Dnia 25 marca 2017 r. zmarł ks. prof. dr hab Alojzy Marcol, lat 85, długoletni profesor w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

  • Eksportacja odbędzie się we wtorek 28 marca 2017 r. o godz. 16.00 w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Nysie.
  • Pogrzeb odbędzie się w środę 29 marca 2017 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Nędzy.

* * *

Śp. ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol urodził się 4 czerwca 1931 r. w Nędzy k. Raciborza (obecna diec. gliwicka) jako syn Franciszka i Marii z d. Grzesik. Był trzecim spośród siedmiorga rodzeństwa. W rodzinnej wiosce uczęszczał do szkoły powszechnej. Po jej ukończeniu kontynuował naukę w gimnazjum ogólnokształcącym w Raciborzu, ale w 1945 r. musiał ją przerwać z powodu działań wojennych. W tym roku zmarł także jego ojciec internowany przez radzieckie władze wojskowe. Przez cały następny rok pracował w Lasach Państwowych, zarabiając w ten sposób na utrzymanie licznego rodzeństwa. W styczniu 1947 r. podjął na nowo naukę w gimnazjum w Raciborzu, pozostając w nim aż do końca roku szkolnego. Ponieważ już wtedy nosił się z zamiarem wyboru dogi kapłańskiej, za radą swojego proboszcza ks. Waltera kontynuował edukację w Niższym Seminarium Ojców Werbistów w Nysie, w którym w 1952 r. złożył egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Semi¬narium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie-Opolu.
Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1957 r. w Opolu z rąk bpa Franciszka Jopa. Bezpośrednio po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1957–1960). W 1960 r. obronił magisterium i licencjat z teologii (KUL) na podstawie pracy pt: Problem atomowy w świetle nauki Piusa XII, pisanej pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Władysława Poplatka. Po studiach został wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, równocześnie kończąc pracę nad doktoratem. Stopień naukowy doktora teologii uzyskał w 22 listopada 1962 r. na KUL na podstawie rozprawy Obiektywność wartości etycznych w ujęciu Jana Hessena, pisanej również pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Władysława Poplatka.
Obok pełnionej funkcji wykładowcy latach 1962-1964 oraz 1969-1977 był rektorem kościoła pw. św. Franciszka w Nysie, a także w latach 1962-1977 pełnił funkcję seminaryjnego ekonoma. Od 1977 do 1983 r. był rektorem nyskiego seminarium. W 1974 r. został członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Etyków „Societas Ethica” i Stowarzyszenia Teologów Moralistów obszaru języka niemieckiego. 18 maja 1987 r.  na podstawie rozprawy: Josepha Wittiga teologia narratywna uzyskał tytuł doktora habilitowanego. 20 grudnia 1991 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, zaś 19 listopada 1993 r. Prezydent RP przyznał mu tytułu profesora zwyczajnego.
Obok pracy dydaktycznej w seminarium był również pracownikiem naukowym Akademii Teologii Katolickiej (1983-1994), a od 1994 do 2002 r. profesorem na Wydziale Teologicznym w Opolu. Po przejściu na emeryturę w 2002 r. nadał był aktywny naukowo prowadząc m.in. zajęcia zlecone w Opolu i na uczelni cysterskiej w Heiligenkreuz w Austrii (do 2007 r.). Obok pracy naukowej chętnie włączał się w posługę duszpasterską w parafii pw. św. Dominika w Nysie, na terenie której mieszkał. Odszedł do Pana 25 marca 2017 r.

* * *

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Alojzy, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.