Offcanvas Section

Lista świąt wyznaczonych przez kalendarz liturgiczny.

1 stycznia (wtorek) Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
6 stycznia (niedziela) Trzech Króli
2 lutego (sobota) Matki Boskiej Gromnicznej
6 marca (środa) Środa Popielcowa
19 marca (wtorek) Uroczystość św. Józefa
14 kwietnia (niedziela) Niedziela Palmowa
18 kwietnia (czwartek) Wielki Czwartek
19 kwietnia (piątek) Wielki Piątek
20 kwietnia (sobota) Wielka Sobota
21 kwietnia (niedziela) Wielkanoc
22 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
23 kwietnia (wtorek) św. Wojciecha, biskupa i męczennika
3 maja (piątek) Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
8 maja (środa) św. Stanisława, biskupa i męczennika
16 maja (czwartek) św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika
2 czerwca (niedziela) Wniebowstąpienie Pana Jezusa
9 czerwca (niedziela) Zielone Świątki
10 czerwca (poniedziałek) Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
20 czerwca (czwartek) Boże Ciało
29 czerwca (sobota) Uroczystość św. Piotra i Pawła
15 sierpnia (czwartek) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
18 września (środa) św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona młodzieży
1 listopada (piątek) Wszystkich Świętych
2 listopad (sobota) Dzień Zaduszny
8 grudnia (niedziela) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
24 grudnia (wtorek) Wigilia Bożego Narodzenia
25 grudnia (środa) Boże Narodzenie
26 grudnia (czwartek) Drugi dzień Bożego Narodzenia

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się