Sylwetki neoprezbiterów 2018

 

Ks. Markus Bengsz

Urodzony 28 września 1993 roku, pochodzi z Parafii pw. Bożego Ciała i Św. Norberta w Opolu-Czarnowąsach. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim. Pracę magisterską napisał o „Modlitwie w ujęciu Ewagriusza z Pontu” pod kierownictwem ks. prof. Norberta Widoka. Zaś motto na obrazku prymicyjnym brzmi: „Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie”, zaczerpnięte z popularnej pieśni mszalnej. Został mianowany z dniem 23 sierpnia 2018 r. wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu.

 

 

 


Ks. Marcin Fikus

Urodzony 7 grudnia 1990 roku, pochodzi z Parafii pw. św. Józefa Robotnika w Opolu-Wrzoskach. Uczęszczał do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu. Pracę magisterską napisał o „Historiozbawczej roli kobiet Starego Testamentu z genealogii Jezusa wg św. Mateusza” pod kierownictwem ks. dr Andrzeja Demitrowa. Zaś motto na obrazku prymicyjnym brzmi: „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał”, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Jana (J 3,30). Został mianowany z dniem 23 sierpnia 2018 r. wikariuszem parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Kluczborku.

 

 

 


Ks. Jakub Furca

Urodzony 23 listopada 1993 roku, pochodzi z Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łące k. Nysy. Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie. Pracę magisterską napisał o „Dziejach parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łące w latach 1780-2017” pod kierownictwem ks. dr hab. Franciszka Wolnika. Zaś motto na obrazku prymicyjnym brzmi: „Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim!”, zaczerpnięte z Księgi Proroka Izajasza (Iz 43,1). Został mianowany z dniem 23 sierpnia 2018 r. wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu.
 

 

 

Ks. Łukasz Klęczar

Urodzony 20 października 1993 roku, pochodzi z Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu. Uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego w Markowicach k. Inowrocławia. Pracę magisterską napisał o „Postawie chrześcijanina wobec systemu totalitarnego według kazań ks. Jerzego Popiełuszki wygłoszonych podczas Mszy świętych za Ojczyznę” pod kierownictwem ks. dr hab. Andrzeja Anderwalda. Zaś motto na obrazku prymicyjnym brzmi: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”, zaczerpnięte z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 12,21). Został mianowany z dniem 23 sierpnia 2018 r. wikariuszem parafii Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu.
 

 

 

Ks. Tomasz Kornek

Urodzony 15 czerwca 1992 roku, pochodzi z Parafii pw. Ducha Świętego w Opolu-Winowie. Uczęszczał do Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu. Pracę magisterską napisał pod tytułem: „Hans Küng i Joseph Ratzinger jako teolodzy Soboru Watkańskiego II” pod kierownictwem ks. prof. Tadeusza Doli. Na obrazku prymicyjnym zamieścił dwa motta. Pierwsze brzmi: „Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych”, zaczerpnięte z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 9, 22b). Drugie zaś brzmi: „Naprzód i wyżej”, których autorem jest bł. o. Alojzy Liguda SVD. Został mianowany z dniem 23 sierpnia 2018 r. wikariuszem wikariuszem parafii Bożego Ciała w Oleśnie.
 

 

 

Ks. Daniel Litwin

Urodzony 21 stycznia 1990 roku, pochodzi z Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Rachaniach k. Zamościa (Diecezja Zamojsko-Lubaczowska). Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Pracę magisterską napisał o „Aktualizacji kerygmatu V Niedzieli w ciągu roku, cyklu C. Studium homiletyczne na podstawie homilii opublikowanych w Bibliotece Kaznodziejskiej i Współczesnej Ambonie” pod kierownictwem ks. dr Michała Klementowicza na Katolickim Uniwersytet Lubelskim im. św. Jana Pawła II w Lublinie. Zaś motto na obrazku prymicyjnym brzmi: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie”, zaczerpnięte z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan (1 Tes 5, 16-18b). Został mianowany z dniem 23 sierpnia 2018 r. wikariuszem parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu.
 

 

 

Ks. Tomasz Łuczkowski

Urodzony 2 marca 1992 roku, pochodzi z Parafii pw. św. Anny Samotrzeciej w Opolu-Chmielowicach. Uczęszczał do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu. Pracę magisterską napisał o „Życiu religijnym i liturgicznym parafii Chmielowice w latach 1990-2015 w świetle biuletynu parafialnego Annales” pod kierownictwem ks. dr Mateusza Potocznego. Zaś motto na obrazku prymicyjnym brzmi: „Nie wyście Mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili”, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Jana (J 15,16). Został mianowany z dniem 23 sierpnia 2018 r. wikariuszem parafii Św. Michała Archanioła w Prudniku.

 

 

 


Ks. Piotr Mandala

Urodzony 3 września 1992 roku, pochodzi z Parafii pw. św. o. Pio w Zdzieszowicach. Uczęszczał do Technikum technologii chemicznej w Zespole szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach. Pracę magisterską napisał o „Eucharystycznym wymiarze Kościoła według dzieła J. Ratzingera – Benedykta XVI Teologia Liturgii” pod kierownictwem ks. dr hab. Andrzeja Anderwalda. Zaś motto na obrazku prymicyjnym brzmi: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 16,24). Został mianowany z dniem 23 sierpnia 2018 r. wikariuszem parafii Św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich.

 

 


Ks. Piotr Mazurkiewicz

Urodzony 26 stycznia 1992 roku, pochodzi z Parafii pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. Uczęszczał do Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Technicznych w Nysie. Pracę magisterską napisał o „Rozwoju obrzędów Sakramentu Chorych od czasu wydania Rytuału Rzymskiego w 1631 roku” pod kierownictwem ks. dr hab. Erwina Matei. Zaś motto na obrazku prymicyjnym brzmi: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Jana (J 21,17). Został mianowany z dniem 23 sierpnia 2018 r. wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku.


 

 

 

Ks. Leszek Rychlik

Urodzony 5 grudnia 1993 roku, pochodzi z Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach. Pracę magisterską napisał o „Stroju duchownym i jego znaczeniu w dziejach Kościoła” pod kierownictwem ks. dr Mateusza Potocznego. Zaś motto na obrazku prymicyjnym brzmi: „Otóż Ja jestem pośród was jako ten, kto służy”, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 22,27). Został mianowany z dniem 23 sierpnia 2018 r. wikariuszem parafii Trójcy Świętej w Leśnicy.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.