Dnia 7 czerwca 2014 r., w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 8 diakonów diecezji opolskiej przyjęło z rąk biskupa opolskiego Andrzeja Czai święcenia prezbiteratu. Oto sylwetki neoprezbiterów i parafie, do których zostali posłani (dekrety wejdą w życie od 28 sierpnia br.):
 

ks. Paweł Czernichowski

pochodzi z parafii św. Andrzeja w Wójcicach. Ma 25 lat. Posiada czwórkę rodzeństwa: siostry Martę, Magdę i Olgę, a także brata Piotra. Pracę magisterską pod tytułem „Zgromadzenie Oblatów św. Józefa na Śląsku Opolskim” napisał pod kierunkiem księdza biskupa prof. dr hab. Jana Kopca. Interesuje się historią Kościoła, liturgiką, lubi gotować i podróżować. Na obrazku prymicyjnym zamieścił słowa: „Proszę Was Bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modlitwami waszymi za mnie do Boga” (Rz 15,30). Praktykę diakońską odbył w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie.Został mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu.

 
 

ks. Mateusz Dąbrowski

pochodzi z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Ma 24 lata. Posiada trzech braci. Pracę magisterską pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Tadeusza Doli napisał pod temat „Początki Kościoła w wydarzeniach paschalnych na podstawie książki Jezus z Nazaretu. Od wjazdu do Jerozolimy do zmartwychwstania Josepha Ratzingera”. Interesuje się poezją, teatrem, muzyką filmową, a także teologią w ujęciu Benedykta XVI. Jako motto wybrał słowa: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,17). Jak diakon posługiwał w ramach praktyk w parafii Matki Boskiej Anielskiej w Przyworach.
Został mianowany wikariuszem parafii pw. Trójcy Świętej w Leśnicy.
 
 

ks. Dariusz Domerecki

pochodzi z parafii św. Bartłomieja w Suchej. Ma 24 lat. Jego dwie siostry to Anna i Renata. Pracę magisterską pod tytułem „Jezus i grzeszna kobieta – reperkusje spotkania na przykładzie życia biblijnego Marii Magdaleny” napisał pod kierunkiem ks. dr Wacława Borka. Cytat z jego obrazka prymicyjnego brzmi: „Trzeba by on wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J 3,30). Swoją praktykę diakońską odbył w Opolu-Szczepanowicach w parafii św. Józefa.
Został mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Prudniku.
 
 

ks. Tomasz Gajda

pochodzi z parafii Matki Bożej w Raciborzu. Ma 25 lata. Ma trzy siostry: Aleksandrę, Victorię i Sarę oraz brata Karola. Temat jego pracy magisterskiej brzmi następująco: „Marcin Luter i Erazm z Rotterdamu w sporze o wolność woli. Studium filozoficzno-teologiczne”. Napisał ją u ks. dr hab. Joachima Piecucha, prof. UO.  Interesuje się muzyką klasyczną, teatrem oraz literaturą 20-lecia międzywojennego. Wybrał następujący fragment z Pisma Świętego jako cytat na obrazek prymicyjny: „Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego” (Flp 3,8a). Jako diakon posługiwał w ramach praktyk w parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Opolu.
Został mianowany wikariuszem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu.
 
 

ks. Dawid Górniak

pochodzi z parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu. Ma 24 lata. Jego jedyny brat Dominik jest od niego młodszy o 10 lat. Pracę magisterską na temat rozumienia kapłaństwa w pismach Yvesa Congara napisał pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Tadeusza Doli. Jego największym zainteresowaniem jest muzyka. Cytat z jego obrazka prymicyjnego brzmi następująco: „A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa” (Ap 12, 11). Praktykę diakońską odbył w Pietrowicach Wielkich w parafii św. Wita, Krescencji i Modesta.
Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Prudniku.
 
 

ks. Michał Kaczówka

pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu. Ma 25 lat i ma młodszego brata. Pod kierunkiem księdza biskupa prof. dr hab. Jana Kopca napisał pracę magisterską „Wyższe Seminarium Duchowne w Nysie-Opolu na łamach Gościa Opolskiego w latach 1992-2012”. Interesuje się teologią moralną oraz historią Kościoła i Polski, szczególnie okresem królów elekcyjnych, lubi obejrzeć dobry film i przeczytać dobrą książkę. Cytat z jego obrazka prymicyjnego brzmi: „Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twojego mieszka w moim wnętrzu” (Ps 40,9). Praktykę diakońską odbywał w parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach.
Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrziciela w Ozimku
 
 

ks. Artur Kasprzycki

ma 38 lat i pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku. Ma siostrę Sylwię. Przed wstąpieniem do opolskiego seminarium formował się w Zakonie Księży Marianów. Pracę magisterską pod tytułem „Racjonalność wiary według Johna Henry’ego Newmana. Studium filozoficzno-teologiczne” napisał pod kierunkiem ks.  prof. dr hab. Joachima Piecucha. Lubi wędrować po górach. Na obrazku prymicyjnym wypisał słowa: „Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę,  a Pan Bóg będzie walczył o ciebie” (Syr 4,28). Praktykę diakońską odbył w opolskiej katedrze.
Został mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku.
 
 

ks. Arnold Klita

pochodzi z parafii św. Michała Archanioła w Rudzińcu. Ma 25 lat. Ma jednego brata. Obronił pracę magisterską pod tytułem: „Kategoria homo sacer w myśli Giorgio Agamben. Studium filozoficzno-teologiczne” napisaną pod kierunkiem ks. dr hab. Joachima Piecucha, prof. UO. Lubi słuchać muzyki, czytać dobrą książkę, interesuje się filozofią i sztuką.  Cytat z obrazka prymicyjnego brzmi: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham (J 21, 17). Jako diakon posługiwał w parafii Bożego Ciała w Oleśnie.
Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu.
 
 

 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.