Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego chce służyć duszpasterstwu. Jako instytucja formacyjna kształci przyszłych kapłanów i nauczycieli religii/etyki oraz osoby odpowiedzialne za rodzinę i za szeroko rozumianą kulturę, oferując możliwość zdobywania oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności przydatnych w duszpasterstwie i w życiu społecznym.
Zachęcamy do przyjrzenia się ofercie edukacyjnej Wydziału. Oferta ta skierowana jest zarówno do tegorocznych maturzystów, jak i osób starszych. Do wrześniu trwa jeszcze rekrutacja.
Informacje szczegółowe można uzyskać w dziekanacie Wydziału Teologicznego (ul. Drzy-mały 1a, 45-342 Opole, tel. 77 442 37 67; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) lub ze strony interne-towej (wt.uni.opole.pl).

 
1. Studia stacjonarne (zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku)

1.1. Teologia

Na kierunku teologia proponowane są studia stacjonarne (jednolite magisterskie) na  specjalnościach: katechetyczno-pastoralna (studia 5-letnie) oraz kapłańska (studia 6-letnie). Specjalność katechetyczno-pastoralna przygotowuje osoby świeckie do nauczania religii i etyki w szkołach, do pracy w poradniach rodzinnych czy w redakcjach mediów katolickich. Specjalność kapłańska przygotowuje kleryków Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego do pracy duszpa-sterskiej w diecezji gliwickiej i opolskiej.

1.2. Nauki o Rodzinie

Na kierunku nauki o rodzinie proponowane są studia I stopnia (licencjackie: 3 lata) oraz II stopnia (magisterskie: 2 lata) w ramach następujących specjalności: asystent rodziny albo opiekun osoby starszej i chorej terminalnie. Podczas studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psycho-logicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej związanej z problematyką rodzinną.

1.3. Muzykologia

Studia muzykologiczne skierowane są głównie do muzyków kościelnych, którzy chcieliby pogłębić swoją formację zawodową i naukową, a także do przyszłych nauczycieli muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą kulturą muzyczną.

1.4. Turystyka i kultura śródziemnomorska

Kierunek studiów wprowadza w wiedzę o krajach, narodach kulturach i religiach basenu Morza Śródziemnego. Studenci przygotowywani są do pracy w instytucjach szeroko rozumianej kultury, turystyki i oświaty – jako dziennikarze, korespondenci i eksperci, a także jako pracownicy w insty-tucjach naukowo-badawczych. Jako znawcy kultur i religii Śródziemnomorza mogą również podjąć pracę w instytucjach prowadzących kontakty międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne, jak np.: biura podróży i biura pielgrzymkowe, biura handlowe i firmy współpracujące z krajami śródziemnomorskimi.

2. Studia niestacjonarne – TEOLOGIA (zajęcia odbywają się w soboty)

Po kilku latach wraca możliwość studiowania teologii w tzw. „trybie zaocznym”. Wydział Teologiczny proponuje specjalność katechetyczno-pastoralną, która uprawnia do nauczania religii na wszystkich etapach edukacji. Jest to także dobra okazja do poszerzenia swej wiedzy teologicznej. Studia są również częścią formacji przygotowującej do posługi stałego diakona. Studia mogą podjąć zarówno osoby bezpośrednio po maturze, jak i starsze, osoby pracujące i emeryci. Informacje szczegółowe w dziekanacie Wydziału Teologicznego.

3. Studia doktoranckie

3.1. Nauki teologiczne (zajęcia odbywają się w środy)

Studia trwają 4 lata i dają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk teologicznych. W zależności od zainteresowań doktorant wybiera seminarium naukowe spośród różnych subdyscyplin teologicznych i pisze pracę pod kierunkiem wybranego profesora. Studia doktoranckie są dla księży i świeckich teologów dobrą okazją do pogłębienia swojej wiedzy, do licznych spotkań i wymiany do-świadczeń duszpastersko-katechetycznych, a także do odkrywania i rozwijania współczesnej teolo-gii przez udział w konferencjach naukowych i własne publikacje.

3.2. Nauki o rodzinie (zajęcia odbywają się w piątki)
 
Studia mają charakter interdyscyplinarny ze szczególnym akcentem położonym na takie dziedziny, jak: nauki humanistyczne, społeczne i teologiczne. Kadrę naukową tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Teologicznego i Wydziału Historyczno-Pedagogicznego (Instytut Socjologii, Instytut Nauk Pedagogicznych i Instytut Psychologii). Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach i wyboru seminariów doktoranckich w zakresie pięciu perspektyw: filozoficznej i bioetycznej, socjologicznej, psychologicznej, pedagogicznej i teologicznej.

Inne propozycje – studia podyplomowe i kursy doskonalące (por. wt.uni.opole.pl).Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.