„Dajcie Jezusowi swoje dłonie i serca, użyczcie Mu swoich ust do przepowiadania Ewangelii, która zawsze zwiastuje wiosnę duchowej odnowy” – powiedział bp Paweł Stobrawa podczas święceń diakonatu w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. „Miejcie czyste serce i czyste spojrzenie, a będziecie mieć wielu dobrych przyjaciół. Dawajcie innym Chrystusa, a wszystko inne będzie łatwiej rozdawać. Pokochajcie słowo Boże i modlitwę Liturgii Godzin” – zachęcał.
Opolski biskup pomocniczy przyznał, że młodzieńcy odpowiadając na Boży głos opuścili dom rodzinny, najbliższych i wstąpili na drogę seminaryjnego przygotowania do święceń kapłańskich. „Na pewno zrezygnowali z planów, może w pewnym momencie życia, bardzo misternie kreślonych i poszli za głosem powołania” – przyznał.
Kaznodzieja wspomniał też o ludziach, którzy całym swoim życiem odpowiadali na Boże wezwanie w historii świata i dziejach Kościoła. Wymienił m.in. Abrahama, Mojżesza, Jeremiasza i apostołów. „Ci nasi bracia wpisują się dzisiaj w ich grono” – podkreślił biskup przed święceniami kandydatów. „Zadeklarują całkowite oddanie swojego życia Chrystusowi, czego wyrazem będzie przyrzeczenie życia w celibacie. Przez nałożenie rąk, przyjęcie święceń diakonatu, staną się sługami Jezusa Chrystusa, który Sam wobec swoich uczniów postępował jak Ten, który służy i ten przykład polecił naśladować. Staną się sługami słowa Bożego i ołtarza. Będą zanosić Eucharystię ludziom chorym, ludziom pragnącym przyjąć Jezusa do swego serca” – wymienił.
„Przez wierne pełnienie posługi diakona będziecie odtąd nie tylko głosicielami Chrystusowej Ewangelii, ale przede wszystkim będziecie jej świadkami” – mówił bp Stobrawa. „Świat współczesny owszem potrzebuje nauczycieli, ale jeszcze bardziej świadków, którzy będą wskazywali drogę do nieba, prowadzili tą drogą nawet wtedy, gdy inne będą wydawały się prostsze, łatwiejsze, przyjemniejsze” – apelował.
Opolski biskup pomocniczy zachęcał, aby jako diakoni byli otwarci na działanie Bożego Ducha nie tylko w głoszeniu słowa Bożego, ale we współpracy z darami Ducha Świętego w codziennym życiu. „Niech Boża łaska pomoże wam tak postępować, by ludzie poznali, że we własnym życiu doświadczyliście królestwa Bożego, które chcecie innym głosić z całą gorliwością” – dodał.
„Nie lękajcie się podjąć tego ważnego i odpowiedzialnego zadania” – powiedział bp Stobrawa – „ponieważ waszą posługę będziecie sprawować w Kościele, który od zawsze powołany jest do służby ludziom. Służyć to dawać się braciom i siostrom w Chrystusie, z Jego wrażliwością, oddaniem i Jego miłością” – zaznaczył.
Bp Paweł Stobrawa udzielił święceń diakonatu czternastu alumnom Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.