Praha: Drogi św. Jakuba w Czechach kiedyś i dziś – specyfika znakowania tras w czeskim środowisku.
Dyskusja
Podsumowanie obrad
 
18.10.2012 – czwartek
 
OŁOMUNIEC
 • 10.00 Powitanie uczestników
Ks. abp Mons. Jan Graubner – otwarcie obrad
 • 10.15–11.15 Piąta sesja
ThLic. Vít Hlinka, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc: Pielgrzymowanie średniowieczne – źródła ideowe i realizacja.
Prof. PhDr. Miloslav Pojsl, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc: Biskup ołomuniecki Jindřich Zdík i jego pielgrzymki do Ziemi Świętej.
 • 11.15–11.30 Przerwa na kawę
   
 • 11.30–12.30 Szósta sesja
Mgr Pavel Macura, Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín: Międzynarodowa sieć szlaków pielgrzymkowych „Camini di Europa”.
Mons. Jan Peňáz, Parafia Křtiny: Tradycja ruchu pielgrzymkowego i jego odnowienie po 1989 r., międzynarodowy szlak pielgrzymkowy „Via Romea Slavorum”.
 • 12.30–14.00 Przerwa na obiad
   
 • 14.00–15.30 Siódma sesja
Dr hab. Łukasz Gaweł, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Zarządzanie szlakiem kulturowym.
Juraj Flamik, Nadace partnerství, Brno: Drogi św. Jakuba na Morawach południowych i motywacja współczesnych pielgrzymów.
Dr Josef Pala, Zlín: Doświadczenia zbudowania szlaków pielgrzymkowych na terenie archidiecezji ołomunieckiej.
 • 15.30–16.00 Panel dyskusyjny i podsumowanie obrad.
 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.