Przedstawiciele diecezji opolskiej i diecezji ostrawsko-opawskiej spotkali się w Ostrawie 25 marca w celu omówienia szczegółów współpracy podpisanej przez ordynariuszów tych diecezji w Branicach w 2014 roku.
„To jest program partnerski, który zakłada działania związane z dotacją otrzymaną z funduszy transgranicznych INTERREG z poprzedniego rozdania 2007-20013, które jest obecnie realizowane” – wyjaśnia ks. dr Ginter Żmuda – dyrektor wydziału finansowo-gospodarczego kurii diecezjalnej w Opolu. Jednym z punktów współpracy jest remont kaplicy pw. św. Jana Nepomucena w katedrze opolskiej, a ze strony czeskiej remont katedry w Ostrawie.
Spotkanie w Ostrawie dotyczyło omówienia szczegółów rozliczenia tej inwestycji po stronie polskiej i czeskiej oraz zaplanowania kolejnych spotkań związanych z odbiorami prac. Uczestniczył w nim wikariusz generalny diecezji ostrawsko-opawskiej, który zaproponował dalszą realizację wspólnych dzieł dotyczących renowacji całych obiektów sakralnych, bądź też części ruchomości np. renowacji ołtarza lub obrazów.
„W tej chwili diecezja opolska powinna przygotować listę potrzeb, obiektów i ruchomości zabytkowych, które chcielibyśmy oddać do renowacji bądź całkowitego remontu” – mówi ks. Ginter Żmuda. „Ta lista dotrze do diecezji ostrawsko-opawskiej, a potem zostanie wyłoniony partner do każdej z tych pozycji”.
Uczestnicy wyrazili także chęć renowacji muzeów diecezjalnych. „W Opolu byłaby to modernizacja auli na III piętrze Muzeum Diecezjalnego, a w Czechach adaptacja pomieszczeń na nowe muzeum diecezjalne w Ostrawie” – wyjaśnia ks. Żmuda.
„Kolejnym z programów współpracy mogłaby być pielgrzymka kulturalno-sakralna. Do tych działań chcemy zaangażować wydział duszpasterski i diecezjalne Biuro Podróży św. Jacek” – dodaje ks. Ginter Żmuda.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.