W okresie od 15.05.2015 r.- 30.10.2015 r. parafia katedralna realizowała projekt pn.:Opole. Katedra p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIII - XIV w.). Konserwacja elewacji Katedry. Prezbiterium - Etap I, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr wniosku: 52436/14/A2) w ramach Programu DZIEDZICTWO KULTUROWE 2015. Kwota dotacji przyznana na realizację prac wyniosła 350 tys. zł, wkład własny parafii stanowił 157 741,59 zł. Łączna wartość projektu to 507 741,59 zł.Dotacja przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoliła zainicjować prace konserwatorsko - budowlane przy elewacji zewnętrznej murów Katedry.

Celem zadania było doprowadzenie fragmentu elewacji Katedry (230 m2) do prawidłowego stanu technicznego, likwidacja zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz podniesienie estetyki obiektu o bardzo dużej randze artystycznej i historycznej. Katedra Opolska stanowi niezaprzeczalną wartość materialną i duchową dla miasta i regionu, wzbogacając ich ofertę kulturalną dla społeczności lokalnej i turystów, promując kulturę i historię 800-letniego Opola oraz Piastów Opolskich. Stan zachowania elewacji Katedry jest zły, postępujące niszczenie obiektu to nieodwracalne straty dla kultury narodowej na śląsku opolskim. Przeprowadzone prace konserwatorskie na wyznaczonym odcinku stanowiły I etap remontu konserwatorskiego elewacji Prezbiterium Katedry.

W projekcie został zrealizowany następujący zakres prac konserwatorskich:

- konserwacja profilowanego gzymsu wieńczącego elewacje
- konserwacja tynków w glifach okien i opasek obramiających
- konserwacja ceglanych wątków ścian
- konserwacja ceglanych wątków przypór
- konserwacja kamiennego profilowanego gzymsu odsadzki części cokołowej ścian i przypór
- konserwacja kamiennego portalu
- rekonstrukcja i konserwacja kamiennego profilowanego gzymsu dolnego okapnika przypór
- rekonstrukcja kamiennych profilowanych okapników przypór
- rekonstrukcja i konserwacja kamiennych parapetów w glifach okien
- przemurowanie całkowicie zniszczonych partii wątków ceglanych ścian i przypór
- prace konstrukcyjne - iniekcja i przeszycia pęknięć
- naprawa miedzianych rur spustowych
- opracowanie dokumentacji konserwatorskiej

 

Zakończone prace zostały protokolarnie odebrane przez członków Komisji Konserwatorskiej i zatwierdzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

 

 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.