Bieżące inicjatywy i minione wydarzenia ekumeniczne w Polsce i na świecie, a także tematyka Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2012r. to kwestie poruszane podczas dorocznego zjazdu diecezjalnych referentów ds. ekumenizmu, które odbyło się 16 listopada w Opolu. Obradom przewodniczył bp Jacek Jezierski, wiceprzewodniczący Rady ds. Ekumenizmu KEP.

Jak mówi ks. Sławomir Pawłowski, sekretarz Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, - zbliżający się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w historii materiały na ten tydzień dla całego świata przygotowuje Kościół w Polsce. Fakt ten zdaniem ks. Pawłowskiego jest istotny z tego względu, że do materiałów dołączona została także informacja na temat Polski i jej sytuacji Ekumenicznej. Duchowny wyjaśnia, że od kilkudziesięciu lat poszczególne kraje przygotowują projekt wyjściowy, który potem jest zatwierdzany przez Papieską Radę ds. Ekumenizmu oraz Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów.

Tematem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2012r. będą słowa z 1 Listu św. Pawła do Koryntian „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa". – Będziemy medytowali Chrystusa, Zwycięzcę cierpliwego, cierpiącego, jednoczącego i usługującego, a także Zwycięzcę, który innych wywyższa – mówi ks. Pawłowski i zauważa, że - kwestie przemiany i zwycięstwa to sprawy, które w Polsce niedawno przeżywaliśmy i tym doświadczeniem, na poziomie duchowym i w relacji do innych chrześcijan, chcemy się dzielić.

Jednym z najważniejszych omawianych wydarzeń minionego roku było zatwierdzenie przez Konferencję Episkopatu Polski ekumenicznego dokumentu dot. małżeństw mieszanych, który obecnie czeka na akceptację ze strony Watykanu i podpisanie przez zwierzchników różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Wśród znaczących wydarzeń ostatniego czasu  wymieniono także zakończenie kolejnego etapu dialogu katolicko-mariawickiego, czego owocem będzie ukazanie się dwóch pozycji literaturowych. Referenci przedstawiali także ekumeniczne inicjatywy lokalne odbywające się w poszczególnych diecezjach.

Spotkanie diecezjalnych referentów ds. ekumenizmu odbyło się w ramach sympozjum „Ekumenizm duchowy – duchowość pojednania”, zorganizowanego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego z okazji 10-lecia działalności Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją WTUO. W spotkaniu wzięło udział ok 40 referentów diecezjalnych ds. ekumenizmu i przedstawicieli ruchów oraz wspólnot zaangażowanych w ekumenizm. Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.