W dniu 8 marca 2018 r. odszedł do wieczności ks. prof. Józef Herbut, lat 84, długoletni wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelski, Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

  • Eksportacja – w niedzielę 11 marca 2018 r. o godz. 16.00 w kościele pw.  św. Franciszka z Asyżu w Nysie;
  • Msza św. pogrzebowa – w poniedziałek 12 marca 2018 r. o godz. 11.00 w kościele pw.  św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie; bezpośrednio po niej złożenie do grobu na cmentarzu komunalnym w Nysie.

* * *

Polecajmy śp. ks. Józefa Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * *

Śp. ks. prof. Józef Herbut urodził się 1 listopada 1933 r. w Baryszu, pow. Buczacz w woj. tarnopolskim na Podolu, w rodzinie rolniczej Ignacego i Marceli zd. Laszkiewicz. W 1942 r. zaczął uczęszczać do szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości i tam ukończył cztery klasy. Po zakończeniu wojny w 1945 r. wraz z całą rodziną został przesiedlony do Krzywiczyn w pow. Kluczbork, gdzie rodzice otrzymali niewielkie gospodarstwo rolne i tam ukończył szkołę podstawową. Od 1948 r. kontynuował edukację w gimnazjum, a potem w Liceum Ogólnokształcącym w Kluczborku, gdzie złożył egzamin dojrzałości w 1952 r. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie-Opolu.
Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1957 r. w Opolu z rąk bpa Franciszka Jopa. Bezpośrednio po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu metafizyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1957-1960). W 1961 r. obronił magisterium (KUL) na podstawie pracy Analiza sylogizmu z termi¬nami o znaczeniach analogicznych; a rok później uzyskał stopień naukowy doktora filozofii na podstawie rozprawy O for¬malnym ujęciu analogii metafizykalnej (promotor ks. prof. S. Kamiń¬ski). Od 1962 roku został wykładowcą logiki, teorii poznania i ogólnej metodologii nauk, a nas¬tępnie także innych dyscyplin filozoficznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu, a od 1976 roku prowadził wykłady na Wydziale Filozofii KUL z zakresu metodologii filozofii i logiki języka religijnego. W 1976 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Hipoteza w filozofii bytu. W 1987 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1992 roku profesorem zwyczajnym.
W latach 1974-1996 pełnił funkcję sekretarza Sekcji Wykładowców Filozofii w Uczelniach Kościelnych w Polsce; od 1975 był członkiem Towarzystwa Naukowego KUL (od 1990 roku członkiem zarządu), a w latach 1977-1991 członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Etyków Societas Ethica; od 1987 roku należał do Lubelskiego Towarzystwa Filozoficznego. Należał także do Redakcji Zeszytów Naukowych KUL (1989-2003), Senackiej Komisji do spraw Wydawnictw KUL (od 1987) oraz do Redakcji Encyklopedii Katolickiej KUL (od 2000). W 1992 r. objął kierownictwo Katedry Metodologii Filozofii na Wydziale Filozofii KUL na stanowisku profesora zwyczajnego; a po utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego w 1994 r. został kierownikiem Katedry Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii na Wydziale Teologicznym tego uniwersytetu. W 2007 roku zakończył działalność dydaktyczną. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Nysie. w 2004 roku został wyróżniony papieskim tytułem kapelana Jego Świątobliwości. Otrzymał również w 2005 roku wysokie odznaczenie państwowe – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odszedł do Pana po długiej chorobie 8 marca 2018 r.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.