„Chrześcijaństwo ze swej najgłębszej istoty nie jest pesymistyczne, lecz pełne optymizmu i nadziei. Zaś paschalna pokuta, to nie wezwanie do rezygnacji, ale do mądrego wyboru!” – powiedział bp Rudolf Pierskała podczas homilii w Środę Popielcową w opolskiej katedrze. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo stacyjne i procesja z kościoła oo. Franciszkanów.
Kaznodzieja podkreślał, że pokuta to środek i „ma charakter paschalny, wielkanocny, czyli radosny, bo jej celem jest doświadczenie przejścia z grzechu do łaski, z niewoli ciała do wolności ducha, a przez to – radości spotkania ze zmartwychwstałym Panem”.
„Popiół spadający na nasze włosy, twarze, ubrania” – mówił bp Pierskała – „stanowi przypomnienie, aby człowiek pamiętał, że z prochu powstał i w proch się obróci. Z jednej strony może to przypomnienie budzić w nas smutek, ale z drugiej strony powinno budzić wielką nadzieję, że Bóg może z prochu ziemi wskrzesić nasze ciała do życia wiecznego” – zaakcentował.
Opolski biskup pomocniczy przypominał też, że Wielki Post nie jest celem samym w sobie, ale „drogą do celu, jakim jest doświadczenie paschalnej radości na Wielkanoc. Tę drogę symbolicznie wyraziła procesja z kościoła oo. Franciszkanów do katedry” – dodał.
„Otaczający nas świat” – mówił bp Rudolf Pierskała – „uśmiecha się do nas i do uśmiechu zaprasza, proponując nieograniczone możliwości wyboru zabawy, mocnych przeżyć, dobrego samopoczucia, rozrywki i użycia. Na tym tle popiół i słowa o nawróceniu mogą być nieprzekonujące! Wydaje się być pozostałością pesymistycznego poglądu na świat, poglądu, który węszy wszędzie zło i przypomina o śmierci” – zauważył.
Zdaniem kaznodziei współczesny człowiek znajduje się w sytuacji ciągłego wyboru. „Padły już prawie wszystkie uświęcone przez tradycję wzory postępowania, proponuje się nowe, często niesprawdzone i wątpliwe, ale łatwe i przyjemne. Człowiek ma wybierać! Jesteśmy jednak zagubieni w tym gąszczu propozycji, reklamy, promocji, mody i stylów postępowania” – stwierdził bp Pierskała.
„Jezus uczy nas na początku Wielkiego Postu mądrych wyborów na drodze do Boga, a są to: post, modlitwa i jałmużna” – powiedział opolski biskup. „Prawdą jest, że każdy wybór zawsze łączy się z rezygnacją. Jezus zaprasza nas do takich wyborów, w których radość osiągana u celu przewyższa ból rezygnacji. Obudźmy wiarę w mądrość Jezusa dobrego Nauczyciela!” – wzywał.
Bp Rudolf Pierskała zaproponował, aby w czasie Wielkiego Postu wybierać jałmużnę zamiast chciwości, modlitwę zamiast rozrywki oraz post zamiast nieumiarkowania. „Tak rozumiana pokuta wypływa z optymistycznego przeświadczenia, że jest z czego wybierać! Z przeświadczenia, że istnieją rzeczy nie tylko złe, ale i dobre; nie tylko dobre, lecz i lepsze! Pomiędzy nimi zaś istnieje i taka wartość, która przewyższa wszystkie inne. To Królestwo Niebieskie! To radość spotkania Jezusa zmartwychwstałego” – podkreślił.
Opolski biskup pomocniczy zachęcał także do wybierania dobra w rodzinie, miejscu pracy, szkole, uczelni, sąsiedztwie i gronie przyjaciół, a także miłosierdzia zamiast obojętności, szczerości zamiast obłudy, wielkoduszności zamiast obojętności, a nawrócenia zamiast trwania w grzechu. „Ten zaś, który z prochu ziemi powołał nas do istnienia, uczyni to z radością po raz drugi, gdy z prochu ziemi wskrzesi nasze ciała do życia wiecznego. Posypanie popiołem to znak naszej wiary i nadziei, że Bóg jest wszechmogący, że jest Panem życia i śmierci” – zakończył bp Rudolf Pierskała.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.