Serdecznie zapraszamy na Tydzień Naukowy zorganizowany z okazji 800-lecia Miasta Opola oraz na Międzynarodową Konferencję Naukową: "Praca. Nauka. Cnota", będącą jego częścią. W imieniu organizatorów i prelegentów z Wydziału Teologicznego UO w sposób szczególny zachęcamy na czwartkową sesję (16 marca b.r.), zatytułowaną: Dziedzictwo religijno-kulturowe Opola, jaka odbędzie się w sali nr 18 w budynku WT UO przy ul. Drzymały 1a.

Program:

Poniedziałek 13.03.2017

13.00 Aula Błękitna Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius
Wykład Gościa Specjalnego Prof. dr. hab. Jana Miodka

13.45 Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, sala 231 Prowadzenie panelu – dr Marek Białokur

13.45 prof. dr hab. Andrzej Kunert (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
Miejsca Pamięci, jako wyzwania współczesności, między polityką, edukacją a obojętnością

15.00 prof. dr hab. Bogusław Gediga (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
Ideologiczna rola archeologicznych badań na Ostrówku w Opolu w latach powojennych

17.00 prof. dr hab. Dorota Simonides (Opole)
 

Wtorek 14.03.2017 – Źródła wielokulturowości na Śląsku

17.00 Archiwum Państwowe w Opolu
Prowadzenie panelu – prof. dr hab. Mirosław Lenart, Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu prof. dr hab. Stanisław Czaja (Uniwersytet Śląski)
Ekstremalne zjawiska pogodowe w rejonie Opola – fakty i mity
mgr inż. Łukasz Denys  (Wydział Prawa i Administracji)
Działalność Izby Rzemieślniczej i Cechów Rzemiosła w Opolu – od 1951 do współczesności

Środa 15.03.1017

12.00–14.00 Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego – rejestracja uczestników konferencji (ul. Strzelców Bytomskich 2, sala 200, II piętro)

14.00 Filharmonia Opolska im. J. Elsnera – rozpoczęcie konferencji, powitanie gości Otwarcie wystawy Biblioteki Głównej UO „800 lat Opola – dzieje miasta w książkach i w prasie” Koncert fortepianowy – Fryderyk Chopina Fantazja – f-moll op. 49 oraz 2 etiudy Sergiusza
Rachmaninowa – Obrazy w tonacji g-moll oraz a-moll w wykonaniu Antoniego Pikuty

14.30–16.00 – wykłady inauguracyjne
prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja Ponad czasem, nad przeszłością… prof. Dorota Simonides (Opole) Bogactwo śląskiej kultury ludowej prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) Pierwsi „Opolanie” Koncert muzyki dawnej zespołu „Huslar” ze Szczecina

16:00–16:30 przerwa 16:30–16:50 prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Początki chrześcijaństwa w państwie Piastów w źródłach archeologicznych

16:50–17.10 prof. dr hab. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski) Od Opolan do Opola. Źródła pisane a hipotezy w sprawie plemiennych początków Opola

17.10–17.30 prof. dr hab. Michał Parczewski (Uniwersytet w Rzeszowie) Uwagi o obecności
chrześcijan w dorzeczu Odry przed rokiem 966

17.30–17.50 przerwa 17.50–18.10 prof. dr hab. Sławomir Moździoch (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
Ponad tysiąc lat od powstania grodu opolskiego, osiemset od jego upadku. Co o nim wiemy, a czego nie wiemy?

18.10–18.30 Mgr Krzysztof Demidziuk (Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, Instytut
Historii Uniwersytetu Opolskiego) Wrocławskie archiwalia sprzed 1945 roku do archeologii Opola 18.30–18.50 Sergei Toropov (Uniwersytet Nowogrodzki, Nowogród Wielki, Rosja) i Aleksandr Musin (Instytut Historii Kultury Materialnej, Sankt Petersburg, Rosja)
Fenomen „Czarnokuństwo” na nowogródsko-litewskiej granicy w XIV–XV wieku w kontekście archeologicznym

18.50–19.10 dyskusja 19.10–19.20 wirtualny spacer po Ostrówku i wystawa instrumentów muzycznych w Muzeum Polskiej Piosenki


Czwartek 16.03.2017

9.45 Wydział Teologiczny UO (ul. Drzymały 1a), sala 18 – powitanie gości I Panel „Dziedzictwo religijno-kulturowe Opola”

9.50–10.10 ks. dr Sebastian Krzyżanowski Opole – miasto między krzyżem i orłem

10.10–10.30 ks. dr Olech Chupa Barwy Ukrainy i Opola – wspólnota dziejów

10.50–11.10 ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola Opieka społeczna i zdrowotna w Opolu do XVIII wieku 11.10–11.30 dyskusja 11.30–11.45 przerwa 11.45–12.05 ks. dr Piotr Górecki Z dziejów zakonów i zgromadzeń zakonnych w Opolu 12.05–12.25 ks. dr hab. Franciszek Wolnik, prof. UO Dwie wczesnośredniowieczne stolice
książęce Górnego Śląska (Racibórz i Opole) i rola zakonów w ich wszechstronnym rozwoju

10.30–10.50 ks. bp. prof. dr hab. Jan Kopiec Historyczna droga Opola do samodzielności kościelnej

12.25–12.45 ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser Zaangażowanie środowiska opolskiego
w działalność ekumeniczną

12.45–13.05 ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej Judaica opolskie

13.05–14.15 dyskusja

14.15–14.35 prof. dr hab. inż. Jan Kubik (Politechnika Opolska) Opole nad Odrą

14.35–14.55 dr Andrzej Legendziewicz (Politechnika Wrocławska), dr Magdalena Przysiężna-Pizarska (Uniwersytet Opolski) Czy książę Kazimierz był dobrym ojcem? – rzecz o najstarszym kościele klasztornym w Czarnowąsach

14.55–15.05 dr Andrzej Legendziewicz (Politechnika Wrocławska) Wieża bramna Zamku Górnego – ostatni zachowany element rezydencji księcia Władysława Opolczyka

15.05–16.25 dr Monika Adamska (Politechnika Opolska) Rozwój przestrzenny Opola. Od średniowiecznej osady do stolicy województwa XXI wieku 15.25–16.45 dr Zbigniew Bereszyński (PIN – Instytut Śląski w Opolu) Architektura obronna
w historii i krajobrazie Opola

16.45 – 17.05 prof. dr hab. Tomasz Ciesielski (Instytut Historii UO) Między Habsburgami a Hohenzollernami. Rywalizacja o Opole i księstwo opolskie w czasach nowożytnych

17.05 dyskusja i podsumowanie przez ks. dr. Piotra Góreckiego

15.30 Muzeum Śląska Opolskiego – powitanie gości II Panel „Obyczajowość w miastach Górnego Śląska”
Urszula Zajączkowska, Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego

15.40–16.00 prof. dr hab. Krzysztof Wachowski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego), Nyski ledyrhaus i jego znaczenie dla obyczajowości miast Górnego Śląska

16.00–16.20 Urszula Zajączkowska (Muzeum Śląska Opolskiego) Jak żyli mieszkańcy Opolaw XVII i XVIII w.

16.20–16.40 Dr Małgorzata Iżykowska, mgr Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum Państwowe w Opolu) W drodze na targ do miasta. Nieobyczajne zachowania językowe Ślązaków w II poł. XIX w.

16.40–17.00 Paulina Duś (Instytut Historii UO) Ceremoniał ślubny na Górnym Śląsku. Zwyczaje i obrzędy w XIX i XX wieku

17.00–17.20 przerwa

17.20–17.40 Dr Bogdan Kloch (Muzeum w Rybniku) Społeczność miejska a wspólnota religijna w małym miasteczku na Górnym Śląsku, na przykładzie Rybnika w XVII i I połowie XVIII w. Wybrane aspekty i próba porównania z uwarunkowaniami Opola

17.40–18.00 Maria Pająk, Małgorzata Tomańska (Opolska Okręgowa Izba Aptekarska)
Historia opolskiej Apteki Miejskiej w pigułce 18.00–18.20 Walter Pyka (Opolska Okręgowa Izba Aptekarska) Pigułka poetycka Waltera Pyki

18.20 podsumowanie obrad przez Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Urszulę Zajączkowską 18.40–19.00 koncert zespołu „Camerton”

Piątek 17.03.2017 - Aula Błękitna Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius „Historia kołem się toczy”

9.15 powitanie na Uniwersytecie Opolskim – JM Rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk

9.20–09.40 dr Wojciech Dominiak (Muzeum Ziemi Prudnickiej) Książęta opolscy znani i nieznani 09.40–10.00 dr Marcin Böhm (Instytut Historii UO) Wokół dyskusji o udziale księcia Kazimierza I opolskiego w V wyprawie krzyżowej 10.00–10.20 dr Marta Rostropowicz-Miśko (Wydział Prawa i Administracji UO ) Uczeni, wyna¬lazcy i odkrywcy z Opola

10.20–10.40 dr hab. Piotr Pałys prof. PIN–IŚ (PIN – Instytut Śląski w Opolu) Opole na
mapie polsko-łużyckich kontaktów politycznych i kulturalnych

10.40–11.00 prof. dr hab. Manfred Kutyma (Frankfurt nad Menem) Nobliści ze Śląska. Niewy¬korzystany potencjał autorytetów naukowych i moralnych

11.00–11.20 prof. dr hab. Piotr Boroń (Uniwersytet Śląski) Epitafium ks. Jerzego Stephetiusa
w katedrze św. Krzyża – przyczynek do historii Górnego Śląska oraz kontaktów Opola i Gliwic

11.20–11.40 dr Maciej Borkowski Rabini opolskiej gminy żydowskiej w latach 1847–1937

11.40–12.00 prof. dr hab. J. Rostropowicz (Instytut Historii UO ) Przedwojenni poeci, pisarze i artyści o Opolu

12.00–12.20 prof. Wiaczesław Kusznir (Uniwersytet w Odessie, Ukraina) Stosunki Ukrainy i Polski w okresie nowożytnym

12.20– 12.40 przerwa

12.40–13.00 dr Adriana Dawid (Instytut Historii UO) Opole jako stolica obszaru plebiscytowego (1920–1922)

13.00–13.20 dr Bernard Linek (PIN – Instytut Śląski w Opolu) Sposoby walki z bezrobociem w międzywojennym Opolu

13.20–13.40 dr Norbert Honka (Instytut Politologii UO) Opolanie wobec nazizmu

13.40–14.00 dr Mariusz Patelski (Instytut Historii UO) Cenzura komunistyczna wobec Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu

14.00–14.20 mgr Piotr Solga (PIN – Instytut Śląski w Opolu) Pomnik bojownikom o polskość Śląska Opolskiego – przemiany znaczeń „opolskiej Nike”

14.20 podsumowanie obrad przez prof. dr. hab. Janusza Dorobisza oraz przejście na otwarcie wystawy w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego „Wzgórze Uniwersyteckie, historia i zabytki”Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.