Dnia 14 maja 2016 r., w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 12 diakonów diecezji opolskiej przyjęło z rąk biskupa opolskiego Andrzeja Czai święcenia prezbiteratu. Oto sylwetki neoprezbiterów i parafie, do których zostali posłani (dekrety wejdą w życie od 24 sierpnia br.):
 

Ks. Paweł Chyla

Syn Gabrieli i Marka, ur. 12.06.1991 r. Pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie. Pracę magisterską napisał nt. „Korzystanie z środków społecznego przekazu w komunikacji parafialnej w diecezji opolskiej”, a jej promotorem był ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO.
Na obrazku prymicyjnym ks. Pawła odnajdziemy słowa „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8,31).

Będzie wikariuszem w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Prudniku.

 

 

Ks. Daniel Jaszczyszyn

Syn Józefy i Zbigniewa, ur. 19.09.1988 r. Pochodzi z par. św. Antoniego w Zdzieszowicach. Pracę magisterską napisał nt. „Próba odnowy życia i obyczajów duchowieństwa diecezjalnego na tle przemian ogólnokościelnych w diec. wrocławskiej 1453-1653”, a jej promotorem był ks. dr hab. Franciszek Wolnik, prof. UO.
Na obrazku prymicyjnym ks. Daniela odnajdziemy słowa: „Z tą samą miłością, z tym samym nastawieniem, niczego na próżnej chwały, niczego z rywalizacji, ale wszystko z pokorą. W tym samym duchu, co Jezus.” (por. Flp 2,1-5).

Będzie wikariuszem w parafii pw. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.


 

Ks. Mateusz Kandzia

Syn Iwony i Norberta, ur. 1.07.1991. Pochodzi z parafii Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim. Pracę magisterską napisał nt. „Antagonizmy jerozolimsko-samarytańskie w Księgach Ezdrasza i Nehemiasza”, a jej promotorem był ks. dr Andrzej Demitrów.
Na obrazku prymicyjnym ks. Mateusza odnajdziemy słowa: „Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg” (1P 4,11).

Będzie wikariuszem w parafii katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu.
 

 

 

Ks. Łukasz Kauf

Syn Danuty i Bernarda, ur. 9.08.1989 r. Pochodzi z parafii Narodzenia Jana Chrzciciela w Dobrej. Napisał pracę magisterską pod kierunkiem ks. dr. hab. Franciszka Wolnika, prof. UO, nt. „Misje na Dalekim Wschodzie prowadzone przez franciszkanów z Prowincji św. Jadwigi w świetle wybranych artykułów z »Głosu świętego Franciszka« opublikowanych w latach 1926-1938.
Na obrazku prymicyjnym ks. Łukasza odnajdziemy słowa: „Miłujmy się wzajemnie, bo miłość jest z Boga” (1J 4,7).

Będzie wikariuszem w parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe.
 

 

Ks. Michał Kowalski

Syn Barbary i Ryszarda, ur. 23.05.1985 r. Pochodzi z parafii Michała Archanioła w Prudniku. Pracę magisterską napisał nt. „Dogmat o prymacie papieskim w dokumentach Soboru Watykańskiego I jako konsekwencja historyczno-teologiczego rozwoju idei papiestwa”. Promotorem pracy magisterskiej był ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola.
Na obrazku prymicyjnym ks. Michała odnajdziemy słowa: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

Będzie wikariuszem w parafii pw. Ducha Świętego w Kędzierzynie-Koźlu.
 

 

Ks. Michał Ludewicz

Syn Lidii i Zbigniewa, ur. 23.10.1986 r. Pochodzi z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Pracę magisterską napisał nt. „Święty Ambroży wobec współczesnych mu przedstawicieli władzy rzymskiej na podstawie wybranych mów i listów”. Jej promotorem był ks. prof. dr hab. Norbert Widok.
Na obrazku prymicyjnym ks. Michała odnajdziemy słowa: „Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość” (Jr 31,3).

Będzie wikariuszem w parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie.
 

 

Ks. Łukasz Michalik

Syn Zofii i Stanisława, ur. 3.02.1989 r. Pochodzi z parafii św. Andrzeja Apostoła w Wójcicach. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem ks. dr. hab. Jerzego Kostorza nt. „Wychowawcza wartość sportu w nauczaniu świętego Jana Pawła II”.
Na obrazku prymicyjnym ks. Łukasza odnajdziemy słowa: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24).

Będzie wikariuszem w parafii pw. Św. Mikołaja w Krapkowicach.
 

 

Ks. Mateusz Mytnik

Syn Józefy i Zbigniewa, ur. 3.10.1991 r. Pochodzi z parafii św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego w Otmuchowie. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Radosława Chałupniaka nt. „Propozycja ewangelizacji w młodzieżowych rekolekcjach oazowych”.
Na obrazku prymicyjnym ks. Mateusza odnajdziemy słowa: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali” (J 13,34).

Będzie wikariuszem w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu.
 

 

Ks. Marcin Patycki

Syn Anny i Tadeusza, ur. 16.10.1991 r. Pochodzi z parafii Narodzenia NMP w Głubczycach. Pracę magisterską napisał nt. „Angelologia w Hierarchii Niebiańskiej Pseudo-Dionizego Areopagity”.
Na obrazku prymicyjnym ks. Marcina odnajdziemy słowa: „Mówię do Boga: Ty jesteś moim Panem. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra” (Ps 16,2).

Będzie wikariuszem w parafii pw. Św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej w Koźlu.
 

 

Ks. Jan Pander

Syn Marii i Manfreda, ur. 26.08.1988 r. Pochodzi z parafii św. Anny w Golczowicach. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Norberta Widoka nt. „Apologia doskonałości stworzenia w polemice św. Augustyna z Manichejczykami”.
Na obrazku prymicyjnym ks. Jana odnajdziemy słowa: „Pan moją mocą i tarczą, Jemu moje serce zaufało” (Ps 28,7).

Będzie wikariuszem w parafii pw. Św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach.
 

 

 

Ks. Kamil Sowada

Syn Rity i Waltera, ur. 11.07.1990 r. Pochodzi z parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem ks. dr. hab. Franciszka Wolnika, prof. UO, nt. „Dzieje społeczności żydowskiej w Kluczborku i okolicach”.
Na obrazku prymicyjnym ks. Kamil odnajdziemy słowa: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 2,17).

Będzie wikariuszem w parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Ozimku.
 

 

Ks. Łukasz Waligóra

Syn Ewy i Andrzeja, ur. 3.01.1991 r. Pochodzi z parafii św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego w Otmuchowie. Pracę magisterską napisał nt. „Ofiara, uczta, dziękczynienie. Teologiczno-liturgiczny wymiar ołtarza w świetle Ogólnego Wprowadzenia do Mszały Rzymskiego z uwzględnieniem tradycji biblijnej. Studium teologiczno-liturgiczne”.
Na obrazku prymicyjnym ks. Łukasza odnajdziemy słowa: „Ja, Pan, powołałem cię, abyś wyzwalał. Ująłem cię za rękę i ukształtowałem” (Iz 42,6).

Będzie wikariuszem w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku.

 

Tekst i zdjęcia: Anna Kwaśnicka - "Gość Niedzielny"Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.