Z początkiem maja 2017 r. Diecezja Opolska rozpoczęła II etap prac remontowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7. Zakres przedmiotowy prac obejmuje przebudowę części I piętra budynku ze zmianą sposobu użytkowania na działalność edukacyjno-kulturalną Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury. Jego celem jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej Instytutu oraz podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do jego oferty kulturalnej. Niezwykle istotnym jest także podniesienie bezpieczeństwa i estetyki obiektu, zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie potencjału Instytutu w realizacji celów statutowych na poziomie współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej oraz dostosowanie działalności do standardów europejskich. Prace remontowe będą obejmowały m.in. wyburzenie niektórych ścian, wymianę drzwi, modernizację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, CO, wymianę urządzeń sanitarnych, remont parkietu, malowanie itp.
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej od kilkudziesięciu lat koncentruje się na: promocji i animowaniu kultury i sztuki muzycznej w kraju i za granicą, organizowaniu edukacji i wychowania za pomocą muzyki, podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowych, regionalnych i uniwersalnych związanych z kulturą muzyczną, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa regionalnego i narodowego związanego z zachowaniem materialnego dorobku pokoleń w zakresie instrumentów, muzykaliów i szeroko pojętych dóbr kultury muzycznej, wytyczaniu kierunków w zakresie wykonawstwa muzyki, organizowaniu koncertów, przeglądów chórów, konkursów muzyki organowej, działalności wydawniczej muzykologicznej i artystycznej itp. Przez wszystkie te lata z regularnych zajęć edukacyjno--kulturowych proponowanych przez Instytut skorzystało ponad 2 tys. osób, głównie dzieci i młodzieży. Instytut nadzoruje też remonty organów, wydaje płyty z muzyką klasyczną i organową, organizuje szereg inicjatyw z zakresu promocji kultury i sztuki oraz podtrzymywania tradycji narodowych. Więcej informacji o działalności Instytutu można znaleźć na stronie: www.dimk.diecezja.opole.pl.
 

Pierwsze piętro przed remontem

 

 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.