1.    ZAPROSZENIE DO KONCELEBRY. WSZYSCY KSIĘŻY SĄ ZAPROSZENI DO KONCELEBROWANIA EUCHARYSTII Z UDZIELENIEM ŚWIĘCEŃ.
Prosimy o przywiezienie ze sobą alby. Jednakowe stuły będą przygotowane.

2.    Zakrystia.

A.    Zakrystia dla wszystkich Księży za wyjątkiem wymienionych poniżej zostanie zaaranżowana w Domu Katechetycznym przy katedrze (wejście z Placu Katedralnego). Wszyscy Księża otrzymają stuły.
PO ZAŁOŻENIU ALBY I STUŁY KSIĘŻA SĄ PROSZENI O BEZPOŚREDNIE UDANIE SIĘ DO KATEDRY I ZAJMOWANIE MIEJSC WSKAZANYCH PRZEZ KLERYKÓW.
RÓWNIEŻ KSIĘŻA, KTÓRZY NIE BĘDĄ KONCELEBROWALI SĄ PROSZENI O ZAJĘCIE PRZYGOTOWANYCH MIEJSC. (ZA KSIĘŻMI KONCELEBRUJĄCYMI)
PROŚBA O ZAJĘCIE MIEJSC DO 15 MIN. PRZED ROZPOCZĘCIEM EUCHARYSTII.
NA CZAS CELEBRACJI DOM KATECHETYCZNY BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

B.    Zakrystia dla Księży Moderatów WMSD i Księży Proboszczów Wyświęcanych będzie przygotowana w Domu Biskupim. (Księża biorą udział w procesji wejścia).

3.    Uwagi dotyczące przebiegu celebracji:
•    na rozpoczęcie Eucharystii, wszyscy Księża koncelebrujący wykonują skłon głowy w momencie przyklękania przez Biskupa przed ołtarzem;
•    obrzęd święceń rozpoczyna się po Ewangelii;
•     po Litanii do Wszystkich Świętych wszyscy Księża ustawiają się wzdłuż katedry - Klerycy poprowadzą Księży; wszyscy obecni Prezbiterzy wkładają ręce na wyświęcanych;
•    na zakończenie obrzędu Księża przekazują Nowowyświęconym znak pokoju; po zakończeniu obrzędu święceń Księża wracają na miejsca;
•    Księża Proboszczowie Neoprezbiterów - po modlitwie święceń i komentarzu podejdą do Neoprezbiterów aby pomóc w założeniu stuły i ornatu, które podadzą klerycy;
•    w czasie przygotowania darów, podczas okadzania głównego celebransa - Biskupa - wszyscy Księża przyjmują postawę stojącą, gdyż jest to jednocześnie okadzenie wszystkich koncelebransów;
•    będziemy się modlić słowami III Modlitwy Eucharystycznej; słowa odmawiane wspólnie przez wszystkich koncelebransów proszę wymawiać przyciszonym głosem; teksty liturgii będą przygotowane;
•    Komunię Świętą (przez zanurzenie) Księża będą przyjmowali przy ołtarzach Trójcy Świętej i Matki Bożej Opolskiej, do których skierują Księży klerycy;
(Jedynie Księża Proboszczowie Neoprezbiterów i Moderatorzy WMSD do Komunii Świętej podejdą do ołtarza);
•    po zakończenie Eucharystii i rozdaniu dekretów, podczas śpiewu ku czci Matki Bożej zanim Biskupi z Neoprezbiterami udadzą się przed Obraz Matki Bożej Opolskiej, wszyscy Księża zostaną poproszeni o ustawienie się już wzdłuż Katedry. Następnie, kiedy po modlitwie Biskupi z Neoprezbiterami powrócą przed ołtarz, wszyscy Księża wspólnie przyklękną i przejdą przed gmach Kurii.
Szanownym Księżom dziękuję za współpracę i wyrozumiałość. Proszę również o otwartość na posługę Kleryków WMSD, którzy jak zawsze będą starali się Księżom pomóc w dobrym przeżyciu Eucharystii.

ks. Maciej Skóra, ceremoniarzPliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.