W dniu 4 lutego br. Komisja Diecezjalna złożona z nauczycieli Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu w składzie: p. Zofia Szopińska, p. Joanna Preuhs, ks. Zbigniew Bienkiewicz, przeprowadziła etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2015. Tegoroczna edycja konkursu związana była z Rokiem Rodziny i nosiła tytuł: „Bóg źródłem radości w rodzinie”.
Po przeprowadzeniu w szkołach pierwszego etapu do Wydziału Katechetycznego wpłynęło 285 prac plastycznych oraz 13 prezentacji multimedialnych, z czego oceniono 269 prac i 13 prezentacji (pozostałe prace nie spełniały wymogów Regulaminu). Komisja Diecezjalna oceniała prace w następujących kategoriach (z uwzględnieniem wyszczególnionych grup wiekowych):

1. techniki malarskie, rysunek, grafika, technika mozaikowa (szkoła podstawowa kl. I-III, szkoła podstawowa kl. IV-VI, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła specjalna),
2. prezentacja multimedialna (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).

Oceniając prace plastyczne i prezentacje członkowie Komisji kierowali się zgodnością z tematyką konkursu, pomysłowością autorów w przedstawieniu tematu oraz walorami artystycznymi i estetycznymi prac. W pierwszej kategorii Komisja nagrodziła 24 autorów z wszystkich wymienionych grup, zaś w kategorii „prezentacja multimedialna” Komisja przyznała łącznie 5 nagród i wyróżnień – zob. Lista laureatów 2015
Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy, wraz z nauczycielami, na uroczystość podsumowania diecezjalnych konkursów, która odbędzie się w dniu 21 maja 2015 roku (czwartek) o godz. 10.30 w auli seminaryjnej przy ul. Drzymały 1a w Opolu.
Wszystkim uczestnikom Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2015 składamy gorące podziękowania za wysiłek i zaangażowanie włożone w wykonanie prac i prezentacji oraz życzymy dalszego rozwoju talentu artystycznego. Nauczycielom serdecznie dziękujemy za towarzyszenie swoim uczniom w procesie tworzenia prac.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.